Baterie do aparatów słuchowych

Często zadawane pytania

Standardowe baterie cynkowo-powietrzne i bezrtęciowe baterie cynkowo-powietrzne

Dlaczego w naszej ofercie znalazły się bezrtęciowe baterie w technologii Mercury Free?

Ponieważ są przyjazne środowisku!

W miarę postępu rozwoju technologicznego coraz częściej wykorzystuje się baterie bezrtęciowe.

Coraz więcej krajów objętych jest prawnym wymogiem stosowania baterii bezrtęciowych. Liczba krajów, w których wprowadza się tego rodzaju wymogi, rośnie z roku na rok. Supernowoczesne baterie bezrtęciowe są jedynymi bateriami zgodnymi z wprowadzoną ostatnio normą IEC dotyczącą przekazu strumieniowego do aparatów słuchowych. Kluczowym parametrem uwzględnionym w treści normy IEC jest możliwość zapewnienia ciągłości przekazu strumieniowego przez 15 minut. Podczas wspomnianych 15 minut z baterii pobierany jest prąd o wysokim natężeniu; jeśli bateria nie jest przeznaczona specjalnie do użytku w aparacie słuchowym, istnieje poważne ryzyko, że aparat słuchowy przestanie działać lub jego działanie zostanie częściowo zakłócone.

Czym różnią się baterie bezrtęciowe od standardowych baterii? Jak przedstawia się zestawienie wydajności obu rodzajów baterii?

Czas działania baterii bezrtęciowych oraz standardowych baterii jest taki sam w przypadku użycia tego samego rodzaju aparatu słuchowego. Brak zawartości rtęci w ogniwach czyni je także bardziej przyjaznymi dla środowiska.

Baterie bezrtęciowe są opracowywane z myślą o nowych wymogach odnoszących się do aparatów słuchowych z funkcją obsługi bezprzewodowej.

Uwaga: Baterie w aparatach słuchowych, działających w trybie bezprzewodowym, umożliwiają zwykle korzystanie z urządzenia przez krótszy czas niż baterie w aparatach bez funkcji obsługi bezprzewodowej. Ta zależność nie ma związku ze składem baterii — czas działania baterii bezrtęciowych nie różni się od czasu działania standardowych baterii cynkowo-powietrznych.

Czy baterie bezrtęciowe mogą być stosowane we wszystkich aparatach słuchowych?

Tak.

Dlaczego cynkowo-powietrzne baterie do aparatów słuchowych mają nalepki?

Cynkowo-powietrzne baterie do aparatów słuchowych wykorzystują powietrze jako źródło energii. Nalepka umieszczona na baterii uszczelnia wloty powietrza. Po upływie około dwóch minut od momentu usunięcia nalepki następuje aktywacja/naładowanie baterii do aparatu słuchowego.

Po upływie tego czasu można zamknąć komorę baterii. Jeśli komora nie zostanie zamknięta, może się zdarzyć, że bateria ulegnie uszkodzeniu, przez co nie będzie możliwe uzyskanie z jej użyciem normalnego wymaganego poziomu napięcia!

Należy pamiętać o usunięciu nalepki przed rozpoczęciem korzystania z baterii do aparatu słuchowego. Ponowne założenie nalepki nie wpływa na wydłużenie czasu działania baterii.

Ile wynosi okres trwałości baterii cynkowo-powietrznych?

Minimalny okres trwałości naszych baterii wynosi dwa lata. Taki okres trwałości nie może jednak zostać zagwarantowany w przypadku, gdy baterie były wcześniej nieprawidłowo przechowywane.

W jakich warunkach powinny być przechowywane baterie do aparatu słuchowego?

Optymalna temperatura przechowywania baterii do aparatu słuchowego wynosi od 10 do 25°C. Wysoka temperatura może skrócić czas działania baterii. Baterie nie powinny być przechowywane w warunkach podwyższonej wilgotności. Baterii do aparatu słuchowego nie należy także przechowywać w lodówce.

Kontakt z metalowymi przedmiotami, takimi jak klucze lub monety, może spowodować zwarcie w baterii, dlatego zaleca się bezwzględnie unikać przenoszenia samych baterii w portfelu, sakiewce, torebce lub torbie.

Co należy zrobić w przypadku połknięcia baterii?

Baterie do aparatu słuchowego — zarówno nowe, jak i używane —należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci i zwierząt, aby uniknąć ich połknięcia. Jeśli baterie zostaną połknięte, należy natychmiast zasięgnąć pomocy medycznej.

