Doskonałe rozumienie mowy

Obuuszna Technologia VoiceStream™ zapewnia doskonałe rozumienie mowy i ułatwia komunikację w hałasie w tle i w trudnych sytuacjach słuchowych3, 4, 5

Product benefit icon alttext