Kuulokojeiden vianetsintä

Hearing Aids Troubleshooting Infographic


Each part of the amplification system needs to be cared for and properly maintained. Hearing aid care and maintenance should be discussed during the fitting appointment. Usually the audiologist will provide a “hearing aid care kit” for your child along with the hearing aids.These kits consist of accessories which can extend a hearing aid’s life expectancy and provide for long-term trouble-free functioning.
 

If you notice that your child’s hearing aid does not sound like it should, there are several steps you can take to figure out the problem.

1. Check the battery or replace it.

2. Remove the earmold tubing from the earhook.
Listen to the hearing aid and see if it works.
If it does, the problem is in the earmold or tubing.
If it still doesn’t work, the problem is in the hearing aid.

3. Soak the earmold and tube in soapy water
and blow out the tubing using the bulb syringe.
Make sure the tubing is completely dry before
putting it back together.

4. Put the hearing aid in the drying container for a day.
If it still doesn’t work, may have to be sent for repair.
Contact your audiologist for repair services
and the possibility of a loaner.
 

Hearing aids are very sensitive electronic devices. Even the humidity in the air is enough to cause hearing aid problems over time. It is not uncommon for hearing aids to be repaired two or three times a year. Taking care of the hearing aids properly can help reduce the number of times that the hearing aid has to be repaired.

Jokainen vahvistusjärjestelmän osa vaatii hoitoa ja asianmukaista ylläpitoa. Kuulokojeen hoidosta ja ylläpidosta tulee keskustella sovituskäynnin aikana. Tavallisesti audionomi antaa kuulokojeen huoltosetin lapselle kuulokojeiden mukana. Nämä setit sisältävät lisävarusteita, jotka voivat pidentää kuulokojeen käyttöikää ja tarjota pitkäkestoisen, ongelmattoman toiminnan.

Jos huomaat, että lapsesi kuulokoje ei kuulosta siltä, kuin sen pitäisi, voit selvittää ongelman syyn monella eri tapaa.

  • Tarkasta paristo tai vaihda se uuteen.
  • Poista korvakappaleen väliletku koukusta. Kuuntele kuulokojetta ja tutki, toimiiko se. Jos se toimii, ongelma on korvakappaleessa tai väliletkussa. Jos se ei vieläkään toimi, ongelma on kuulokojeessa.
  • Liota korvakappaletta ja putkea saippuavedessä ja puhalla korvakappaleen äänikanavan ja ilmastointikanavan läpi ilmaa ilmapumpun avulla. Varmista, että korvakappale on täysin kuiva ennen sen liittämistä takaisin paikoilleen.
  • Pane kuulokoje kuivauspurkkiin päiväksi. Jos se ei vieläkään toimi, se pitänee lähettää korjattavaksi. Ota yhteyttä kojeen luovuttaneeseen tahoon mahdollista korjausta ja mahdollisen lainakuulokojeen saamista varten.

Kuulokojeet ovat erittäin herkkiä elektroniikkalaitteita. Jopa ilmankosteus riittää ongelmien aiheuttajaksi kuulokojeissa ajan mittaan. On varsin tavallista, että kuulokojeita korjataan kaksi tai kolme kertaa vuodessa. Kuulokojeiden asianmukainen hoito voi vähentää kuulokojeen korjausten määrää.