Skip to main content
Audéo Fit Paradise

Funkcje i poziomy możliwości

Kluczowe funkcje

Rejestrowanie tętna*

Rejestrowanie danych dotyczących zdrowia*

Uniwersalna łączność

Ładowalność

Kompatybilność z akcesoriami bezprzewodowymi marki Phonak i urządzeniami Roger

Funkcje we wszystkich urządzeniach Audéo Fit

Speech in noise
Mowa w hałasie
Dostosowuje i zmniejsza hałas z tyłu w czasie rzeczywistym oraz optymalizuje stosunek sygnału do szumu (SNR) w hałaśliwym otoczeniu.
Calm situation
Spokojne sytuacje
Zapewnia optymalne wzmocnienie rozumienia mowy i komfortu słuchania podczas cichych rozmów sam na sam.
Comfort in noise
Komfort w hałasie
Aktywnie redukuje hałas, zwiększając komfort, gdy nie ma rozmowy.
Music
Muzyka
Zapewnia większy zakres dynamiki, wolną kompresję i większe wzmocnienie, gwarantując pełniejsze i bogatsze brzmienie muzyki.
Acoustic phone
Telefon akustyczny
Kluczowa funkcja DuoPhone przesyła sygnał w czasie rzeczywistym do drugiego ucha, dzięki czemu głos rozmówcy jest słyszalny w obu uszach ze średnią korzyścią 3,1 dB SNR.
Auto acclimatization
auto Aklimatyzacja
auto Aklimatyzacja służy do automatycznego zwiększania wzmocnienia pacjenta podczas korzystania z urządzenia. Poziom początkowy, szybkość aklimatyzacji i poziom docelowy można łatwo dostosować.
Whistle block
WhistleBlock
WhistleBlock rozróżnia naturalnie występujące dźwięki przypominające sprzężenie zwrotne od prawdziwego sprzężenia zwrotnego. Oznacza to zwiększoną słyszalność i jakość dźwięku bez irytującego sprzężenia zwrotnego.
Environmental balance
Balans środowiskowy
Balans środowiskowy to funkcja umożliwiająca modyfikację głośności w aparatach słuchowych Phonak w taki sposób, że pacjent poprzez naciśnięcie regulacji głośności dostosowuje stosunek głośności między sygnałem przesyłanym strumieniowo, a dźwiękami otoczenia.
UltraZoom
UltraZoom
Technologia kierunkowa mikrofonów to sprawdzona metoda skutecznej poprawy zrozumiałości mowy przy hałasie w tle. UltraZoom to adaptacyjna, wielokanałowa technologia kierunkowa mikrofonów, dostępna automatycznie w systemie AutoSense OS lub w programie manualnym.
Quick sync
QuickSync
Jedno dotknięcie steruje dwoma urządzeniami. Natychmiastowy szerokopasmowy transfer danych między dwoma urządzeniami zapewnia, że ustawienia głośności i programu są zawsze zrównoważone i zsynchronizowane. Jedno dotknięcie przycisku wyboru programu lub regulatora głośności powoduje natychmiastową identyczną zmianę w drugim aparacie.
SoundRecover2
SoundRecover2
Następna generacja SoundRecover jeszcze bardziej poprawia słyszalność mowy i wykorzystuje algorytm adaptacyjnego obniżania częstotliwości. Jakość dźwięku średnich i niskich częstotliwości jest zachowana, podczas gdy dźwięki o wysokiej częstotliwości stają się słyszalne. Zapewnia to optymalne wrażenia słuchowe dla większej liczby użytkowników niż kiedykolwiek wcześniej.
AOV
AOV
Opatentowany, wielowymiarowo ważony algorytm ustawia idealną docelową „masę akustyczną” dla każdego otworu wentylacyjnego. Zaawansowane oprogramowanie do modelowania 3D generuje zindywidualizowany otwór wentylacyjny. Ta unikalna wartość Akustycznie Zoptymalizowanej Wentylacji (AOV) jest kodowana w każdym aparacie i wykorzystywana do optymalizacji obliczeń dopasowania. Okluzję można teraz zredukować do najniższego możliwego poziomu. Ta wyjątkowa innowacja marki Phonak jest dostępna w pełnej gamie indywidualnych produktów i stylów. Rozwiązanie to jest również dostępne dla osób noszących aparaty zauszne BTE ze SlimTip, SlimTip Soft, cShell lub xShell.
Aplikacja do obsługi aparatów słuchowych myPhonak
RogerDirect™
Rozmowa telefoniczna + mikrofon
Media-mowa + mikrofon
Media-muzyka + mikrofon
Program pacjenta
PartnerMic + mikrofon
RogerDirect + mikrofon

Porównanie unikalnych funkcji

Funkcje Premium Advanced

Komfort w pogłosie

Komfort w pogłosie

Mowa w samochodzie

Mowa w samochodzie

Mowa w dużym hałasie

Mowa w dużym hałasie

Muzyka

Muzyka

Komfort w hałasie

Komfort w hałasie

Maks. liczba dodatkowych programów

Maks. liczba dodatkowych programów

4

4

Komfort w pogłosie

Komfort w pogłosie

Mowa w dużym hałasie

Mowa w dużym hałasie

Mowa z 360°

Mowa z 360°

Dynamiczna Redukcja Szumu

Dynamiczna Redukcja Szumu

Udoskonalenie Mowy

Udoskonalenie Mowy

EchoBlock

EchoBlock

Asystent Siri/Google, wstrzymaj/wznów przesyłanie strumieniowe, odbierz/zakończ połączenie telefoniczne

Asystent Siri/Google, wstrzymaj/wznów przesyłanie strumieniowe, odbierz/zakończ połączenie telefoniczne

StereoZoom

StereoZoom

WindBlock

WindBlock

SoundRelax

SoundRelax

Słyszenie z Czujnikiem Ruchu

Słyszenie z Czujnikiem Ruchu

DuoPhone

DuoPhone

Real Ear Sound

Real Ear Sound

Roger i ustawienia kierunkowe

Roger i ustawienia kierunkowe

Tinnitus Balance

Tinnitus Balance

Kanały dokładnego strojenia

Kanały dokładnego strojenia

20

20

Osobny czas użytkowania każdego aparatu słuchowego

Osobny czas użytkowania każdego aparatu słuchowego

Średni, łączny czas użytkowania obu aparatów słuchowych

Średni, łączny czas użytkowania obu aparatów słuchowych

Średni czas użytkowania w różnych środowiskach akustycznych

Średni czas użytkowania w różnych środowiskach akustycznych

Kroki

Kroki

Poziomy aktywności

Poziomy aktywności

Przebyty dystans — chód lub bieg

Przebyty dystans — chód lub bieg

Tętno

Tętno

Opcjonalne ustawienie celu dla czasu użytkowania

Opcjonalne ustawienie celu dla czasu użytkowania

Opcjonalne ustawienie celu dla kroków

Opcjonalne ustawienie celu dla kroków

Przypisy

*W celu uzyskania dostępu do danych dotyczących zdrowia wymagane jest utworzenie konta w aplikacji myPhonak.