Skip to main content
Two female coworkers looking at laptop

Ryhdy tukijaksi

Kuulonaleneman kanssa elävien tukena oleminen ei tarkoita pelkästään tuen antamista heidän matkallaan, vaan se tarkoittaa heidän ottamistaan mukaan keskusteluihin tietäen, kuinka parhaiten tukea heidän tarpeitaan.


Huonokuuloisten yhdistykset

Suomessa useilla paikkakunnilla toimii huonokuuloisille suuunnattuja yhdistyksiä ja he järjestävät erilaista vertaistukitoimintaa.

En voi liikaa korostaa sitä, kuinka suuri vaikutus sillä on, että normaalikuuloiset ihmiset oppivat ymmärtämään, kuinka kommunikoida kanssamme.

kuva-naisesta-matkapuhelimellaan-ostoksilla
Danielle Guth, jolla on synnynnäinen vaikea konduktiivinen kuulonalenema
kuva-naisesta-matkapuhelimellaan-ostoksilla
Friendly millennial indian businesswoman talking to blonde female colleague, sitting at table in office. Two young multiracial employees discussing working issues or enjoying informal conversation.; Shutterstock ID 1796961841; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -
Happy business people having discussion in meeting

Kompromisseja ja kunnioitusta

Läheisen auttaminen kuulonaleneman hyväksymisessä ja siihen sopeutumisessa vaatii kompromisseja kaikilta osapuolilta, mutta jos teemme yhteistyötä ja tuemme läheisiämme, voimme päästä eroon leimasta ja nauttia harmonisesta elämästä.

Osoita kärsivällisyyttä

Normaalikuuloiset voivat helposti turhautua, kun joku ei kuule heitä kuulonalenemansa vuoksi. On kuitenkin tärkeää ymmärtää, että turhautuminen ja kommunikointivaikeudet ovat molemminpuolisia. Paras tapa on olla kärsivällinen.

Löydä vaihtoehtoisia kommunikointitapoja

Kaikki kuulonaleneman kanssa elävät eivät kommunikoi samalla tavalla. Osa ihmisistä ei käytä puhuttua kieltä, ja kaikki eivät käytä viittomia. Käyttämällä vaihtoehtoisia kommunikointitapoja, kuten kirjoittamista, sähköpostia tai vaikkapa eleitä, voimme avata mahdollisuuksia kommunikoinnille ja toistemme ymmärtämiselle.

Tiedosta kommunikoinnin esteet

Jokapäiväisessä elämässä on useita erilaisia tilanteita, jotka voivat olla erittäin vaikeita ihmiselle, jolla on kuulonalenema. Esimerkiksi puhelimessa puhuminen, lasiseinän tai maskin takaa puhuminen tai se, että ei näe puhujan kasvoja, voivat kaikki olla kommunikoinnin esteitä, joita kuulonaleneman kanssa joutuu kohtaamaan säännöllisesti.

Kommunikoi selkeästi  

Kommunikointia voi auttaa, kun vältät peittämästä suutasi ja otat katsekontaktin puhuessasi. Puheluissa videopuhelut voivat myös olla avuksi. Tämä on sitäkin tärkeämpi pitää mielessä, jos ihminen, jolla on kuulonalenema, kommunikoi viittomakielellä.

Ole valmis toistamaan sanomasi

Ihmiset, joilla on kuulonalenema, eivät tahallaan ole huomaamatta sinua, kun he pysyvät hiljaa esitettyäsi kysymyksen. Sen sijaan he eivät ehkä vain ole kuulleet sinua. Vältä sanomasta ”ei se mitään / unohda”, sillä se voi saada kommunikointikumppanisi tuntemaan olonsa ulkopuoliseksi ja hylätyksi. Kun sinua pyydetään toistamaan sanomasi, muotoile lause toisin ja toisenlaisella äänellä, jotta sanomasi olisi selkeämpi.

Ota television tekstitykset käyttöön 

Tekstitykset voivat auttaa kuulonaleneman kanssa eläviä ja muita seuraamaan televisiota tarkemmin ja ilman, että tärkeitä yksityiskohtia menee keneltäkään ohi.

