Przyczyny ubytku słuchu

Krótka analiza przyczyn występowania ubytku słuchu

Learning about the causes of hearing loss and the type of hearing loss you or a loved one could be experiencing, is the first step towards finding solutions that allow life to be lived to the fullest. Experiencing hearing loss - whatever the cause or extent - isn’t pleasant, but there is good news: thanks to modern hearing aid technology, hearing loss is a treatable condition.

Hearing loss can be categorized according to the severity and type of hearing loss, if it was present at birth or acquired later in life and if it affects one or both ears.

Hearing loss occurs when part of the ear is unable to function properly. This could be as a result of a problem or problems in the outer, middle, inner ear. If the issue lies in the outer or middle ear, we refer to the hearing loss as conductive. If the issue is in the inner ear it is called a sensorineural hearing loss. A hearing loss which involves an element of both conductive and sensorineural is called a mixed hearing loss.

Causes in the outer or the middle ear (Conductive hearing loss)

Hearing loss caused by issues in the outer ear or the middle ear is called conductive hearing loss. Most outer and middle ear problems can be treated with medication or surgery. The most common causes of hearing loss caused by the outer or middle ear are

 • Occluding earwax in the ear
 • Ear infection (e.g. otitis media)
 • Fluid behind the eardrum
 • Inflammation
 • Perforation of the eardrum
 • Otosclerosis (a stiffening of the bones in the middle ear)
 • Deformations of the ear canal
 • A foreign object in the ear canal

Causes in the inner ear (Sensorineural hearing loss)

Hearing loss caused by issues with the inner ear is called sensorineural hearing loss. Most hearing issues arise in the inner ear, when hair cells become damaged. When the hair cells are damaged, often as a result of years of loud noise exposure and aging, it can affect the transmission of signals to the auditory nerves. Usually, inner ear hearing loss cannot be corrected medically, however hearing difficulties can be improved with hearing aids. The most common causes of sensorineural hearing loss are

 • The natural aging process (presbycusis)
 • Exposure to loud noise
 • Some types of medication (ototoxic drugs)
 • Skull fractures or other head injuries
 • Genetics
 • Illnesses (e.g. Ménière’s disease, Diabetes, ...)
 • Inner ear malformations

To learn more please refer to our section on the types of hearing loss.

Poznanie przyczyn i rodzajów ubytku słuchu, który dotyczy Ciebie lub bliskiej Ci osoby, jest pierwszym krokiem do znalezienia rozwiązania, które pozwoli Wam żyć pełnią życia. Ubytek słuchu — bez względu na jego przyczynę czy stopień — nie jest niczym przyjemnym, jednak nowoczesna technologia wykorzystywana w aparatach słuchowych umożliwia radzenie sobie z jego skutkami.

Ubytki słuchu można podzielić na dwie kategorie: pierwsza z nich to ubytki słuchu wrodzone, czyli takie, które występują od urodzenia i są spowodowane np. czynnikami genetycznymi lub przedwczesnym porodem. Druga kategoria to ubytki słuchu nabyte, czyli takie, które wystąpiły po narodzinach i są spowodowane czynnikami takimi, jak choroba lub uszkodzenie ucha.

Choć w rzeczywistości za „słyszenie” odpowiada mózg, ubytek słuchu pojawia się, gdy część ucha — ucho zewnętrzne, środkowe lub wewnętrzne — jest uszkodzona lub nie jest w stanie działać prawidłowo i nie może przekazywać sygnałów dźwiękowych do mózgu.

Przyczyny związane z uchem zewnętrznym

Są one przeważnie łatwe do zdiagnozowania i dotyczą problemów takich, jak nagromadzenie się nadmiernej ilości woszczyny oraz infekcje przewodu słuchowego.

Przyczyny związane z uchem środkowym

Stan zapalny, płyn za błoną bębenkową, perforacje błony bębenkowej czy otoskleroza (zwapnienie kości w uchu środkowym) to najczęściej spotykane problemy zakłócające działanie ucha środkowego. Wiele problemów dotyczących ucha zewnętrznego i środkowego można z powodzeniem leczyć farmakologicznie lub operacyjnie.

Przyczyny związane z uchem wewnętrznym

Większość problemów ze słuchem dotyczy ucha wewnętrznego. Najczęstszą ich przyczyną jest naturalny proces starzenia, jednakże nadmierny hałas, przyjmowanie określonych rodzajów leków oraz pęknięcia czaszki mogą także negatywnie wpływać na zdolność słyszenia. W przypadkach, do których mają zastosowanie te czynniki, uszkodzone zostają delikatne komórki rzęsate, co utrudnia przekazywanie sygnałów do nerwów słuchowych. Ubytku słuchu związanego z uszkodzeniem ucha środkowego nie można zwykle wyleczyć, istnieje natomiast możliwość skorygowania go za pomocą aparatu słuchowego.

Online hearing test

Online hearing test

Get an indication of your hearing loss with our three-minute online hearing test

Learn More

Find an expert near you

Find an expert near you

Get a better understanding of your hearing loss by visiting an audiologist or hearing clinic in your area

Find an expert