TV Connector

Z iloma urządzeniami TV Connector można się połączyć?

Bezprzewodowe aparaty słuchowe Phonak Audéo B-Direct z funkcją Bluetooth mogą połączyć się nawet z dwoma urządzeniami TV Connector. Po nawiązaniu połączenia z kolejnym urządzeniem nastąpi usunięcie najstarszego połączenia.

Z iloma aparatami słuchowymi Audéo B-Direct z funkcją Bluetooth można sparować urządzenie TV Connector?

Urządzenie Phonak TV Connector umożliwia przekaz do nieograniczonej liczby bezprzewodowych aparatów słuchowych Phonak Audéo B-Direct z funkcją Bluetooth sparowanych wcześniej z urządzeniem TV Connector.

Czy można odbierać połączenia telefoniczne, korzystając z urządzenia TV Connector podczas oglądania telewizji?

Tak. W przypadku nadejścia połączenia przychodzącego podczas przekazu strumieniowego z urządzenia Phonak TV Connector przekaz dźwięku zostanie natychmiast wstrzymany, a do bezprzewodowych aparatów słuchowych Phonak Audéo B-Direct z funkcją Bluetooth zostanie przekazany dźwięk połączenia. Połączenie można odebrać w zwykły sposób. Jeśli po zakończeniu połączenia telewizor jest włączony, a aparaty słuchowe znajdują się w zasięgu urządzenia TV Connector, przekaz z urządzenia zostanie wznowiony.

Czy można korzystać z urządzenia TV Connector z telewizorem z funkcją nie dźwięku przestrzennego?

W takim przypadku podłączenie do telewizora kabla optycznego Toslink może spowodować odbiór sygnału w formacie Dolby lub DTS, który nie jest rozpoznawany przez urządzenie.

Urządzenie TV Connector może odbierać i przekazywać sygnał audio w trybie monofonicznym lub stereofonicznym. Upewnij się, że w telewizorze lub innym urządzeniu audio nie są używane ustawienia Dolby Digital lub DTS.

W przeciwnym razie przekaz sygnału audio będzie sygnalizowany miganiem czerwonego wskaźnika świetlnego urządzenia TV Connector. W takim przypadku należy zmienić rodzaj sygnału audio na sygnał stereo (PCM) w menu ustawień audio telewizora.