Virto™ Paradise

Egzemplarze papierowe i poprzednie wersje instrukcji użytkowania są dostępne na życzenie. Egzemplarz zostanie przesłany w ciągu 7 dni.  W razie nieodnalezienia poszukiwanej instrukcji obsługi należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem marki Phonak. Wybierz kraj, aby wyświetlić lokalne informacje kontaktowe.

 

 

Phonak Virto P-Titanium

Jak czyścić indywidualny aparat słuchowy?

 
 

Phonak Virto P-10 NW O

Jak czyścić indywidualny aparat słuchowy?

 
 

Phonak Virto P-312 NW O

Jak czyścić indywidualny aparat słuchowy?

 
 

Phonak Virto P-312

Jak czyścić indywidualny aparat słuchowy?