Aplikacja Phonak Remote — pomoc techniczna

  • Aplikacja Phonak RemoteControl: Instrukcja użytkowania(pdf)
  • Bezpośrednia łączność

    Połączenie aparatu słuchowego Phonak Audéo B-Direct z aplikacją Phonak Remote App