Pomoc techniczna dotycząca aparatu słuchowego Naída™ V

Pielęgnacja i czyszczenie

Jak czyścić aparat słuchowy z wkładką indywidualną 

Jak czyścić aparat słuchowy z zewnętrzą słuchawką (typu RIC)