Rozwój mowy

Jak mogę pomóc mojemu dziecku rozwijać mowę?

Wśród rodziców dzieci z ubytkiem słuchu często powtarzają się także następujące pytania: "„Czy moje dziecko będzie mogło ze mną rozmawiać?” oraz „Jak będę rozmawiać ze swoim dzieckiem?” Zdolność mowy zależy od poziomu ubytku słuchu dziecka, a także od tego, czy dziecko korzysta z aparatu słuchowego. Wielu dzieciom z ubytkiem słuchu udaje się dobrze rozwinąć mowę i umiejętności językowe, jeśli tylko zapewni się im odpowiednie wsparcie i szkolenie. Im wcześniej Twoje dziecko zacznie mieć kontakt z mową i językiem, tym lepiej.

Jak poprawić mowę

Jest wiele sposobów komunikowania się: ustny, za pomocą gestów i języka migowego. Obecne metody komunikowania się mogą wykorzystywać jeden z tych sposobów, łączyć ich kilka lub wykorzystywać je wszystkie. Zamieszczona poniżej lista sugestii może ułatwić porozumiewanie się z dzieckiem.

 • Pomóż dziecku wyrobić nawyk obserwowania swojego rozmówcy, nawet jeśli słuchanie nie sprawia mu trudności. Przyniesie to dziecku wiele korzyści
 • Naucz dziecko, aby nie przerywało rozmówcy, dopóki ten nie skończy wypowiadać zdania. Dziecko może nie zrozumieć początku zdania, niekiedy uchwyci jednak sens z jego zakończenia
 • Poleć dziecku, aby poinformowało rozmówcę, gdy umknie mu część wypowiedzi i aby poprosiło o powtórzenie, jeśli czegoś nie zrozumie
 • Pomóż dziecku nauczyć się streszczać usłyszaną wypowiedź, aby mogło nakierować rozmówcę na to, jakie informacje wymagają powtórzenia lub dopowiedzenia
 • Jeśli dziecko zdaje się nie rozumieć usłyszanej wypowiedzi, zamiast po prostu powtarzać niezrozumiałe słowa, zbuduj zdanie w inny sposób
 • Wprowadź temat rozmowy (na przykład: „Rozmawiamy o...”") i poinformuj dziecko, gdy temat rozmowy się zmieni
 • Pomóż dziecku zrozumieć, że może czuć się bardziej zmęczone po zajęciach ze względu na cięższą pracę wkładaną w przyswojenie przekazywanych informacji
 • Dodawaj dziecku otuchy, aby zachowało dobre samopoczucie
 • Mów wyraźnie i wolno, zachowując w czasie mówienia odległość od 1 do 2 metrów lub używaj systemu FM.
 • Stój twarzą do dziecka w dobrze oświetlonym miejscu, aby ruchy warg, mimika twarzy i gesty były lepiej widoczne. Zapamiętaj tę zasadę: ”Jeśli dziecko nie może mnie zobaczyć, to nie może mnie usłyszeć.”
 • Zmniejsz głośność hałasu w tle lub wyeliminuj go. Jeśli dziecko używa aparatów słuchowych z mikrofonami kierunkowymi, staraj się, aby hałas w tle znajdował się za dzieckiem, aby dziecko mogło stać na wprost osoby lub obiektu, którego słucha
 • Staraj się unikać nadmiernej artykulacji. Przesadne ruchy warg zniekształcają dźwięki mowy oraz twarz mówiącego, utrudniając korzystanie ze wskazówek wizualnych
 • Napisy mogą ułatwić oglądanie telewizji lub filmów
 • Opowiadaj o tym, co robisz i opisuj to, co widzisz
 • Czerp radość ze wspólnej zabawy i śpiewu z dzieckiem
 • Czytajcie wspólnie opowiadania i opisujcie obrazki
 • Podchodź do umiejętności komunikacyjnych dziecka z pozytywnym nastawieniem i często chwal dziecko
 • Przede wszystkim ciesz się jednak ze wzajemnej komunikacji!