Sisäkorvaistutteet lapsille

Usein kysytyt kysymykset

Mikä sisäkorvaistute on?

Sisäkorvaistute on laite, joka auttaa kuuroja tai huonokuuloisia ihmisiä kuulemaan. Siinä on sisäinen ja ulkoinen osa. Korvakirurgi leikkaa sisäisen osan ihon alle korvan taakse ja sisäkorvaan. Ulkoinen osa sisältää ääniprosessorin, jota käytetään korvan ulkopuolella.

Mitä eroa kuulokojeella ja sisäkorvaistutteella on?

Kuulokoje on laite, joka vahvistaa akustista ääntä ja sitä pidetään korvassa. Sisäkorvaistute on laite, joka muuttaa äänen sähköisiksi signaaleiksi, mikä johdetaan sisäkorvan simpukkaan.

Tulisiko lapseni saada sisäkorvaistute?

Sisäkorvaistutteen saaminen on iso askel.

Etsi kaikki mahdollinen tieto sisäkorvaistutteesta ja puhu muiden kanssa istutteista:

  • Keskustele sisäkorvaistutetiimin kanssa siitä, miten siitä olisi apua lapsellesi. Ota yhteyttä lähimpään sisäkorvaistuteklinikkaasi.
  • Kysele kokemuksista muilta vanhemmilta, joiden lapsilla on sisäkorvaistute.
  • Juttele muiden istutekäyttäjien kanssa heidän sisäkorvaistutteistaan. Mieti, mitä tavoitteita olet asettanut lapsellesi. Pohdi, miten sisäkorvaistutteesta voisi olla hyötyä lapsellesi.

Auttaako sisäkorvaistute lastani kuulemaan paremmin?

Sisäkorvaistute ei ole mikään ihmelääke kuulonalenemaan. Istute yksinään ei auta lastasi oppimaan puhumaan. Sisäkorvaistute antaa lapsellesi mahdollisuuden äänten kuulemiseen. Varsinainen työ alkaa sitten, kun istute on asennettu. Kuuntelemisen ja kielen harjoittelemiseen kuluu useita tunteja, ennen kuin lapsesi oppii puhumaan. Kielen ja kuuntelemisen harjoittelun määrä ja laatu määrittävät, milloin ja kuinka nopeasti lapsesi oppii puhumaan.

Mitä riskejä sisäkorvaistutteen saamiseen liittyy?

Muiden leikkausten tavoin tähän liittyy riskejä, joista sinun tulee olla tietoinen. Pidä mielessä, että useimmiten näissä leikkauksissa ei ilmene ongelmia. Lääkärisi kertoo sinulle kaikista riskeistä.

Käytetäänkö sisäkorvaistutteita leikkaavissa sairaaloissa erilaisia lähestymistapoja?

Monet istuteklinikat työskentelevät tiimeissä. Tiimin jäsenet arvioivat huolellisesti, onko sisäkorvaistute lapselle hyvä vaihtoehto.

Tässä on luettelo henkilöistä, joita tiimiin saattaa kuulua:

  • Audionomi testaa lapsen kuulon kuulokojeiden kanssa ja ilman niitä
  • Puheterapeutti testaa lapsen kielelliset taidot
  • KNK-erikoislääkäri tarkastaa, onko lapsellasi tulehdusta tai muita vaivoja, jotka voisivat häiritä istutteen toimintaa. Lääkäri tekee lähetteen magneettikuvaukseen ja/tai tietokonetomografiaan nähdäkseen sisäkorvan rakenteen.
  • Päiväkodin työntekijät ja sairaalan kuntoutusohjaaja auttavat lapsen päivähoidon järjestämisessä.
  • Sosiaalityöntekijä kertoo eri tukimuodoista, joita perhe voi saada. Sosiaalityöntekijä voi myös auttaa selvittämään muita kuntoutusasioita.
  • Psykologi keskustelee kanssanne tavoitteistanne, huolenaiheista ja peloista, jotka sisäkorvaistutteeseen liittyvät.

Lapsellani on jo sisäkorvaistute. Miksi hänen tarvitsee käyttää kuulokojetta toisessa korvassa?

Lapsi, jolla on sisäkorvaistute toisessa korvassa ja vaikea kuulonalenema ilman vahvistusta toisessa korvassa, pystyy kuulemaan vain yhdellä korvalla.

Voit kokeilla yhden korvan tukkimista jutellessasi kaverisi kanssa äänekkäässä ympäristössä, niin huomaat pian, että on vaikea ymmärtää, mitä ystäväsi sanoo. Kahden korvan käyttäminen kuunteluun tekee kuulemisesta helpompaa äänekkäissä tilanteissa ja auttaa paikallistamaan, mistä suunnasta äänet tulevat. Lapsesi ei pysty hyötymään näistä eduista, jos hän kuuntelee vain yhdellä korvalla.

Kaiken lisäksi, jos lapsi ei käytä toisen korvan jäännöskuuloa, tämä korva saattaa asteittain menettää kykynsä äänten analysoimiseen. Ilman vahvistusta äänet eivät stimuloi kuulojärjestelmää eikä se pysty toimimaan niin hyvin, jos ja kun lapsesi joutuu turvautumaan siihen tulevaisuudessa.

Mistä saan lisätietoja sisäkorvaistutteista?

Phonak on ollut johtavan sisäkorvaistuteyrityksen, Advanced Bionics LLC:n, yhteistyökumppani vuodesta 2009 lähtien. Molemmat yritykset ovat jo pitkään olleet sitoutuneita huonokuuloisiin lapsiin, heidän perheisiinsä ja heitä tukeviin ammattilaisiin.

Lue lisää sellaisten perheiden kokemuksista, jotka ovat valinneet Advanced Bionicsin kumppanikseen: www.advancedbionics.com/bea.

Lue viimeisimpiä uutisia Advanced Bionicsin tuotteista ja niiden johtavasta suorituskyvystä osoitteesta www.advancedbionics.com/fi