Skip to main content
Father and daughter sitting on sofa watching tv together
Happy child riding balance bike. Male toddler kid in helmet learning to ride on run bicycle at skate park.; Shutterstock ID 2167754077; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -
Cute little boy playing with a railroad train toy; Shutterstock ID 1248242851; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -

Pediatrinen kuulonkuntoutus

Vastasyntyneiden kuulonseulonnan yleistyessä lasten audionomit saavat yhä useammin tehtäväkseen sovittaa kuulokojeita hyvin pienille vauvoille ja kunnianhimoisessa aikataulussa. Vauvojen ja pienten lasten kuulokojeiden valitseminen, sovittaminen ja huoltaminen vaativat muista poikkeavia ratkaisuja, mutta myös nuoret vaativat erityistä huomiota merkittävän henkisen kasvupyrähdyksensä vuoksi ja kysymysten ja päätösten vuoksi, joita he kohtaavat omalla matkallaan kohti parempaa kuuloa. Phonak on koonnut resursseja ja työvälineitä auttaakseen audionomeja tarjoamaan parasta mahdollista hoitoa nuorille potilailleen.

  • Tutkimus ja lehtiartikkelit

Tutkimus ja lehtiartikkelit

Tutustu Phonakin laajaan kirjastoon, joka sisältää lasten audiologiaan liittyviä julkaisuja ja tutkimustietoja sekä alaa koskevia tieteellisiä tutkimuksia.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä