Telefony komórkowe — informacje ogólne

Dlaczego po połączeniu z telefonem na ekranie telefonu widoczny jest komunikat „Hands-free” (Zestaw bezprzewodowy) i nazwa aparatu słuchowego?

Takie zachowanie urządzenia jest typowe dla procesu nawiązywania połączenia z użyciem funkcji Bluetooth. Po kilku sekundach na ekranie telefonu pojawi się nazwa aparatu słuchowego Phonak z funkcją Bluetooth.

Dlaczego na liście urządzeń Bluetooth w telefonie są widoczne trzy aparaty słuchowe?

  1. Aparat słuchowy Phonak wykorzystuje wiele profili Bluetooth dla urządzeń mobilnych (Bluetooth Classic i Blutooth LE „Low Energy”).
  2. Niektóre telefony rozpoznają każdą wersję profilu Bluetooth jako oddzielne urządzenie. Wybierz symbol telefonu, aby nawiązać połączenie między bezprzewodowym aparatem słuchowym i telefonem komórkowym.

Który aparat słuchowy z listy urządzeń w telefonie komórkowym należy wybrać?

  1. Aparat słuchowy marki Phonak z funkcją Bluetooth wykorzystuje wiele profili Bluetooth dla urządzeń mobilnych (Bluetooth Classic i Blutooth LE „Low Energy”).
  2. Niektóre telefony rozpoznają każdą wersję profilu Bluetooth jako oddzielne urządzenie. Wybierz symbol telefonu, aby nawiązać połączenie między aparatem słuchowym i telefonem komórkowym.

Czy można korzystać z aplikacji Skype, FaceTime i WhatsApp do wykonywania połączeń wideo z użyciem aparatów słuchowych marki Phonak z funkcją Bluetooth?

Tak. Aparaty słuchowe marki Phonak z funkcją Bluetooth obsługują połączenia telefoniczne i połączenia wideo wykonywane z użyciem aplikacji Skype, FaceTime i WhatsApp. 

Jakie telefony są kompatybilne z aparatami słuchowymi marki Phonak z funkcją Bluetooth?

Obsługiwane są praktycznie wszystkie telefony komórkowe z technologią bezprzewodową Bluetooth. Aparaty słuchowe marki Phonak z funkcją Bluetooth obsługują technologię Bluetooth w wersji 4.2

  • Wykonywanie połączeń powinno przebiegać bez problemu w przypadku użycia dowolnego telefonu z obsługą technologii Bluetooth w wersji 2.1 lub nowszej
  • Istnieje także szansa, że telefony z technologią Bluetooth w wersji 2.1 będą działać


Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Polska Sp. z o.o.
Producent: Sonova AG
Upoważniony  przedstawiciel: Sonova Deutschland GmbH