Co zrobić, aby zapewnić sobie optymalną wydajność baterii do aparatu słuchowego?

Należy chronić wloty powietrza baterii do aparatu słuchowego przed działaniem wilgoci. Wyłączanie aparatu słuchowego na czas, gdy nie jest on wykorzystywany, także pozwala wydłużyć czas działania baterii. Jeśli bateria zamoknie pod wpływem potu lub w innych okolicznościach, należy ją wysuszyć!

Czy większa liczba otworów przekłada się na dłuższy czas działania i większą moc baterii?

Ważnym czynnikiem mającym wpływ na czas działania baterii oraz jej moc jest jakość i konstrukcja elektrod. Liczba i rozmiar (średnica) wlotów powietrza także mają wpływ na moc baterii.

W jaki sposób należy zutylizować zużytą baterię do aparatu słuchowego?

Cynkowo-powietrzne baterie guzikowe nie są zaliczane do odpadów niebezpiecznych, zaleca się jednak ich zwrot do lokalnego punktu odbioru zużytych baterii, co pozwoli mieć pewność, że możliwe będzie ich ponowne przetworzenie.

Dlaczego mój aparat słuchowy nie działa mimo, że została w nim umieszczona nowa bateria?

Istnieje kilka możliwych przyczyn takiego stanu rzeczy. Poniżej wymieniono kilka z nich:

 • Po usunięciu nalepki nie zapewniono wystarczającej ilości czasu na aktywację/„naładowanie” baterii.
 • Wgięta powierzchnia baterii uniemożliwia prawidłowy kontakt ze stykiem w aparacie słuchowym.
 • Bateria jest rozładowana (nawet jeśli użyto nowej baterii). To bardzo rzadkie zjawisko. Może mieć miejsce także w przypadku, gdy bateria nie została prawidłowo aktywowana! Zanieczyszczenia nagromadzone na zacisku baterii w aparacie słuchowym utrudniają prawidłowy styk.
 • Bateria nie mieści się w komorze baterii aparatu słuchowego (w niektórych urządzeniach komora baterii jest mniejsza po stronie bieguna ujemnego).

Jeśli aparat słuchowy nie działa prawidłowo po wymianie baterii na nową, należy odczekać po zdjęciu nalepki dwie minuty przed użyciem. Jeśli problem nie ustąpi, należy zanieść aparat słuchowy do protetyka słuchu w celu uzyskania dalszych wskazówek pozwalających rozwiązać problem.

W jakich okolicznościach bateria do aparatu słuchowego może napęcznieć i może z niej wyciec elektrolit?

Jeśli rozładowana bateria zostanie pozostawiona w aparacie słuchowym po upływie jej okresu eksploatacji, wilgotność może wpłynąć na skład chemiczny baterii, co z kolei może spowodować, że bateria napęcznieje — szczególnie wysokie ryzyko wystąpienia takiej sytuacji ma miejsce w skrajnych warunkach pogodowych, np. w warunkach tropikalnych. Po upływie okresu eksploatacji baterię należy wyjąć z aparatu słuchowego.

Dlaczego moja bateria do aparatu słuchowego nagle zaczęła działać krócej?

Statystyki pokazują, że w większości przypadków przyczyny krótkiego czasu działania nie muszą wiązać się z wadami produkcyjnymi, lecz raczej z innymi czynnikami, takimi jak:

 • Czynniki środowiskowe (np. wilgotność, temperatura).
 • Zmianie uległy osobiste nawyki związane ze słyszeniem (dłuższy czas korzystania z aparatu w ciągu dnia, wyższy poziom hałasu, wykorzystywane są nowe funkcje aparatu słuchowego).
 • Aparat słuchowy był używany dłużej niż zwykle (np. podczas wieczoru spędzonego w kinie).
 • Aparat słuchowy jest nowy lub użyto innego rodzaju lub marki aparatu słuchowego.
 • Nowy aparat słuchowy ma dodatkowe funkcje, które wymagają większej ilości energii.

