Przewodnik po planowaniu dla nastolatków z ubytkiem słuchu

Ten przewodnik pomaga w przygotowaniu nastolatków oraz młodych osób z ubytkiem słuchu do zmiany otoczenia - na uczelnię lub miejsce pracy.

Przewodnik po planowaniu dostępu (GAP, ang. Guide to Access Planning)

Ten przewodnik dla nastolatków i młodych osób z ubytkiem słuchu został opracowany przez zespół audiologów i nauczycieli pracujących z osobami niesłyszącymi. Przewodnik zapewnia dostęp do informacji i narzędzi pozwalających rozwijać umiejętności komunikacyjne i ułatwiających aktywność w warunkach szkolnych i nie tylko. Przewodnik pomoże także uczniom i studentom odnaleźć się na studiach oraz w pracy.

Wprowadzenie

Sprawdź swoją wiedzę
Skorzystaj z narzędzi do oceny opisanych w tym przewodniku, aby przekonać się, co już wiesz i czego musisz się jeszcze nauczyć. Udzielaj szczerych odpowiedzi. W trakcie przeprowadzania oceny skorzystaj z pomocy nauczyciela lub rodziców.

Opracowanie planu nauki
Po skorzystaniu z narzędzi do oceny możesz użyć formularzy narzędzi Transition planner lub Self-assessment planner, aby spisać cele, jakie stawiasz sobie w zakresie swojej nauki. Opracowanie planu to pierwszy krok na drodze do sukcesu.

Wypracuj umiejętności w zakresie samorzecznictwa i komunikacji
Ten przewodnik zawiera bardzo wiele informacji stanowiących pomoc w wypracowaniu wiedzy i umiejętności tak ważnych dla samorzecznictwa.

Opracuj spójny plan i załóż swój osobisty notatnik na okres przejściowy. Porządkuj materiały pobrane z tej strony internetowej i dodawaj własne informacje.