Skip to main content
Young white boy running under the water from the sprinkler in garden

Lasten kuulonalenema

Perehtymällä ja hankkimalla tietoa lapsesi kuulon hoitoon liittyvistä tarpeista osaat tehdä lapsesi tulevaisuuden kannalta parhaita päätöksiä. Viisikymmentä vuotta alalla on kartuttanut tietojamme ja pediatrista kuulon kuntoutusta koskevaa asiantuntemustamme, ja teemme tiivistä yhteistyötä johtavien kuuloalan ammattilaisten kanssa voidaksemme tarjota kokonaisvaltaisia ratkaisuja sinulle ja lapsellesi.


Varhainen puuttuminen

Korvien ja aivojen välinen yhteys

Useimmat ihmiset ajattelevat, että kuulemme korvillamme, mutta todellisuudessa kuulemme aivoillamme.¹ Tämä tarkoittaa, että kun äänet eivät saavuta lapsen aivoja, hänen ei ole vain vaikeampi kuulla niitä, vaan lisäksi lapsen kehityksen kannalta olennaiset hermoradat eivät tällöin kehity. 

 

Aivot kehittyvät nopeasti viiden ensimmäisen ikävuoden aikana, minkä vuoksi on tärkeää, että kuulonalenema huomataan varhaisessa vaiheessa. 

Children (8-9) with female teacher learning in classroom

2–3%

Yhdysvalloissa yhdellä vauvalla 1 000 syntyneestä vauvasta on kuulonalenema.

Ihmisen aivot on ohjelmoitu kielen oppimiseen kuuden ensimmäisen ikävuoden aikana... Ilman asiaan puuttumista kielen omaksuminen tulee yhä vaikeammaksi lapsen kasvaessa.

 

 

Nuori isä pienen tyttärensä kanssa soittamassa soittimia sisätiloissa.
Alexander Graham Bell Kuurojen ja kuulovammaisten yhdistys (AG Bell)
Nuori isä pienen tyttärensä kanssa soittamassa soittimia sisätiloissa.
little girl looking through the otoscope on the toy's ear. Pediatrician communicates with the child. Kid ear check-up; Shutterstock ID 1805522785; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -

Lasten kuulontutkimukset

Kuulontutkimuksella voidaan selvittää, onko lapsella kuulonalenema, koskeeko se vain toista korvaa vai molempia, mikä on kuulonaleneman tyyppi ja taso ja voidaanko hänen kuulonalenemaansa hoitaa tai kuntouttaa lääkinnällisesti tai kuulemista avustavilla teknologioilla. Saatavilla on erityyppisiä kuulontutkimuksia ja -seulontoja.

Kuulonseulonnat

Seulonnat ovat nopeita, luotettavia ja kivuttomia, ja ne kertovat, onko lapsesi kuulo normaalilla tasolla. Jos lapsi ei läpäise kuulonseulontaa, hänet ohjataan kuuloalan ammattilaiselle tarkempaa arviointia varten. 

Objektiiviset kuulontutkimukset 

Näillä tutkimuksilla tarkistetaan korvan sisärakenteiden reagointikykyä käyttämällä värinää tai ilmanpainetta, ja ne eivät edellytä, että lapsen reagointia tai osallistumista.

Käyttäytymiskuulotestit 

Näissä testeissä kuuloalan ammattilainen havainnoi, miten lapsi kuulee erikorkuiset äänet ja miten hän reagoi niihin, ja merkitsee ne käyrään.

 

Kuulemisen ratkaisut lapsille

Kuulokojeet ovat olennaisia kuulonaleneman kompensoinnissa, mutta parhaan kuulemisen ratkaisun lapselle voi tarjota kuulokojeiden, langattomien laitteiden, muiden lisälaitteiden ja sovellusten yhdistelmä.

About 7 years old girl smiling and watching something on her tablet while sitting at a desk.

myPhonak Junior -sovellus

Tämä alan ainoa lapsille tarkoitettu sovellus, joka on saanut arvioinneissa yli 4 ⭐, on suunniteltu antamaan lapsille mahdollisuuksia hallita kuulokojeitaan, kuitenkin asettaen heidän kuulemiskykynsä etusijalle. Sovelluksen kautta voi käyttää etätukea ja kaukosäädintä, minkä lisäksi vanhemmat voivat käyttää lapsilukkoa ja mukauttaa lapsen kokemuksia hänen kehitystasonsa ja itsenäisyytensä mukaan.

