Skip to main content
Kuulonalenema työpaikalla, opiskellessa ja koulussa

Kuulonalenema töissä, opiskeluissa ja koulussa

Nykyaikaisen kuulokojetekniikan ansiosta puheen ymmärtäminen on useimmissa tilanteissa miellyttävää. Mutta aina ei kuulokojeistakaan ole riittävästi apua. Phonak on kehittänyt laajan valikoiman langattomia lisävarusteita, jotka tehostavat kuulokojeiden toimintaa ja helpottavat yhteydenpitoa.

Kuulonalenema koulussa

Kuulonalenema koulussa

Kaikille lapsille, erityisesti kuulovaikeuksien kanssa kamppaileville, on tärkeää kuulla hyvin koulussa. Voidakseen pysyä kunnolla mukana opetuksessa jokaisen lapsen täytyy kuulla paitsi opettaja, myös luokkatoverit ja luokan multimedialaitteet. Phonak on kehittänyt helppokäyttöisiä ja luotettavia kuulokojeita ja langattomia mikrofoniratkaisuja, joiden avulla lapsi voi osallistua aktiivisesti sekä luokkahuoneessa, että vapaa-ajalla.

 
Kuulonalenema opiskellessa

Kuulonalenema opiskellessa

Kuulon heikkeneminen ei saisi olla este opiskeluille ja tutkintoihin hakemiseen. Opinnoissa menestyminen saattaa kuitenkin vaatia erilaisia järjestelyjä, jos opiskelijalla on huono kuulo. Kuulokojeiden lisäksi Roger-järjestelmän käyttö voi auttaa menestymään haastavammissa kuuntelutilanteissa.

 
Kuulonalenema työpaikalla

Kuulonalenema työpaikalla

Kuulonalenema voi aiheuttaa haasteita erilaisiin työtilanteisiin. Esimerkiksi kokoukset, esitykset ja puhelut ovat tilanteita, mitkä huonokuuloinen henkilö voi kokea haastaviksi ja, mahdollisuuksien mukaan, jopa välttää niitä. Tilanteen ei kuitenkaan tarvitse olla niin: edistykselliset kuulokojeet ja erilaiset kuulon apuvälineet auttavat kuulemaan työkavereita ja läheisiä. Ympäristön taustahälyn voimistuessa merkittävästi tai jos etäisyys puhujaan kasvaa, tehokkaimmatkin kuulokojeet tarvitsevat apua. Sen vuoksi olemme kehittäneet Rogerin – langattoman mikrofonijärjestelmän, joka välittää puhujan äänen kuulokojeisiin selkeänä riippumatta siitä, missä keskustelu käydään.