Na skrócenie czasu działania baterii do aparatu słuchowego może wpłynąć także nieprawidłowe postępowanie z aparatem słuchowym np.:

 • Okres aktywacji po usunięciu nalepki był zbyt krótki! Przed umieszczeniem baterii w aparacie słuchowym musi zostać przeprowadzona aktywacja trwająca co najmniej 2 minuty.
 • Aparat słuchowy nie został wyłączony na noc lub na dłuższy czas, gdy nie był używany.
 • Spadek żywotności baterii może wynikać ze zwarcia mającego miejsce w następstwie niewłaściwego postępowania z baterią (np. w wyniku kontaktu baterii z metalowymi przedmiotami).
 • Bateria była przechowywana w warunkach wysokiej temperatury (np. w samochodzie zaparkowanym w nasłonecznionym miejscu).

Akumulatory Power one ACCU plus (ogniwa)

W jakich rozmiarach dostępne są akumulatory Power one ACCU plus?

Akumulatory do aparatu słuchowego są dostępne w rozmiarach p10accu, p13accu, p312accu i p675accu.

W których aparatach słuchowych można używać akumulatorów Power one ACCU plus?

Akumulatory mogą być używane w większości aparatów słuchowych w odpowiednim rozmiarze. W celu naładowania akumulatorów ACCU plus można skorzystać z kilku rozwiązań Power one do ładowania.

Jakie są główne korzyści wynikające z korzystania z akumulatorów Power one ACCU plus z technologią NiMH?

Akumulatory szybko się ładują i są przyjazne dla środowiska. Korzystając z akumulatorów guzikowych, pomagasz chronić środowisko. Akumulatory nie zawierają metali ciężkich, takich jak rtęć, kadm czy ołów.
Te wysokowydajne akumulatory NiMH cechują się ogromną niezawodnością i jakością oraz brakiem efektu pamięci. Wszystkie akumulatory Power one są produkowane w Ellwangen w Niemczech i podlegają surowym kontrolom bezpieczeństwa i jakości.

Jak należy postępować z akumulatorami Power one ACCU plus?

Upewnij się, że powierzchnie styku akumulatora Power one ACCU plus oraz wnętrze urządzenia są czyste. W celu uzyskania najlepszych wyników oraz najdłuższego okresu eksploatacji baterii unikaj całkowitego rozładowania baterii oraz zwarć. Aby uniknąć skrócenia okresu eksploatacji akumulatorów, należy przechowywać je w temperaturze pokojowej (20–25°C).

Dlaczego mój nowy akumulator Power one ACCU plus nie działa prawidłowo?

Ładowanie z użyciem gorszych jakościowo urządzeń pozbawionych wskaźnika ładowania akumulatora oraz funkcji automatycznego wyłączenia może uszkodzić akumulatory lub wpłynąć na objętość ogniwa. W związku z tym zalecamy korzystanie z naszych rozwiązań do ładowania marki Power one.

 

Jakiego czasu działania mogę spodziewać się po akumulatorach do aparatu słuchowego?

Akumulatory do aparatów słuchowych wykorzystujące technologię NiMH charakteryzują się niższą gęstością energii w porównaniu z cynkowo-powietrznymi bateriami do aparatów słuchowych (ogniwa pierwotne). Wyrazem tego jest niższa pojemność, odpowiadająca zaledwie ok. 1/10 pojemności ogniw pierwotnych. Tę wadę akumulatorów do aparatów słuchowych rekompensuje możliwość ich ładowania nawet ok. 500 razy.
W przypadku aparatów słuchowych można zakładać, że pojemność akumulatorów wystarczy na jeden dzień korzystania z urządzenia, podczas gdy baterie cynkowo-powietrzne pozwolą korzystać z takiego samego urządzenia przez ponad 10 dni.

Czy nowy akumulator Power one ACCU plus pozwala natychmiast uzyskać pełną wydajność?

Nie. Aby uzyskać pełną wydajność nowego akumulatora, należy przeprowadzić kilka cykli ładowania i rozładowywania.

W jaki sposób należy ładować i przechowywać akumulatory Power one ACCU plus?

Zalecany zakres temperatur do ładowania i przechowywania to 20–25°C, co odpowiada temperaturze pokojowej.

Czy w przypadku, gdy aparat słuchowy nie będzie wykorzystywany przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego akumulatory Power one ACCU plus?

Tak. W akumulatorach pozostających w stanie pasywnym nadal ma miejsce przepływ niskiego napięcia, który może po dłuższym czasie spowodować całkowite rozładowanie akumulatora. Całkowite rozładowanie może uszkodzić akumulator i spowodować nieodwracalną utratę wydajności.

Więcej informacji można uzyskać u specjalisty ds. aparatów słuchowych.