 
Back to School Concept.Happy Funny little asian girl running and very excited and glad when she go back to school.Happy toddler child from kindergarten school.School kid girl with japan bag.Education.; Shutterstock ID 1655502538; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -
Father and son learning to ride a bicycle at the beach having fun together; Shutterstock ID 170208299; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -

Ratkaisut lapsille, joilla on toispuoleinen kuulonalenema

Unilateraalinen eli toispuoleinen kuulonalenema on kuulonaleneman tyyppi, jossa toisen korvan kuulo on normaali, mutta toisen korvan kuulo on heikentynyt. Toisessa korvassa olevan kuulonaleneman taso voi vaihdella lievästä erittäin vaikeaan. Yhdysvalloissa se koskee 6,3 % lapsista,³ ja lapset, joilla on unilateraalinen kuulonalenema, tarvitsevat viisi kertaa todennäköisemmin tukipalveluita.³ Parhaan mahdollisen kuulokokemuksen tarjoamiseksi lapsille, joilla on toispuoleinen kuulonalenema, tarvitaan ainutlaatuista eri ratkaisuista muodostuvaa yhdistelmää.

Ratkaisu 1: Phonak Sky Lumity

Phonak Sky™ Lumity -kuulokojeet voivat olla oiva ratkaisu lapselle, jolla on toisessa korvassa on kuulonalenema, minkä kuntoutuksessa hyödytään kuulokojeesta. Kojeiden AutoSense Sky -käyttöjärjestelmä mukautuu automaattisesti lapsen päivittäisiin kuuntelutarpeisiin.

Ratkaisu 2: Phonak CROS L ja lapsen iästä riippuen Phonak Sky L-PR tai Audéo L-R/RT

Jos lapsella on toisessa korvassa vaikea tai erittäin vaikea kuulonalenema ja hänen ei koeta hyötyvän kuulokojeesta, Phonak CROS L -lähetin voi auttaa poimimalla äänen huonokuuloisemman korvan puolelta ja lähettämällä sen normaalikuuloisessa korvassa olevaan Sky Lumity tai Audéo Lumity -kuulokojeeseen. Käytettävä kuulokoje riippuu esimerkiksi lapsen iästä.

Ratkaisu 3: Roger Focus II -järjestelmä 

Toinen ratkaisu lapsille, joiden kuulonalenema on sellainen, että hänen ei koeta hyötyvän kuulokojeesta huonommin kuulevassa korvassaan, on Roger Focus II -järjestelmä. Siinä Roger-mikrofoni lähettää puheen lapsen normaalikuuloisessa korvassa olevaan vastaanottimeen, jolloin hän kuulee opettajan puheen paremmin luokkatilanteissa.⁷

 

Roger-teknologia

Roger-tuotteita voidaan käyttää päivittäisissä kuuntelutilanteissa yhdessä kuulokojeiden, sisäkorvaistutteen puheprosessorin tai Roger Focus II -järjestelmän kanssa, ja ne välittävät puhujan äänen suoraan lapsen käytössä olevaan kuulemisen ratkaisuun. Lapset voivat hyötyä tästä teknologiasta, kun he kuuntelevat hälyisissä ympäristöissä tai puhuvat etäällä olevan henkilön kanssa.  

Toddler with a hearing aid sitting on his father's lap playing on a drum.

Kotona

Tutkimuksen mukaan, kun lapset käyttävät Roger-teknologiaa kotona, he kuulevat lähes 5 300 sanaa enemmän kahdeksan tunnin päivän aikana,⁴ kuin he kuulevat käyttämällä pelkkiä kuulokojeita. Saman tutkimuksen mukaan 80 % perheistä kertoi Roger-järjestelmän käytön lisänneen reagointikykyä ja 35 % perheistä kertoi lapsen turhautumisen vähentyneen.⁴

Female teacher helping one of her pupils in a classroom.

Koulussa

Kouluun suunniteltu Roger-järjestelmä auttaa lasta sopeutumaan nykyaikaisiin kouluympäristöihin, jotka ovat yhä dynaamisempia ja vuorovaikutteisempia. Se auttaa kuulemaan äänet selkeästi, jotta he voivat osallistua tehtäviin, vastata kysymyksiin, viettää aikaa ystävien kanssa ja käyttää multimedialaitteita.

 

 

Young ballet instructor teaching girls in ballet studio

Kommunikoinnin merkitys

Altistamalla lapsesi päivittäin erilaisille kommunikoinnin muodoille voit auttaa häntä muodostamaan ihmissuhteita ja taitoja, joita hän tarvitsee elääkseen täyttä elämää ja jotka viime kädessä vaikuttavat positiivisesti hänen hyvinvointiinsa. Seuraavassa on muutamia asioita, joilla voit auttaa lastasi oppimaan ja sosiaalistumaan:

Huolehdi, että kuulokoje on käytössä jatkuvasti 

Puheen ja kielen kehitys on parempaa lapsilla, joilla on hyvin istuva ja jatkuvasti käytössä oleva kuulokoje.4

Puhu lapselle paljon 

Lapset, jotka kuulevat enemmän puhetta kriittisinä ensimmäisinä vuosinaan, ovat valmiimpia kouluun ja pystyvät vastaamaan kasvaviin kielellisiin vaatimuksiin.5

Luo kielellisesti rikas ympäristö 

Altista lapsi mahdollisimman suurelle sanamäärälle esimerkiksi laulamalla, puhumalla, lukemalla satuja tai kuuntelemalla musiikkia.

