Przyczyny ubytku słuchu

Krótka analiza przyczyn występowania ubytku słuchu

Poznanie przyczyn i rodzajów ubytku słuchu, który dotyczy Ciebie lub bliskiej Ci osoby, jest pierwszym krokiem do znalezienia rozwiązania, które pozwoli Wam żyć pełnią życia. Ubytek słuchu — bez względu na jego przyczynę czy stopień — nie jest niczym przyjemnym, jednak nowoczesna technologia wykorzystywana w aparatach słuchowych umożliwia radzenie sobie z jego skutkami.

Ubytki słuchu można podzielić na dwie kategorie: pierwsza z nich to ubytki słuchu wrodzone, czyli takie, które występują od urodzenia i są spowodowane np. czynnikami genetycznymi lub przedwczesnym porodem. Druga kategoria to ubytki słuchu nabyte, czyli takie, które wystąpiły po narodzinach i są spowodowane czynnikami takimi, jak choroba lub uszkodzenie ucha.

Choć w rzeczywistości za „słyszenie” odpowiada mózg, ubytek słuchu pojawia się, gdy część ucha — ucho zewnętrzne, środkowe lub wewnętrzne — jest uszkodzona lub nie jest w stanie działać prawidłowo i nie może przekazywać sygnałów dźwiękowych do mózgu.

Przyczyny związane z uchem zewnętrznym

Są one przeważnie łatwe do zdiagnozowania i dotyczą problemów takich, jak nagromadzenie się nadmiernej ilości woszczyny oraz infekcje przewodu słuchowego.

Przyczyny związane z uchem środkowym

Stan zapalny, płyn za błoną bębenkową, perforacje błony bębenkowej czy otoskleroza (zwapnienie kości w uchu środkowym) to najczęściej spotykane problemy zakłócające działanie ucha środkowego. Wiele problemów dotyczących ucha zewnętrznego i środkowego można z powodzeniem leczyć farmakologicznie lub operacyjnie.

Przyczyny związane z uchem wewnętrznym

Większość problemów ze słuchem dotyczy ucha wewnętrznego. Najczęstszą ich przyczyną jest naturalny proces starzenia, jednakże nadmierny hałas, przyjmowanie określonych rodzajów leków oraz pęknięcia czaszki mogą także negatywnie wpływać na zdolność słyszenia. W przypadkach, do których mają zastosowanie te czynniki, uszkodzone zostają delikatne komórki rzęsate, co utrudnia przekazywanie sygnałów do nerwów słuchowych. Ubytku słuchu związanego z uszkodzeniem ucha środkowego nie można zwykle wyleczyć, istnieje natomiast możliwość skorygowania go za pomocą aparatu słuchowego.