smartphone_remotecontrol_app_with_compilot_air

Aplikacja Phonak RemoteControl — pomoc techniczna

Aplikacja Phonak RemoteControl została wycofana. Nowi użytkownicy aparatów platformy Venture lub Belong, którzy chcą funkcji zdalnego sterowania, powinni korzystać z urządzenia ComPilot II lub ComPilot Air II. W przypadku aparatów Audéo B-Direct wprowadzone zmiany nie mają wpływu na możliwość bezpośredniego przesyłania muzyki i połączeń telefonicznych.
 

remote_control_app_header_32x9

Aplikacja Phonak RemoteControl — pomoc techniczna

Apple, logo Apple, iPhone, iPad i iOS są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w USA i innych krajach.
Android, Google Play i logo Google-Play są znakami towarowymi firmy Google Inc.