Ważna uwaga :
wysokie zużycie baterii w aparatach słuchowych sparowanych z systemem Android 12L/12.1

Sprawdź kompatybilność swojego telefonuPodmiot prowadzący reklamę: Sonova Polska Sp. z o.o.
Producent: Sonova AG
Upoważniony  przedstawiciel: Sonova Deutschland GmbH