Codzienne użytkowanie aparatów słuchowych

Często zadawane pytania

Co należy zrobić, jeśli z aparatu słuchowego nie wydobywa się żaden dźwięk lub jeśli dźwięk brzmi ciszej niż zwykle?

Zdejmij aparat słuchowy z ucha, połóż na dłoni i delikatnie zamknij go w niej. Aparat słuchowy powinien wyemitować świszczący dźwięk. Skorzystaj z instrukcji pielęgnacji otrzymaną od protetyka słuchu lub instrukcji użytkowania aparatu i sprawdź dźwiękowód i wkładkę/nakładkę pod kątem nagromadzenia woszczyny lub obecności wilgoci. W razie potrzeby — wyczyścić je. 

Wymień baterię na nową, upewniając się, że została prawidłowo włożona do aparatu. Jeśli nadal występują trudności, skontaktuj się z protetykiem słuchu, by uzyskać pomoc. Jeśli nie masz swojego protetyka słuchu, skorzystaj z wyszukiwarki 'Znajdź firmę protetyczną' dostępnej na górze strony, aby zlokalizować gabinet protetyczny oferujący produkty marki Phonak w Twojej okolicy.

Co należy zrobić, jeśli bateria bardzo szybko się rozładowuje?

Należy włożyć nową baterię i zanotować dokładnie czas jej działania. Uzyskane informacje należy przekazać protetykowi słuchu, który udzieli potrzebnej pomocy i porady.

Jak długo można przechowywać baterie? Czy baterie rozładowują się samoczynnie?

Stosowane obecnie baterie do aparatów słuchowych wykorzystują cynk i tlen. To dlatego z jednej strony każdej baterii do aparatu słuchowego znajduje się kolorowa nalepka. Nalepka stanowi gwarancję szczelności baterii. Po 2 minutach od zerwaniu z baterii cynkowo-powietrznej nalepki następuje jej pełna aktywacja. W związku z tym nie należy usuwać nalepki do czasu, gdy konieczne będzie jej użycie.

Okres ważności baterii wydrukowany jest na jej opakowaniu, proszę go sprawdźić. Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące baterii, skontaktuj się z protetykiem słuchu.

Co należy zrobić, jeśli z aparatu słuchowego wydobywają się trzeszczące lub brzęczące dźwięki?

Należy sprawdzić, czy dźwiękowód lub nakładka nie są wilgotne oraz czy nie nagromadziła się na nich woszczyna. Należy sprawdzić dźwiękowód pod kątem uszkodzeń (przebarwienia, stwardnienie lub pęknięcia) i w razie konieczności dokonać jego wymiany. Wymień baterię na nową i upewnij się, że została prawidłowo włożona do aparatu.  Jeżeli problem utrzymuje się, należy skontaktować się z protetykiem słuchu.

Jeśli nie masz swojego protetyka słuchu, skorzystaj z wyszukiwarki 'Znajdź firmę protetyczną' dostępnej na górze strony, aby zlokalizować gabinet protetyczny oferujący produkty marki Phonak w Twojej okolicy.

Co należy zrobić, jeśli z aparatu słuchowego wydobywają się świszczące dźwięki?

Należy sprawdzić, czy nakładka/wkładka jest prawidłowo włożona do ucha. Jeżeli korzystasz z wkładki usznej, sprawdź czy w dźwiękowodzie nie ma pęknięć. Jeżeli problem utrzymuje się, należy skontaktować się z protetykiem słuchu.

Co należy zrobić w przypadku wystąpienia bólu lub zapalenia uszu?

Należy wyjąć aparat słuchowy i skonsultować się z protetykiem słuchu lub lekarzem.Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Polska Sp. z o.o.
Producent: Sonova AG
Upoważniony  przedstawiciel: Sonova Deutschland GmbH