Skip to main content
Audéo Paradise

Funkcje i poziomy możliwości

5 najważniejszych funkcji

Uniwersalna łączność

Rejestrowanie danych dotyczących zdrowia

Opcje ładowalne

Kompatybilność z aplikacją myPhonak

Kompatybilność z akcesoriami bezprzewodowymi Phonak i urządzeniami Roger

Funkcje dostępne we wszystkich urządzeniach Audéo

Speech in noise
Mowa w hałasie
Dostosowuje i zmniejsza hałas z tyłu w czasie rzeczywistym oraz optymalizuje stosunek sygnału do szumu (SNR) w hałaśliwym otoczeniu.
Auto acclimatization
Auto aklimatyzacja
Auto aklimatyzacja służy do automatycznego zwiększania wzmocnienia pacjenta podczas korzystania z urządzenia. Poziom początkowy, szybkość aklimatyzacji i poziom docelowy można łatwo dostosować.
Environmental balance
Balans środowiskowy
Balans środowiskowy to funkcja umożliwiająca modyfikację głośności w aparatach słuchowych Phonak w taki sposób, że pacjent poprzez naciśnięcie regulacji głośności dostosowuje stosunek głośności między sygnałem przesyłanym strumieniowo a dźwiękami otoczenia.  
Whistle block
WhistleBlock
WhistleBlock rozróżnia naturalnie występujące dźwięki przypominające sprzężenie zwrotne od prawdziwego sprzężenia zwrotnego. Oznacza to zwiększoną słyszalność i jakość dźwięku bez irytującego sprzężenia zwrotnego.
UltraZoom
UltraZoom
Technologia kierunkowa mikrofonów to sprawdzona metoda skutecznej poprawy zrozumiałości mowy przy hałasie w tle. UltraZoom to adaptacyjna, wielokanałowa technologia kierunkowa mikrofonów, dostępna automatycznie w systemie AutoSense OS lub w programie manualnym.
Quick sync
QuickSync
Jedno dotknięcie steruje dwoma urządzeniami. Natychmiastowy szerokopasmowy transfer danych między dwoma urządzeniami zapewnia, że ustawienia głośności i programu są zawsze zrównoważone i zsynchronizowane. Jedno dotknięcie przycisku wyboru programu lub regulatora głośności powoduje natychmiastową identyczną zmianę w drugim aparacie.
SoundRecover2
SoundRecover2
Następna generacja SoundRecover jeszcze bardziej poprawia słyszalność mowy i wykorzystuje algorytm adaptacyjnego obniżania częstotliwości. Jakość dźwięku średnich i niskich częstotliwości jest zachowana, podczas gdy dźwięki o wysokiej częstotliwości stają się słyszalne. Zapewnia to optymalne wrażenia słuchowe dla większej liczby użytkowników niż kiedykolwiek wcześniej.
AOV
AOV
Opatentowany, wielowymiarowo ważony algorytm ustawia idealną docelową „masę akustyczną” dla każdego otworu wentylacyjnego. Zaawansowane oprogramowanie do modelowania 3D generuje zindywidualizowany otwór wentylacyjny. Ta unikalna wartość Akustycznie Zoptymalizowanej Wentylacji (AOV) jest kodowana w każdym aparacie i wykorzystywana do optymalizacji obliczeń dopasowania. Okluzję można teraz zredukować do najniższego możliwego poziomu. Ta wyjątkowa innowacja marki Phonak jest dostępna w pełnej gamie indywidualnych produktów i stylów. Jest również dostępna dla osób noszących zauszne aparaty słuchowe (BTE) ze SlimTip, SlimTip Soft, cShell lub xShell.
Media-mowa + mikrofon
RogerDirect™
RogerDirect + mikrofon
Media-muzyka + mikrofon
Rozmowa telefoniczna + mikrofon
Program pacjenta

Porównanie unikalnych funkcji

Funkcje

Komfort w pogłosie

Komfort w pogłosie

Mowa w samochodzie

Mowa w samochodzie

Mowa w dużym hałasie

Mowa w dużym hałasie

Muzyka

Muzyka

Komfort w hałasie

Komfort w hałasie

Maks. liczba dodatkowych programów

Maks. liczba dodatkowych programów

4

4

4

4

Komfort w pogłosie

Komfort w pogłosie

Mowa w dużym hałasie

Mowa w dużym hałasie

Mowa z 360°

Mowa z 360°

Dynamiczna Redukcja Szumu

Dynamiczna Redukcja Szumu

Udoskonalenie Mowy

Udoskonalenie Mowy

EchoBlock

EchoBlock

Asystent Siri/Google, wstrzymaj/wznów przesyłanie strumieniowe, odbierz/zakończ połączenie telefoniczne

Asystent Siri/Google, wstrzymaj/wznów przesyłanie strumieniowe, odbierz/zakończ połączenie telefoniczne

StereoZoom

StereoZoom

WindBlock

WindBlock

SoundRelax

SoundRelax

Słyszenie z Czujnikiem Ruchu*

Słyszenie z Czujnikiem Ruchu*

DuoPhone

DuoPhone

Real Ear Sound

Real Ear Sound

Roger i ustawienia kierunkowe

Roger i ustawienia kierunkowe

NoiseBlock

NoiseBlock

Kanały dokładnego strojenia

Kanały dokładnego strojenia

20

20

16

12

*W celu uzyskania dostępu do danych dotyczących zdrowia wymagane jest utworzenie konta w aplikacji myPhonak.

**Dostępne tylko dla aparatów słuchowych Phonak Audéo P-R, RT i RL