 

Anna huonokuuloisen henkilön valita istumapaikkansa

Jos ihmisellä on kuulonalenema ja hän käyttää kuulokojeita, hänellä on sisäkorvaistute tai joissain tapauksissa nämä molemmat, on tavallista, että hän kuulee toisella korvalla paremmin kuin toisella. Tästä syystä sinun on hyvä ottaa huomioon, missä hän haluaisi istua tai missä hän haluaisi sinun istuvan, jotta kuuntelukokemus olisi hänelle miellyttävä. Kuulokojeisiin ja sisäkorvaistutteisiin on mahdollista liittää etämikrofonit, jotka tukevat kommunikointia hälyisissä ympäristöissä ja puhujan ollessa etäällä. 

Ole kärsivällinen 

Useimmat meistä lienevät sitä mieltä, että kommunikointi on olennaisen tärkeää. Koska kuulonalenema voi tuoda lisää haasteita kommunikointiin, tarvitaan kärsivällisyyttä ja ymmärrystä.

Älä pelkää kysyä

On täysin normaalia, että sinulla herää kysymyksiä, kun läheiselläsi on kuulonalenema. On hyvä, että olet tiedonhaluinen. Huomaat asioita ajan myötä ja saatat oppia lisää itsestäsikin.

Kerro selvästi, jos jokin häiritsee sinua

Jos jokin asia häiritsee sinua, on tärkeää puhua siitä avoimesti. Jos kumppanisi esimerkiksi kuuntelee musiikkia liian kovalla, ota asia ystävällisesti esille kompromissin löytämiseksi.

Tukijana työpaikalla

Kun tarjoat työntekijälle tai työnhakijalle, jolla on kuulonalenema, ratkaisuja kommunikoinnin esteiden voittamiseksi, sillä voi olla suuri vaikutus. He arvostavat tasapuolista työympäristöä ja tuntevat kykenevänsä menestymään. Muutamien vinkkien avulla voit oppia olemaan syrjimättömämpi johtaja tai kollega jollekulle, jolla on kuulonalenema.

Office workers sharing a laugh in a meeting

Kiinnitä huomiota ympäristöösi 

Koska kuulonaleneman kanssa joutuu vaihtelevissa määrin nojautumaan visuaalisiin vihjeisiin, vältä istumista kirkkaassa valossa tai ikkunan vieressä, sillä silloin sinut voi olla vaikeampi nähdä selvästi.

Selvennä ja toista tarvittaessa

Työskennellessäsi työntekijöiden kanssa tai haastatellessasi työnhakijoita, joilla on kuulonalenema, kerro heille, että he voivat aina kysyä ja pyytää selvennystä, kun jokin jää epäselväksi. Näin luot miellyttävän ilmapiirin ja he tuntevat olonsa tervetulleiksi ja hyväksytyiksi.

Käytä kirjallista viestintää

Pidä varalla mahdollisuutta kirjalliseen viestintään, kun se on tarpeen. Useimmissa videoalustoissa on chat-toiminto, mutta voit käyttää myös ohjelmiston kirjoitustaulua.

Tee tilaa tulkille

Tulkin käyttämisestä voi olla apua, kun haastattelet työnhakijaa, joka kommunikoi viittomakielellä. Varmista ennen haastattelua, että tulkilla on pääsy ääni- ja videoyhteyteen, jotta he voivat kommunikoida hyvin kumpikin omalla puolellaan.

Tunnista, kumpi on puhuja ja kumpi tulkki

Varmista, että puhuja ja tulkki ovat koko ajan näkyvissä ja että heidän pikkukuvansa virtuaalisissa ryhmächateissa ja haastatteluissa ovat suurempia ja kiinnitetty. Jos niitä ei ole kiinnitetty, voi olla joskus vaikeaa löytää henkilö, joka puhuu, riippuen puheluun osallistuvien määrästä.

Tukijana koulussa

Opettajana tärkein tehtäväsi on varmistaa, että oppilaat voivat opiskella opetussuunnitelman mukaisesti, menestyvät ja haluavat oppia. Kun oppilaallasi on kuulonalenema, näillä muutamilla lisämenettelyillä varmista, että hänellä on tasavertaiset mahdollisuudet oppimiseen. 

