Realistyczne oczekiwania dotyczące aparatu słuchowego

Bardzo ważne jest zrozumienie, co aparaty słuchowe pozwalają osiągnąć, a co wykracza poza ich możliwości. Aparaty słuchowe mogą kompensować ubytek słuchu w określonym zakresie częstotliwości. Aparaty wzmacniają ciche dźwięki tak, by brzmiały one głośniej. Dostosowują one także brzmienie dźwięków na średnim poziomie głośności, umożliwiając ich komfortowy odbiór. Głośniejsze dźwięki są z kolei dostosowywane pod kątem uniknięcia zbyt wysokiego poziomu głośności. Aparaty słuchowe nie przywracają normalnego słyszenia. Mogą jedynie sprawić, że dźwięki będą na tyle głośne, aby mózg mógł je zinterpretować.

Umiejętności komunikacyjne

Nawet dzieci z lekkim ubytkiem słuchu są narażone na ryzyko opóźnionego rozwoju umiejętności komunikacyjnych, jeśli nie korzystają z aparatów słuchowych i nie otrzymują odpowiedniego wsparcia. Najważniejsze jest, aby mieć pewność, że dziecko nosi aparaty słuchowe przez cały okres czuwania. Aparaty słuchowe same w sobie nie pozwolą dziecku rozwinąć mowy i umiejętności komunikacyjnych. Niemowlęta potrzebują do nauki szeregu zróżnicowanych dźwięków. Zapewnienie "stymulacji słuchowej" jest bardzo ważne, bo tylko dzięki niej mózg dziecka może nauczyć się jak interpretować mowę i język. Im więcej mówisz do swojego dziecka, tym większe zapewniasz mu doświadczenia słuchowe. Wraz ze wzrostem doświadczenia rosną także szanse na rozwinięcie zdolności komunikacyjnych przez Twoje dziecko.

Cele związane z komunikacją

Wybór metody komunikacji, którą będzie stosować Twoje dziecko, będzie jedną z pierwszych decyzji, jakie będziecie musieli podjąć. Jest wiele sposobów na to, aby nauczyć Twoje dziecko komunikowania się. Nauka komunikacji jest trudna, niezależnie od wybranej metody. Specjaliści mogą pomóc w wyborze realistycznych celów, w oparciu o zdolności dziecka, uwzględniając przy tym Twoje życzenia. Przeczytaj poniższe cele i określ, które z nich są dla Ciebie ważne. Możesz, rzecz jasna, mieć także inne cele, które nie zostały wymienione poniżej. Pamiętaj również, że Twoje oczekiwania mogą zmieniać się w czasie, w zależności od postępów dziecka

  • Chcę, aby moje dziecko było w stanie komunikować w różnych sytuacjach swoje potrzeby mnie, członkom rodziny i przyjaciołom.
  • Chcę, aby moje dziecko wyrosło na szczęśliwego, niezależnego dorosłego, który potrafi podejmować samodzielne decyzje i jest produktywnym członkiem społeczeństwa.
  • Chcę, aby moje dziecko otrzymało dobre wykształcenie odpowiednie do jego możliwości.
  • Chcę, aby moje dziecko nawiązywało w przyszłości dobre relacje, zarówno z osobami z niedosłuchem, jak i z osobami słyszącymi prawidłowo.
  • Chcę, aby moje dziecko wykorzystywało mowę i język do komunikowania się z członkami rodziny i innymi osobami.
  • Chcę, aby moje dziecko wykorzystywało język migowy do komunikowania się z członkami rodziny i innymi osobami.


Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Polska Sp. z o.o.
Producent: Sonova AG
Upoważniony  przedstawiciel: Sonova Deutschland GmbH