Kuulemisen ratkaisut lapsille

Usein kysytyt kysymykset

Kuulokojeet

Miksei vauvani voi käyttää pienempiä kuulokojeita?

Korvantauskojeet ovat parhaat kuulokojeet pienille lapsille. Vauvasi kuulonalenemasta riippuen saattaa olla tarpeen vaihtaa kuulokojeiden tyyliä, kun lapsesi varttuu teini-ikäiseksi.

Kuinka pitkään vauvani tulee käyttää kuulokojeita?

Kuulokojeet eivät ole kuulonaleneman parannuskeino. Jos lapsellasi on kuulonalenema eikä sitä voida korjata leikkauksella, kuulokojeiden käyttö saattaa olla tarpeen. Kun kuulokojeiden käyttö on suositeltavaa, lapsesi on syytä käyttää kuulokojeita loppuelämänsä, koska hän hyötyy niiden käytöstä todella paljon. Ne toimivat lapsen apuna kuulemisessa, kielellisessä ja puheen kehityksessä ja muiden heitä ympäröivien, tärkeiden äänten havaitsemisessa.

Tuleeko vauvani käyttää kuulokojeita koko päivän joka päivä?

Jos haluat, että lapsesi puhekyky ja kielelliset taidot kehittyvät, vauvasi pitää altistua äänille jatkuvasti. Vauvasi tulee käyttää kuulokojeita jatkuvasti, heti heräämisestään aina nukkumaanmenoon asti. Jotkut vauvat pitävät kuulokojeita mielellään jopa päiväuniensa aikana.

Miten saan vauvani jättämään kuulokojeet korviinsa?

Kojeiden pitämiseksi paikoillaan tai niiden katoamisen estämiseksi on olemassa useita menetelmiä. Näitä ovat hypoallergeenisen, kaksipuolisen teipin käyttö, kuulokojeen Huggie-pidikerenkaita ja erilaiset "tuttiketjut" tai pidikeklipsit. Jos vauvasi ottaa kuulokojeensa pois, aseta ne rauhallisesti takaisin paikoilleen hänen korviinsa. Jos vauvasi hermostuu, odota muutama minuutti ennen kuin yrität uudelleen. Tavoitteena on opettaa vauvaasi kuuntelemaan ja oppimaan uusia ääniä kuulokojeita pitäessään. Jos kuulokojeet istuvat oikein, useimmat lapset haluavat käyttää niitä koko päivän, koska muutoin heistä tuntuu, että jäävät jostain paitsi. Jos lapsi vetää kuulokojeensa jatkuvasti ulos, saattaa olla syytä tarkastuttaa lääkärillä/audionomilla, ettei lapsella ole korvatulehdusta tai jotain pientä ongelmaa istuvuuden osalta.

Entä, jos vauvani nielaisee pariston?

Jos vauvasi nielaisee kuulokojeen pariston vahingossa, ota välittömästi yhteyttä ensiapuun.

Kuinka usein vauvani korvakappaleet täytyy vaihtaa uusiin?

Vauvojen korvien koko muuttuu nopeasti heidän ollessaan hyvin pieniä. Korvakappaleita joudutaan ehkä vaihtamaan jopa kerran kuussa tai muutaman kuukauden välein. Vauvasi varttuessa kunkin korvakappaleen käyttöaika pitenee pikku hiljaa. Vanhemmat lapset tarvitsevat uudet korvakappaleet ehkä vain kerran vuodessa.

Miten kuulokojeet puhdistetaan?

Korvakappaletta tulisi vilkaista joka päivä ja katsoa, tarvitseeko se puhdistusta. Peruspuhdistukseen kuuluu korvakappaleen irrottaminen kuulokojeesta ja korvakappaleen puhdistaminen ja kuivaaminen ennen sen kiinnittämistä takaisin kuulokojeeseen. Se tulee irrottaa kuulokojeesta ja puhdistaa läpikotaisin tarpeen mukaan mutta ainakin kerran viikossa tai joka toinen viikko. Kuulokoje ja korvakappale tulee pyyhkiä puhtaiksi päivittäin. On tärkeää, ettei kuulokojeosaa päästetä kastumaan, koska se saattaa vaurioittaa kuulokojetta.

Mistä saan tukea kuulokojeiden hankintaan?

Saat tästä tarkimmat tiedot keskustelemalla audionomin tai lapsen lääkärin kanssa. Eri maissa on eri lait ja toimintamallit.

Mikä kuulokojemerkki tai -malli on paras?

On erittäin tärkeää tarjota kuuloärsykkeitä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Audionomi tuntee ne ominaisuudet, joita lapsesi kuulonaleneman tyypille, asteelle ja muodolle sopivassa kuulokojeessa tulisi olla. Audionomi voi keskustella kanssasi vaihtoehdoista, jotka vastaavat lapsesi tarpeita parhaiten.