Tukijana koulussa

Ole joustava ja hae luovia ratkaisuja

Kun oppilaallasi on kuulonalenema, voit auttaa häntä ottamalla selvää hänen kuulonalenemansa ominaispiirteistä ja olemalla halukas löytämään luovia ratkaisuja mahdollisesti esiin tuleviin ongelmiin. Ja olennaista on tietysti toimiva kommunikointi oppilaan kanssa.

Perehdy kuulonalenemaan

Ilman omakohtaista kokemusta kuulonalenemasta et voi tietää tarkkaan, kuinka se vaikuttaa lapsen kuuloon. Perehtymällä kuulonalenemaan voit huomattavasti paremmin ymmärtää, minkälaisia haasteita kuulonalenema aiheuttaa oppilaalle koulussa. Kun tiedät enemmän, osaat vastata näihin haasteisiin hyödyllisillä tavoilla, kuten madaltamalla puheääntä, valitsemalla oppilaalle hänelle edullisen istumapaikan, artikuloimalla selvästi ja puhumalla oppilaalle niin, että hän näkee kasvosi.

Tee yhteistyötä kuuloalan ammattilaisten kanssa 

Jos koulussa on kuuloalan ammattilaisia, kuten kiertävä kuuloalan työntekijä, puheterapeutti tai apuopettaja, opettajan on tärkeää kommunikoida näiden muiden ammattilaisten kanssa ja tehdä heidän kanssaan yhteistyötä. 

Ymmärrä oppilaan kokemuksia koulussa

Kuunteleminen on uuvuttavaa, kun sinulla on kuulonalenema. Jos olet koskaan ollut vieraassa maassa, jonka kieltä et puhu sujuvasti, mieti, minkälaista on ollut yrittää käsittää merkityksiä, kääntää kylttejä ja ymmärtää kieltä koko päivän ajan. 

Kysy oppilaalta, miten hänellä menee

Jos oppilaallasi on kuulonalenema, voit asettaa itsellesi pieniä muistutuksia kysyäksesi häneltä säännöllisesti ja kiireisimpinäkin päivinä, miten hänellä sujuu. Tällä pienellä eleellä voi olla suuri vaikutus lapsen kokemukseen.

Ota käyttöön kuulemista avustavia tekniikoita 

Kuulemista avustavat tekniikat ovat syrjimätön ratkaisu kouluihin, jotka parantavat kuulemista ja vaimentavat taustahälyä. Roger™ Touchscreen Mic -mikrofoni on helppokäyttöinen ja intuitiivinen kuulokojemikrofoni, jonka opettaja voi asettaa kaulalleen tai pöydälle, mistä se poimii muiden oppilaiden puheen. Sen avulla lapsi, jolla on kuulonalenema, voi aktiivisesti osallistua oppitunneilla.  

Kannusta lasta puhumaan

Jos luot ympäristön, jossa kuulonaleneman kanssa elävä lapsi kokee voivansa avoimesti sanoa ääneen, kun hän ei kuule, sillä on varmasti mullistava vaikutus oppilaasi elämään.

Innostunut keski-ikäinen äiti ja aikuinen tytär kotisohvalla katsomassa hauskaa videota älypuhelimelta; haltioissaan oleva äiti ja aikuinen tytär pitämässä hauskaa nykyaikaisella matkapuhelimella

Kuulemisen esteet

Kun sinulla on kuulonalenema, joudut luovimaan monien esteiden läpi päivittäin. Voimme kaikki ajaa parempia järjestelyitä, ottaa käyttöön esteettömämpiä toimintamalleja, käyttää kuulemista avustavia tekniikoita ja tiedostaa tilanteet, joissa kuulonalenema saattaa aiheuttaa haasteita, kuten

  • etätyö ja -koulu
  • taksit ja kyytisovellukset
  • äänipohjaiset sovellukset
  • pelien, elokuvien ja konserttien katsominen
  • drive-in-ravintolat.
 
Etsi jälleenmyyjä

Etsi jälleenmyyjä

Olitpa hakemassa apua kuulonalenemaan tai hankkimassa kuulokojeita, voimme auttaa lähelläsi olevan kuuloalan ammattilaisen löytämisessä.