Odkryj zasoby dla nauczycieli

Nasze narzędzia pomagają dzieciom z ubytkiem słuchu radzić sobie w klasie, a także poszerzać wiedzę innych na tematy związane ze słyszeniem.Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Polska Sp. z o.o.
Producent: Sonova AG
Upoważniony  przedstawiciel: Sonova Deutschland GmbH