Poznaj fakty dotyczące ubytku słuchu

Statystyki nie kłamią: osób z ubytkiem słuchu jest więcej!

  • Szacuje się, że 1,1 miliarda ludzi na całym świecie jest dotkniętych problemem ubytku słuchu — jest to około 16% światowej populacji.
  • Średnio 1 na 1000 noworodków ma ubytek słuchu.
  • Średnio 1 na 3 osoby po 60. roku życia jest dotknięta ubytkiem słuchu.
  • Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) przewlekłe zapalenie ucha jest główną przyczyną ubytków słuchu.
  • Badania pokazują, że spośród wszystkich osób z ubytkiem słuchu około 65% cierpi na lekką, 30% na średnią, a 5% na ciężką albo głęboką postać tego schorzenia.
  • Około 1/3 wszystkich ludzi z ubytkiem słuchu jest w wieku emerytalnym.
  • Większość osób z ubytkiem słuchu jest w wieku szkolnym lub produkcyjnym.
  • Badania pokazują, że tylko 1 na 5 osób, które mogłyby zyskać lepsze słyszenie dzięki aparatom słuchowym, rzeczywiście z nich korzysta.
  • Zanim osoba z ubytkiem słuchu podejmie jakiekolwiek kroki, mija zwykle średnio 10 lat.


Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Polska Sp. z o.o.
Producent: Sonova AG
Upoważniony  przedstawiciel: Sonova Deutschland GmbH