Skip to main content
iloinen perhe pelaamassa korttia

Phonak ja kognitiivinen hyvinvointi

Phonak haluaa muuttaa yksinomaan kuuluvuuteen keskittyvää ajatusmallia kuulosta huolehtimisen kokonaisvaltaisempiin hyötyihin, keskittämällä erityisesti kuuloterveyden ja kognitiivisen hyvinvoinnin väliseen yhteyteen. Kuuloalan ammattilaisten tärkeänä tehtävänä on saada asiakkaat ymmärtämään yhteys kuulon, kognitiivisen hyvinvoinnin ja kokonaishyvinvoinnin välillä.


Kognitiota koskevat uutiset ja tutkimus

Kuuloalan ammattilaiset ovat hyvin perillä haasteista, joita kuulonalenema heidän asiakkailleen aiheuttaa. Hoitamattomana kuulonaleneman mahdolliset vaikutukset ulottuvat kuitenkin kommunikointivaikeuksia pidemmälle, kognitiiviseen hyvinvointiin. Viimeaikainen tutkimus antaa lisänäyttöä kuulonaleneman yhteydestä kognitiivisen heikkenemisen riskiin, erityisesti vanhemmilla ihmisillä. Tutkimuskenttä kehittyy jatkuvasti, ja yhä useampi tutkimus tuo lisätietoa kuulonalenema ja kognitiivisten taitojen välisestä yhteydestä.

Tutustu uusimpiin katsauksiin:

Podcast kognitiosta

ENHANCE-tutkimuksessa on selvitetty, vaikuttaako vanhempien ihmisten kuulonaleneman hoitaminen kuulokojeilla kognitiiviseen hyvinvointiin. Kuuntele ”Kuuloalan ammattilainen” -jakso, jossa aiheesta keskustelevat professori ja johtava tutkija Julia Sarant Melbournen yliopistosta Australiasta ja Phonakin audiologia-alan ajatusjohtajuudesta vastaava johtaja Lisa Bacic.

Miksi kuuloterveydellä on merkitystä

Kuuloterveys on olennaista yleisterveydelle, ja siksi se voi vaikuttaa sosiaaliseen, emotionaaliseen ja yleiseen hyvinvointiin.

Isoäiti ja lapsenlapsi istumassa kuistilla
Two female coworkers looking at laptop
Cheerful senior couple enjoying a Ferris wheel by the Santa Monica pier

Tutkimustietoja

Phonak tukee kuuloalan tutkimusta ja innovaatioita. Olemme sitoutuneet tuomaan tutkimusnäyttöä kokonaisvaltaisen kuulon hoitamisen ja ikääntymisterveyden alalla.

Kahden viimeaikaisen tutkimuksen, ACHIEVE (Aging and Cognitive Health Evaluation in Elders) ja ENHANCE (Evaluation of Hearing Aids and Cognitive Effects), tavoitteena oli saada lisätietoja kuulonaleneman ja kognitiivisten taitojen välisestä yhteydestä. Tutkimuksiin sisältyi pitkittäishavaintoja, audiologisen hoidon parhaita käytäntöjä, satunnaistettuja kontrolloituja kuulonhoidollisia toimenpiteitä ja kattavia kognitiivisia arviointeja.

Kumpaakin tutkimusta tuettiin Sonovan tutkimusohjelmalla ja Phonak-kuulokojeiden luontoissuorituksena tehtävillä lahjoituksilla.

ACHIEVE-tutkimus

ACHIEVE-tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, voivatko parhaiden käytäntöjen mukaiset kuulonhoidolliset toimenpiteet ja/tai onnistunut ikääntymisterveyskoulutus hidastaa tai estää vanhempien ihmisten kognitiivisten taitojen heikkenemistä.

Tutkimus oli satunnaistettu kontrolloitu monikeskustutkimus. Tutkimuksen 977 osallistujaa satunnaistettiin siten, että he saivat joko kuulonhoidollisia toimenpiteitä tai ikääntymisterveyttä koskevaa koulutusta. 

