Instrukcje użytkowania


 


Produkty poprzedniej generacji

 
 
 
 

Egzemplarze papierowe i poprzednie wersje instrukcji obsługi są dostępne na życzenie. W razie nieodnalezienia poszukiwanej instrukcji obsługi należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem marki Phonak, egzemplarz zostanie przesłany. Wybierz kraj, aby wyświetlić lokalne informacje kontaktowe