Często zadawane pytania

Inne

Jestem kombatantem. Gdzie otrzymam pomoc w uzyskaniu aparatu słuchowego?

W celu uzyskania wsparcia oraz informacji, w tym aktualnych informacji na temat naprawy, należy skorzystać z tego łącza pozwalającego wyszukać rządowego dostawcę usług w wybranym obszarze.

Czy do aparatów słuchowych marki Phonak dostępne są akcesoria bezprzewodowe?

Marka Phonak opracowała szeroką gamę akcesoriów bezprzewodowych, aby umożliwić użytkownikom optymalne wykorzystanie oraz dyskretną obsługę aparatu słuchowego. Są to między innymi piloty, urządzenia do bezprzewodowego odbioru sygnału audio z telewizora lub komputera oraz wiele innych. Należą do nich również programy i akcesoria umożliwiające łatwiejsze i wygodniejsze prowadzenie rozmów telefonicznych.

Więcej informacji można uzyskać u protetyka słuchu.

Co to są systemy FM?

Systemy FM to systemy komunikacji bezprzewodowej składające się z nadajnika radiowego i odbiornika radiowego. Nadajnik umieszcza się blisko źródła dźwięku (np.telewizora/radia/mównicy). Słowa są nadawane wyraźnie i bezpośrednio do aparatu słuchowego w postaci sygnału radiowego — bez zakłóceń, hałasu w tle ani echa.

Marka Phonak jest liderem komunikacji FM. Aby skorzystać z tych nowoczesnych systemów radiowych, należy odbyć profesjonalną konsultację z protetykiem słuchu.

Użytkownicy posiadający już system FM i wymagający dodatkowych informacji na temat korzystania z niego powinni zapoznać się z odpowiednimi instrukcjami obsługi nadajnika FM lub odbiornika FM bądź poprosić o pomoc protetyka słuchu.

Ile wynosi okres gwarancji oraz okres serwisowania aparatów słuchowych marki Phonak?

Lokalna gwarancja
Spytaj swojego protetyka słuchu o warunki lokalnej gwarancji.

Międzynarodowa gwarancja
Marka Phonak daje roczną, ograniczoną gwarancję międzynarodową, która obowiązuje od daty zakupu. Gwarancja obejmuje wady fabryczne i materiałowe aparatów słuchowych wyłączając akcesoria tj. baterie, wężyki, wkładki oraz zewnętrzne słuchawki. Środki prawne zgodne ujęte w międzynarodowej gwarancji ograniczają się do bezpłatnej naprawy aparatu słuchowego. Do skorzystania z gwarancji niezbędne jest okazanie dowodu zakupu. Międzynarodowa gwarancja nie wpływa na uprawnienia wynikające z lokalnej gwarancji ani z przepisów krajowych dotyczących sprzedaży konsumenckiej.

Ograniczenie gwarancji
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z nieprawidłowej obsługi, wystawienia na działanie środków chemicznych ani nadmiernego obciążenia. Uszkodzenia powstałe na skutek działania osób nieuprawnionych i napraw dokonywanych w nieautoryzowanych serwisach powodują utratę praw wynikających z gwarancji. Gwarancja nie dotyczy usług świadczonych przez protetyków słuchu w ich gabinetach.