ACHIEVE-tutkimusta johtavat päätutkijat lääketieteen tohtori Frank Lin ja lääketieteen tohtori Josef Coresh Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health -instituutista.

Olennaiset asiat
Kognitiivinen hyvinvointi: ACHIEVE-tutkimus
Kognitiivinen hyvinvointi: ACHIEVE-tutkimus
ENHANCE-tutkimus

ENHANCE-tutkimuksessa 160 osallistujalle tehtiin kuulonhoidollisia toimenpiteitä, kuten kuulokojeiden sovitus. Heitä seurattiin 3 vuoden ajan, ja heidän suoriutumistaan tietokoneella tehtävien kognitiivisten testien sarjassa verrattiin Australian Imaging Biomarker & Lifestyle Study of Ageing (AIBL) -tutkimuksen 102 osallistujaan, joille ei tehty kuulonhoidollisia toimenpiteitä.

ENHANCE-tutkimusta johtaa päätutkija, professori ja tohtori Julia Sarant Melbournen yliopistosta. 3

Olennaiset asiat

Uusi

Promoting hearing and cognitive health in audiologic rehabilitation for the well-being of older adults. 

Sarant, J. et al. 2023

Näytä  

Hearing intervention versus health education control to reduce cognitive decline in older adults with hearing loss in the USA (ACHIEVE): a multicentre, randomised controlled trial. 

 Lin, F., et al. (2023, July 17)

Näytä  

 
Mature older ceo businesswoman mentor in glasses negotiating growth business plan with diverse executive managers at boardroom meeting table using laptop. Multicultural team work together in office.; Shutterstock ID 2025930416; purchase_order: 1100061200; job: 600704; client: Carolin Calefi Dias; other: Phonak

ECHHO-ohjelma

Enhancing Cognitive Health with Hearing Optimization (ECHHO) -⁠ohjelman tavoitteena on tarjota kuuloalan ammattilaisille lähteitä, joiden avulla he voivat paremmin ottaa kognitiivisen hyvinvoinnin puheeksi asiakkaidensa kanssa.

ECHHO-ohjelma tarjoaa myös Clinical Enablement -⁠työkalupaketin, joka sisältää esimerkiksi esitteen, julisteita, keskustelualoituksia, sosiaalisen median julkaisuja ja paljon muuta. Näitä kaikkia voidaan käyttää vastaanotolla ja verkossa uusien asiakkaiden houkuttelemiseen ja keskusteluiden tukemiseen.

Pyydä lisätietoja paikalliselta Phonak-edustajalta.

 
Lisää katsauksia

Kuulonaleneman kanssa elävien ihmisten hyvinvoinnin parantaminen

Phonak tekee yhteistyötä tutkijoiden ja asiantuntijoiden kanssa käsitellessään hyvinvointia kuuloterveyden yhteydessä. Tämän tiiviin yhteistyön tuloksena on ohjeita ja työkaluja, joita on helppo käyttää kuuloalan ammattilaisen vastaanotolla erinomaisen hoidon antamiseksi.

Isä tyttärensä kanssa pelaamassa tabletilla kotinsa olohuoneessa.

Alaviitteet

1. Livingston, G.; Huntley, J., Sommerlad, A., Ballard, C., Banejee, S. (2020). Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission, DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30367-6

2. Lin, F., et al. (2023, July 17). Hearing intervention versus health education control to reduce cognitive decline in older adults with hearing loss in the USA (ACHIEVE): a multicentre, randomised controlled trial.
DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)01406-X

3. Sarant, J., et al. (2023, July 16-20). Cognitive Function in Older Adults with Hearing Loss: Outcomes for treated vs untreated groups at 3-year follow-up [Conference presentation]. AAIC 2023 Conference, Amsterdam, Netherlands.