Skip to main content
Aparat słuchowy Virto Paradise

Funkcje i poziomy możliwości

Kluczowe funkcje

Uniwersalna łączność

Tinnitus Balance

Kompatybilność z akcesoriami bezprzewodowymi marki Phonak i urządzeniami Roger

Kompatybilność z aplikacją do obsługi aparatów słuchowych myPhonak

Funkcje we wszystkich aparatach słuchowych Sky

Speech in noise
Mowa w hałasie
Dostosowuje i zmniejsza hałas z tyłu w czasie rzeczywistym oraz zastosowuje i optymalizuje stosunek sygnału do szumu (SNR) w hałaśliwym otoczeniu.
Calm situation
Spokojne sytuacje
Zapewnia optymalne wzmocnienie dla rozumienia mowy i komfortu słuchania podczas cichych rozmów sam na sam.
Comfort in noise
Komfort w hałasie
Aktywnie redukuje hałas, zwiększając komfort, gdy nie ma rozmowy.
Music
Muzyka
Zapewnia większy zakres dynamiki, wolną kompresję i większe wzmocnienie, gwarantując pełniejsze i bogatsze brzmienie muzyki.
Acoustic phone
Telefon akustyczny
Kluczowa funkcja DuoPhone przesyła sygnał w czasie rzeczywistym do drugiego ucha, dzięki czemu głos rozmówcy jest słyszalny w obu uszach ze średnią korzyścią 3,1 dB SNR.
Auto acclimatization
Auto aklimatyzacja
Auto aklimatyzacja służy do automatycznego zwiększania wzmocnienia pacjenta podczas korzystania z urządzenia. Poziom początkowy, szybkość aklimatyzacji i poziom docelowy można łatwo dostosować.
Whistle block
WhistleBlock
WhistleBlock rozróżnia naturalnie występujące dźwięki przypominające sprzężenie zwrotne od prawdziwego sprzężenia zwrotnego. Oznacza to zwiększoną słyszalność i jakość dźwięku bez irytującego sprzężenia zwrotnego.
Environmental balance
Balans środowiskowy
Balans środowiskowy to funkcja umożliwiająca modyfikację głośności w aparatach słuchowych Phonak w taki sposób, że pacjent poprzez naciśnięcie regulacji głośności dostosowuje stosunek głośności między sygnałem przesyłanym strumieniowo, a dźwiękami otoczenia.  
UltraZoom
UltraZoom
Technologia kierunkowa mikrofonów to sprawdzona metoda skutecznej poprawy zrozumiałości mowy w hałasie w tle. UltraZoom to adaptacyjna, wielokanałowa technologia kierunkowa mikrofonów, dostępna automatycznie w systemie AutoSense OS lub w programie manualnym.
AOV
AOV
Opatentowany, wielowymiarowo ważony algorytm ustawia idealną docelową „masę akustyczną” dla każdego otworu wentylacyjnego. Zaawansowane oprogramowanie do modelowania 3D generuje zindywidualizowany otwór wentylacyjny. Ta unikalna wartość Akustycznie Optymalizowanej Wentylacji (AOV) jest kodowana w każdym aparacie i wykorzystywana do optymalizacji obliczeń dopasowania. Okluzję można teraz zredukować do najniższego możliwego poziomu. Ta wyjątkowa innowacja marki Phonak jest dostępna w pełnej gamie niestandardowych produktów i stylów. Jest również dostępna dla osób noszących zauszne aparaty słuchowe (BTE) ze SlimTip, SlimTip Soft, cShell lub xShell.
SoundRecover2
SoundRecover2
Następna generacja SoundRecover jeszcze bardziej poprawia słyszalność mowy i wykorzystuje algorytm adaptacyjnego obniżania częstotliwości. Jakość dźwięku średnich i niskich częstotliwości jest zachowana, podczas gdy dźwięki o wysokiej częstotliwości stają się słyszalne. Zapewnia to optymalne wrażenia słuchowe dla większej liczby użytkowników niż kiedykolwiek wcześniej.
Quick sync
QuickSync*
Jedno dotknięcie steruje dwoma urządzeniami. Natychmiastowy szerokopasmowy transfer danych między dwoma urządzeniami zapewnia, że ustawienia głośności i programu są zawsze zrównoważone i zsynchronizowane. Jedno dotknięcie przycisku wyboru programu lub regulatora głośności powoduje natychmiastową identyczną zmianę w drugim aparacie.
Aplikacja do obsługi aparatów słuchowych myPhonak
RogerDirect™*
RogerDirect + mikrofon*
Media-mowa + mikrofon*
Media-muzyka + mikrofon
Rozmowa telefoniczna + mikrofon*
PartnerMic + mikrofon*
Program pacjenta

Porównanie unikalnych funkcji

Funkcje Premium Advanced

Komfort w pogłosie

Komfort w pogłosie

Mowa w samochodzie

Mowa w samochodzie

Mowa w dużym hałasie

Mowa w dużym hałasie

Muzyka

Muzyka

Komfort w hałasie

Komfort w hałasie

Maks. liczba dodatkowych programów

Maks. liczba dodatkowych programów

4

4

4

4

Komfort w pogłosie

Komfort w pogłosie

Mowa w dużym hałasie*

Mowa w dużym hałasie*

Mowa z 360° *

Mowa z 360° *

Dynamiczna Redukcja Szumu

Dynamiczna Redukcja Szumu

Udoskonalenie Mowy

Udoskonalenie Mowy

EchoBlock

EchoBlock

StereoZoom

StereoZoom

WindBlock

WindBlock

SoundRelax

SoundRelax

Słyszenie z Czujnikiem Ruchu

Słyszenie z Czujnikiem Ruchu

DuoPhone

DuoPhone

Real Ear Sound

Real Ear Sound

Roger i ustawienia kierunkowe*

Roger i ustawienia kierunkowe*

NoiseBlock

NoiseBlock

Kanały dokładnego strojenia

Kanały dokładnego strojenia

20

20

16

12

* Dotyczy tylko modelu P - 312