Tarvitseeko lapseni yhden vai kaksi kuulokojetta?

Jos lapsellasi on kuulonalenema molemmissa korvissa, tarvitaan kaksi kuulokojetta. Jos lapsellasi on kuulonalenemaa vain toisessa korvassa, tarvitaan luultavasti vain yksi kuulokoje. On tärkeää pystyä kuulemaan molemmilla korvilla äänen paikantamista varten, etäältä kuunneltaessa ja taustahälyssä. Jos kummassakin korvassa esiintyy kuulonalenemaa, mutta kuulokojetta käytetään vain toisessa korvassa, lapsen kyky kuulla parhaalla mahdollisella tavalla rajoittuu. Lisäksi se riistää aivoilta stimulaation, joita ne tarvitsevat kehittyäkseen kunnolla.

Mitä vinkuminen tarkoittaa ja mitä sille voi tehdä?

Vinkuminen tarkoittaa kuulokojeiden päästävää viheltävää ääntä. Korvakappale on saattanut jäädä liian pieneksi tai kuulokoje ei ehkä istu korvaan oikein. Vinkumista esiintyy toisinaan lasta halattaessa. Se johtuu vahvistetun äänen "vuotamisesta". Se voi johtua myös korvavahan liiallisesta kertymisestä korvakäytävään. Myös liian lähellä kuulokojeen mikrofonia olevat asiat tai esineet voivat saada sitä aikaan. Kerro audionomille, jos vinkuminen aiheuttaa ongelmia.

Mitä kuulokojeen "ohjelmoimisella" tarkoitetaan?

Kuulokojeita voidaan säätää liittämällä ne tietokoneeseen. Kuulokojeet "ohjelmoidaan", kun niitä säädetään lapsesi kuulonalenemaa vastaaviksi.

Kuinka voin varmistaa, että lapseni käyttää kuulokojeita jatkuvasti?

Aloita jokainen päivä kuuntelutarkastuksella. Pane kuulokojeet lapsesi korviin hänen herätessään. Pidä kuulokojeet lapsesi korvissa koko päivän ajan. Tavoitteenanne on kokoaikainen kuulokojeiden käyttö. Saattaa olla hyödyllistä pitää kuulokojeiden käytöstä kirjaa, jonka voit antaa audionomille.

Onko huonokuuloisten lasten vanhemmille olemassa vertaistukiryhmää?

Vanhemmille saattaa olla erittäin tärkeää, että he voivat tutustua muihin vanhempiin, joiden lapsilla on kuulonalenema. He tietävät tilanteenne oman kokemuksensa perusteella ja voivat tarjota tietoa, joista on teille hyötyä. Joillakin alueilla on järjestöjä, joihin voi liittyä vertaistuen saamiseksi. Jos käyt lapsesi kanssa neuvolassa tai osallistut varhaiskuntoutuspalveluun, näiden henkilökunta voi ehkä auttaa asiassa. Joskus lapsesi kanssa työskentelevät ammattilaiset voivat auttaa näiden suhteiden luomisessa. Internetistäkin löytyy useita tukiryhmiä ja tiedonlähteitä. Monilla järjestöillä on netissä keskustelufoorumeja, chatteja, sähköpostiosoitteita ja postituslistoja, jotka on suunniteltu vanhemmille, sisaruksille ja muille kiinnostuneille.

 

Sisäkorvaistutteet

Mikä sisäkorvaistute on?

Sisäkorvaistute on laite, joka auttaa kuuroja tai huonokuuloisia ihmisiä kuulemaan. Siinä on sisäinen ja ulkoinen osa. Lääkäri asentaa leikkauksessa sisäisen osan ihon alle korvan taakse ja sisäkorvaan. Ulkoinen osa sisältää ääniprosessorin ja kelan, jota käytetään korvan ulkopuolella.

Mitä eroa kuulokojeella ja sisäkorvaistutteella on?

Kuulokoje on laite, joka vahvistaa akustista ääntä ja sitä pidetään korvan ulkopuolella. Sisäkorvaistute on laite, joka muuttaa äänen sähköisiksi signaaleiksi, mikä johdetaan sisäkorvan simpukan kautta suoraan kuulohermolle.

Tulisiko lapseni saada sisäkorvaistute?

