Global locations

Zanzibar

ENT, Head and Neck Surgery Clinic
1st Floor, Mothercare House, Vikokotoni Street, Zanzibar

Contact person: Dr Naufal Kassim Mohammed
Phone: +255773047979
E-mail: drkassim@hotmail.com
Practice Hours: With appointment 14.00 to 17.00

Phonak global locations

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.