Skip to main content

Käyttöehdot

I. Hyväksyminen

Tämän sivuston omistaa ja sitä ylläpitää Sonova AG. Käyttämällä ja selaamalla tätä sivustoa ilmaiset hyväksyväsi nämä käyttöehdot.

 ii. Takuiden vastuuvapauslauseke

Olemme panostaneet – ja aiomme jatkossakin panostaa – vahvasti täsmällisten ja ajantasaisten tietojen antamiseen. Emme kuitenkaan anna mitään nimenomaista tai epäsuoraa takuuta tai vakuutusta siitä, että tässä olevat, tai niihin viitatut tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä. Lisäksi Sonova ei ole millään tavalla vastuussa suorasta, epäsuorasta, tahattomasta, seurauksena syntyvästä tai rangaistusluonteisista vahingonkorvauksista, jotka syntyvät näiden tietojen käytöstä, tietoihin pääsystä tai kyvyttömyydestä käyttää tietoja. Lisäksi Sonova ei ole mitenkään vastuussa mistään mahdollisista tämän sisällön virheistä tai puutteista. Tämä koskee erityisesti kaikkiin Sonova AG:n toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin tehtyjä viittauksia. Tämän verkkosivuston tiedot saattavat olla teknisesti epätarkkoja tai sisältää kirjoitusvirheitä. Sonova saattaa myös parantaa ja/tai muuttaa tuotteita ja/tai ohjelmia, joista on kerrottu näissä tiedoissa, milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta, eikä se ole mitenkään vastuussa kyseisten muutosten mahdollisista seurauksista.

Tiedot, jotka Sonova julkaisee verkossa, saattavat sisältää sellaisia viittauksia tai ristiviittauksia Sonovan tuotteisiin, ohjelmiin ja palveluihin – kuvina tai tekstinä – joita ei ole lanseerattu tai jotka eivät ole saatavilla omassa maassasi. Kyseiset viittaukset eivät tarkoita sitä, että Sonova aikoisi lanseerata kyseisiä tuotteita, ohjelmia tai palveluita omassa maassasi. Saat lisätietoa paikalliselta Sonovan yrityskumppaniltasi.

Velvollisuutesi on ryhtyä varotoimiin varmistaaksesi, että mikään käyttöösi valitsema ei sisällä viruksia, matoja, troijalaisia ja muita tuhoavia elementtejä. Sonova ei missään tapauksessa ole vastuussa millekään osapuolelle mistään tämän sivuston käytöstä aiheutuneista suorista, epäsuorista, erityisistä tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta, tuoton menetys, liiketoiminnan keskeytyminen, ohjelmien tai muiden tietojen käsittelyä koskevien tietojen katoaminen, vaikka meille nimenomaisesti ilmoitettaisiin tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta.

III. Linkit

Sivustolla saattaa näkyä kolmansien osapuolten sisältöä tai linkkejä niihin. Sonova ei ole vastuussa eikä ota vastuuta mistään kolmansien osapuolten sisällöistä. Lisäksi tällä sivustolla voi olla linkkejä tai viittauksia muihin sivustoihin, jotka eivät ole sidoksissa Sonovaan. Sonova ei kuitenkaan ole vastuussa tällaisten muiden sivustojen sisällöstä eikä vahingoista tai vammoista, joita käyttäjälle aiheutuu tällaisten sivustojen käytöstä. Linkit muille sivustoille tarjotaan vain oman sivustomme käyttäjien käyttömukavuuden vuoksi.

IV. Tekijänoikeudet

Sonovan sivuston koko sisältö on tekijänoikeuden alaista, ja kaikki oikeudet pidätetään. Saat vapaasti selata sivustoa, mutta sinulla on lupa käyttää tai ladata sivuston tietoja, mukaan lukien kaikki tekstit, kuvat, ääni- ja videotallenteet (”tiedot”), ainoastaan omiin ei-kaupallisiin tarkoituksiisi. Sinulla ei ole oikeutta jakaa, muuttaa, siirtää, käyttää uudelleen, julkaista uudelleen tai käyttää tietoja kaupallisiin tarkoituksiin, ilman Sonova AG:lta saatua kirjallista lupaa. Sinun on säilytettävä ja kopioitava jokainen tältä sivustolta saamiesi tietojen sisältämä ilmoitus tekijänoikeuksista tai muista omistusoikeuksista.

Sinun tulee olettaa, että kaikki tällä sivustolla näkemäsi ja lukemasi sisältö on suojattu tekijänoikeuksilla, ellei toisin ole mainittu, eikä sisältöä saa käyttää ilman Sonova AG:lta saatua kirjallista lupaa muutoin kuin näiden käyttöehtojen mukaisesti tai sivuston tekstissä kuvatulla tavalla.

V. Tavaramerkit

Sinun tulee olettaa, että kaikki tällä sivustolla esiintyvät tuotenimet ovat Sonova AG:n tai muiden osapuolten tavaramerkkejä riippumatta siitä, onko ne kirjoitettu isolla fontilla, kursivoituna tai tavaramerkillä merkittynä. Sinulle ei myönnetä tai siirretä minkäänlaista lisenssiä tai oikeutta tällaisiin tavaramerkkeihin.

VI. Tarkistusversiot

Sonova AG voi milloin tahansa muuttaa näitä käyttöehtoja päivittämällä tätä ilmoitusta. Kaikki tällaiset muutokset sitovat sinua, ja siksi sinun tulisi käydä tällä sivulla ajoittain tarkistaaksesi kulloinkin voimassa olevat käyttöehdot.

Voimaantulopäivä: 5.7.2015

Päivitetty viimeksi: 5.7.2015