Lue ääneen 

Lukeminen kasvattaa lapsen sanavarastoa ja auttaa häntä oppimaan uusia käsitteitä ja kehittämään keskustelutaitoja.

Kuunnelkaa yhdessä musiikkia

Musiikki tukee varhaisia kuuntelutaitoja ja kehittää aivojen kuulokeskuksia, jotka vastaavat kielestä ja oppimisesta. Se voi auttaa myös lapsen kykyä kuunnella hälyssä.

 
Boy playing with bubble wand while sitting on mother's lap during sunny day

HearingSuccess

Tämä verkkoportaali tarjoaa lapsille ja heidän vanhemmilleen hyödyllisiä resursseja kuuntelutaitojen harjoittamiseen, joilla voi tukea lapsen kuuntelutaitojen ja puhutun kielen kehittymistä.

 
Kuulonalenema lapsilla

Usein kysyttyjä kysymyksiä

On olemassa muutamia erilaisia syitä, miksi lapsesi kuulo on testattava: 

  • Lapsi ei läpäissyt vastasyntyneen kuuloseulontaa tai koulussa tehtyä kuulonseulontaa. 

  • Lapsi ei reagoi ympäröiviin ääniin kotona. 

  • Sinulla, läheisilläsi tai lapsesi opettajalla herää huoli, että lapsellasi on vaikeuksia kuulla tai noudattaa ohjeita. 

  • Lapsi kertoo itse, että hänellä on vaikeuksia kuulla. 

  • Lapsen tarvitsee käyttää suurta äänenvoimakkuutta esimerkiksi televisiota katsoessaan, musiikkia kuunnellessaan tai tietokonepelejä pelatessaan. 

  • Lapselle tehdään korvakirurginen toimenpide. 

  • Lapsella aloitetaan lääkitys, joka voi vaikuttaa kuuloon.

Lapsen kuulo voi muuttua ajan myötä. Osa kuulonalenemista on väliaikaisia, ja niitä voidaan hoitaa lääkinnällisesti, kun taas osa on pysyviä. Myös kuulonaleneman taso voi joissain tapauksissa muuttua ja joko tulla paremmaksi tai huonommaksi, kun taas osalla se pysyy aina samanlaisena. Siksi on suositeltavaa, että kuulo testataan säännöllisesti lapselta, jolla on todettu kuulonalenema, jotta hänen kuulostaan saadaan ajantasainen kuva. Jos lapsesi on pieni tai hänelle ei saada tehtyä luotettavaa kuulontutkimusta, tämä voi edellyttää useampia kuulontutkimuskäyntejä vuodessa. 

Alaviitteet

* Bluetooth®-sana ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Sonova AG käyttää näitä merkkejä lisenssillä.

1.  Flexer, Carol (2018). The ears are doorways to the brain. Phonak Insight, haettu osoitteesta www.phonakpro.com/evidence, viitattu 19.2.2018.

2. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Identifying infants with hearing loss - United States, 1999-2007. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 59(8): 220-223. Vohr B. Overview: infants and children with hearing loss—part I. Ment Retard Dev Disabil Res Rev. 2003;9:62–64

3.  Vila PM, Lieu JE. Asymmetric and unilateral hearing loss in children. Cell Tissue Res. 2015 Jul;361(1):271-8. doi: 10.1007/s00441-015-2208-6. Epub 2015 May 26. PMID: 26004144; PMCID: PMC4490007.

4.  Benítez-Barrera, CR, Angley G., & Tharpe, A.M. (2018). Remote Microphone System Use at Home: Impact on caregiver talk. Journal of Speech, Language and Hearing Research, Vol. 61, 399-409

5. McCreery, R. W., Walker, E. A., Spratford, M., Bentler, R., Holte, L., Roush, P., & Moeller, M. P. (2015). Longitudinal predictors of aided speech audibility in infants and children. Ear and Hearing, 36 Suppl 1, 24–37.

6. Nelson, J. & Dunn, A. (2021). Roger Focus II in children with Unilateral Hearing Loss. Phonak Field Study News, haettu osoitteesta www.phonak.com/evidence, viitattu lokakuussa 2022  

7. https://www.phonak.com/content/dam/phonak/en/evidence-library/fieldstudies/PH_FSN_Roger_Focus_II_in_children_with_%20UHL_210x280_EN_V1.00.pdf