Skip to main content
Businesswoman looking at female colleague writing on adhesive notes in office

Miten hankin kuulokojeen? Ja muita kysymyksiä.

Maailman terveysjärjestön WHO arvion mukaan yli 5% maailman väestöstä on arkea haittaava kuulonalenema. Tutkimukset ovat osoittaneet, että vain yksi viidestä henkilöstä, joka hyötyisi kuulokojeen käytöstä, käyttää kuulokojeita. Ensimmäinen askel kohti kuulonaleneman hoitoa kannattaa ottaa. Seuraavassa on vastattu muutamiin usein kysyttyihin kysymyksiin kuulokojeista ja niiden hankkimisesta Suomessa.

Olennaista on ensimmäisen askeleen ottaminen oman kuulonaleneman hoitamiseksi tai tietojen saamiseksi läheisen kuulonaleneman vuoksi. On tärkeää, että tutkit asiaa ja selvität kuulokojeiden kustannuksia ja saatavilla olevia vaihtoehtoja. Seuraavassa on muutamia usein kysyttyjä kysymyksiä, joista voi olla apua selvittäessäsi kuulokojeiden kustannuksia ja saatavilla olevia vaihtoehtoja. Kustannuksista riippumatta, saatavilla on itsellesi tai läheisellesi sopivia vaihtoehtoja!


Miten hankin kuulokojeet?

Miten hankin kuulokojeet?

Ensimmäinen askel kuulonaleneman hoitoon on kuulontutkimus, millä kartoitetaan kuulonaleneman aste ja tyyppi. Jos olet siis huomannut, että sinulla tai läheiselläsi on hankaluuksia kuulon kanssa, kannattaa ottaa yhteyttä kuuloalan ammattilaiseen.

Suomessa  kuulokojeen hankkimiseen on pari reittiä: julkinen ja yksityinen. Yhteiskunta kustantaa tiettyjen kriteerien täytyttyä kuulokojeet niitä tarvitseville. Tällöin ensimmäinen askel on ottaa yhteyttä paikalliseen terveyskeskukseen ja omaan lääkäriisi. Yksityiseltä kojeen hankkiminen lähtee ottamalla yhteyttä haluamaasi kuuloalan ammattilaiseen. Paikallisia vaihtoehtoja voi etsiä esimerkiksi asiantuntijahakumme avulla.

Kuuloalan ammattilainen kartoittaa kokonaisvaltaisesti kuulemisen tilanteen ja sen pohjalta valitsette yhdessä parhaat kuulemisen ratkaisut juuri sinulle.

 
Tarvitsenko kaksi kuulokojetta?

Tarvitsenko kaksi kuulokojetta?

Luonnollisimmassa kuulemisen tilanteessa hyödynnetään molempia korvia. Esimerkiksi äänen suunnan hahmottamiseen tarvitaan kahdesta suunnasta tulevaa äänisignaalia.

Jos sinulla on kuulonalenemaa vain yhdessä korvassa, saattaa riittää kuulokojeen sovittaminen vain yhteen korvaan. Jos taas sinulla on kuulonalenema molemmissa korvissa, niin yleensä luonnollisimpaan kuulemisen kokemukseen päästään kahden kuulokojeen sovituksella. Erityisesti hälyisissä tilanteissa kuuntelu helpottuu jos käytössä on kaksi kuulokojetta.

Nykyaikaiset kuulokojeet "työskentelevät" yleensä yhdessä niin, että osa kojeominaisuuksista on käytettävissä vain jos käyttäjällä on kaksi kuulokojetta.

 
Mitä voin odottaa kuulokojeen käytöltä?

Mitä voin odottaa kuulokojeen käytöltä?

Kuulokojeet eivät "korjaa" kuulonalenemaa. Kuulokojeet on suunniteltu vahvistamaan ääntä ja helpottamaan kuulemista, mutta ne eivät KORJAA kuulonalenemaa. Kuulokojeet eivät voi palauttaa kykyä kuulla tiettyjä taajuuksia, jotka ovat kadonneet. 