Sisäkorvaistutteen saaminen on iso askel. Etsi kaikki mahdollinen tieto sisäkorvaistutteista ja puhu muiden kanssa istutteista:

 • Keskustele sisäkorvaistutetiimin kanssa siitä, miten siitä olisi apua lapsellesi. Ota yhteyttä lähimpään yliopistosairaalan kuulokeskukseen.
 • Kysele kokemuksista muilta vanhemmilta, joiden lapsilla on sisäkorvaistute.
 • Juttele muiden istutekäyttäjien kanssa heidän sisäkorvaistutteistaan. Mieti, mitä tavoitteita olet asettanut lapsellesi. Pohdi, miten sisäkorvaistutteesta voisi olla hyötyä lapsellesi.

   

Auttaako sisäkorvaistute lastani kuulemaan paremmin?

Sisäkorvaistute ei ole mikään ihmelääke kuulonalenemaan. Istute yksinään ei auta lastasi esimerkiksi puhumaan oppimisessa. Sisäkorvaistute antaa lapsellesi mahdollisuuden äänten kuulemiseen. Varsinainen työ alkaa sitten, kun istute on otettu käyttöön. Kuuntelemisen ja kielen harjoittelemiseen kuluu useita tunteja ja harjoittelun määrä ja laatu määrittävät osittain, milloin ja kuinka nopeasti lapsesi kielelliset taidot kehittyvät.

Mitä riskejä sisäkorvaistutteen saamiseen liittyy?

Muiden leikkausten tavoin tähän liittyy riskejä, joista sinun tulee olla tietoinen. Pidä mielessä, että useimmiten näissä leikkauksissa ei ilmene ongelmia. Lääkärisi kertoo sinulle kaikista riskeistä.

Käytetäänkö sisäkorvaistutteita leikkaavissa sairaaloissa erilaisia lähestymistapoja?

Monet istuteklinikat työskentelevät tiimeissä. Tiimin jäsenet arvioivat huolellisesti, onko sisäkorvaistute lapselle hyvä vaihtoehto.

Tässä on luettelo henkilöistä, joita tiimiin saattaa kuulua:

 • Audionomi testaa lapsen kuulon kuulokojeiden kanssa ja ilman niitä.
 • Puheterapeutti testaa lapsen kielelliset taidot.
 • KNK-erikoislääkäri tarkastaa, onko lapsellasi tulehdusta tai muita vaivoja, jotka voisivat häiritä istutteen toimintaa. Lääkäri tekee lähetteen magneettikuvaukseen ja/tai tietokonetomografiaan nähdäkseen sisäkorvan rakenteen.
 • Sairaalan kuntoutusohjaaja  kartoittaa lapsen muun tuen tarpeet, esimerksi Roger-järjestelmä.
 • Sosiaalityöntekijä kertoo eri tukimuodoista, joita perhe voi saada. Sosiaalityöntekijä voi myös auttaa selvittämään muita kuntoutusasioita.
 • Psykologi keskustelee kanssanne tavoitteistanne, huolenaiheista ja peloista, jotka sisäkorvaistutteeseen liittyvät.

   

Lapsellani on jo sisäkorvaistute. Miksi hänen tarvitsee käyttää kuulokojetta toisessa korvassa?

Lapsi, jolla on sisäkorvaistute toisessa korvassa ja vaikea kuulonalenema ilman kuulokojetta toisessa korvassa, pystyy kuulemaan vain yhdellä korvalla.

Voit kokeilla yhden korvan tukkimista jutellessasi kaverisi kanssa äänekkäässä ympäristössä, niin huomaat pian, että on vaikea ymmärtää, mitä ystäväsi sanoo. Kahden korvan käyttäminen kuunteluun tekee kuulemisesta helpompaa äänekkäissä tilanteissa ja auttaa paikallistamaan, mistä suunnasta äänet tulevat. Lapsesi ei pysty hyötymään näistä eduista, jos hän kuuntelee vain yhdellä korvalla.

Edellisen lisäksi, jos toisen korvan jäännöskuuloa ei hyödynnetä, se saattaa asteittain menettää kykynsä äänten analysoimiseen. Ilman kuulokojetta äänet eivät stimuloi kuulojärjestelmää riittävästi, mistä voi aiheutua ongelmia tulevaisuudessa.

Mistä saan lisätietoja sisäkorvaistutteista?

Phonak on ollut johtavan sisäkorvaistuteyrityksen, Advanced Bionics LLC:n, yhteistyökumppani vuodesta 2009 lähtien. Molemmat yritykset ovat jo pitkään olleet sitoutuneita huonokuuloisiin lapsiin, heidän perheisiinsä ja heitä tukeviin ammattilaisiin.

Lue lisää sellaisten perheiden kokemuksista, jotka ovat valinneet Advanced Bionicsin kumppanikseen: www.advancedbionics.com/bea

Lue viimeisimpiä uutisia Advanced Bionicsin tuotteista ja niiden johtavasta suorituskyvystä osoitteesta www.advancedbionics.com/fi