Skip to main content

Sertifikaatit

Sonovan laitteita sääntelevät valtionvirastot, terveysviranomaiset ja muut sääntelyelimet ympäri maailmaa. Nämä organisaatiot varmistavat, että täytämme sovellettavien terveys- ja turvallisuusmääräysten vaatimukset tuotteidemme koko elinkaaren ajan. Olemme sitoutuneet ylläpitämään avoimia, rakentavia ja ammatillisia suhteita kaikkien asianmukaisten sääntelyviranomaisten kanssa koskien menettelytapoja, tuotehyväksyntää, vaatimustenmukaisuutta ja tuotteiden käyttöominaisuuksia. Jokaisella kansallisella terveysviranomaisella on omat erityisvaatimuksensa heidän markkinoillaan tarjottaville tuotteille, ja näitä vaatimuksia on noudatettava. Lue täältä EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus kokonaisuudessaan.

Radiolaitedirektiivin (RED) mukainen vaatimustenmukaisuusvakuutus