Ota huomioon, että kuulokojeiden käyttöön tottuminen saattaa kestää jonkin aikaa. Kuulet kuulokojeilla paljon enemmän ääniä kuin ennen, ja se saattaa aluksi yllättää. Kuulokojeilla vahvistettu ääni saattaa myös kuulostaa erilaiselta kuin olit odottanut. 

Keskity positiiviseen asenteeseen ja ole kärsivällinen. Käytä kuulokojeita arjen eri tilanteissa. Jos kuulokojeiden käyttö tuntuu ensin oudolta, kannattaa se aloittaa rauhallisista äänitilanteista, ja vasta pienen totuttelun jälkeen mennä hälyisempiin ääniympäristöihin. 

Jos väsyt, pidä tauko – mutta jatka kojeilla kuuntelemista uudelleen.

Kuulokojeiden käyttäminen ei poista tarvetta selkeään viestintään. Viestintä voi olla toisinaan haastavaa, vaikka käyttäisit kuulolaitteita ja muita kuulon apuvälineitä. Kommunikoinnissa on tärkeää olla kärsivällinen ja huomaavainen. Tärkeät keskustelut kannattaa käydä keskustelukumppanin kanssa kasvokkain.

 
Mitkä ovat parhaat kuulokojeet?

Mitkä ovat parhaat kuulokojeet?

On paljon asioita, mitkä vaikuttavat siihen mikä on kullekin ihmiselle "paras" kuulokoje. Kuulonaleneman aste ja tyyppi, korvan rakenne, arjen, työn tai opiskelun kuuntelutilanteiden vaatimukset, vaikuttavat kaikki kuulokojeen valintaan. Kannattaa siis aina keskustella audionomin kanssa omista toiveista ja kuulemisen tarpeista avoimesti.  Hän voi auttaa sinua parhaimman kuulokojeen valinnassa, mikä sopii elämäntyyliisi ja budjettiisi.

 
Mitä kuulokojeet maksavat?

Mitä kuulokojeet maksavat?

Suomessa kuulokojeita on mahdollista hankkia kahta reittiä: yksityisesti ja julkisen terveydenhuollon kautta.

Julkisen terveydenhuollon kautta kojeet on mahdollista saada mikäli tietyt, esimerkiksi kuulonaleneman asteeseen liittyvät kriteerit täyttyvät. Julkiselta puolelta saaduista kojeista tulee maksaa julkisen puolen käyntimaksu sekä kojeen käyttöön liittyviä kustannuksia (esim. vahasuojat, paristot tms.).

Yksityisesti kuulokojeita hankittaessa kojeiden kustannukset tulevat kokonaisuudessaan käyttäjän maksettavaksi. Kukin yksityinen palveluntarjoaja hinnoittelee itse omat palvelunsa ja tarjolla olevat kuulokojeet. Kannattaa huomioida, että kuulokojeiden hintoihin vaikuttavat mm. kuulokojesukupolvi ja laatuluokka, sekä onko kyseessä paristokäyttöinen vai ladattava kuulokoje. 

 
Minulla on kuulokojeet, mutta minulla on edelleen haasteita hälyssä. Mitä teen?

Minulla on kuulokojeet, mutta minulla on edelleen haasteita hälyssä. Mitä teen?

Tämän päivän kuulokojeet tekevät upeaa työtä puheen ymmärtämisen helpottamisessa. Siitä huolimatta 31 %1 kuulokojeiden käyttäjistä huomaa, että heidän on hankalaa kuulla tilanteissa, missä taustahälyä on paljon.

Roger-järjestelmät on kehitetty helpottamaan kuuntelemista tilanteissa, missä on taustahälyä tai missä puhujan ja kuuntelijan välillä on etäisyyttä. Roger-mikrofoni poimii puhujan äänen ja lähettää sen langattomasti suoraan kuulokojeissa oleviin vastaanottimiin.

Suomessa Roger-laitteet opiskelun ja työn apuvälineiksi voidaan anoa Kelasta. Kuuloalan ammattilaiset auttavat laitteiden kokeilussa ja niiden anomisessa Kelasta.

 

Lähteet

1. Abrams, H. B. och Kihm, J. (2015). An Introduction to MarkeTrak IX: A New Baseline for the Hearing Aid Market. Hearing Review, 22(6), 16.