Realistiset odotukset kuulokojeesi suhteen

On erittäin tärkeää ymmärtää, mitä kuulokojeet pystyvät tekemään ja mitä eivät. Kuulokojeet pystyvät kompensoimaan kuulonalenemaa tietyllä taajuusvasteella. Tämä tapahtuu tekemällä pehmeistä äänistä voimakkaampia, keskitasoisista äänistä miellyttäviä ja varmistamalla, etteivät voimakkaammat äänet ole liian voimakkaita. Kuulokojeet eivät tee kuulosta normaalia. Ne voivat ainoastaan muuttaa äänet riittävän voimakkaiksi, jotta aivot pystyvät hyödyntämään ne.

Kommunikointitaidot

Kommunikointikyvyn viivästynyt kehitys on vaarana jopa lievästä kuulonalenemasta kärsivillä lapsilla, mikäli heillä ei ole oikeaa kuulokojetta ja tukea. Tärkeintä on varmistaa, että lapsesi käyttää kuulokojeitaan koko ajan hereillä ollessaan. Kuulokojeet eivät yksinään pysty takaamaan, että lapsesi puhe- ja kielitaito kehittyvät. Vauvojen pitää kuulla paljon erilaisia ääniä oppiakseen. "Kuuloärsykkeiden" tarjoaminen on erittäin tärkeää, jotta lapsen aivot pystyvät oppimaan, kuinka puhetta ja kieltä tulkitaan. Mitä enemmän lapsellesi juttelet, sitä enemmän kokemusta lapsi saa kuuntelemisesta. Mitä enemmän kokemusta lapsellasi on, sitä parempi mahdollisuus hänellä on kommunikointitaitojensa kehittämiseen.

Kommunikointitavoitteet

Ensiksi pitää päättää, mitä kommunikointimenetelmää haluat lapsesi kanssa käyttää. On olemassa useita eri tapoja opettaa lasta kommunikoimaan. Lapsen opettaminen kommunikoimaan on vaikeaa, olipa valitsemasi menetelmä mikä tahansa. Ammattilaiset voivat auttaa toiveisiisi sopivien, realististen tavoitteiden valinnassa lapsesi kykyjen perusteella. Lue läpi seuraavat tavoitteet, jotta voit miettiä, mitkä niistä ovat sinulle tärkeitä. Sinulla voi toki olla muitakin tavoitteita kuin tässä luetellut. Muista, että tavoitteesi ja odotuksesi saattavat muuttua ajan mittaan lapsesi kehityksen mukaan.

  • Haluan, että lapseni pystyy kertomaan haluistaan ja tarpeistaan minulle, perheenjäsenille ja ystäville eri tilanteissa.
  • Haluan, että lapsestani kasvaa onnellinen, omillaan toimeen tuleva aikuinen, joka kykenee tekemään itsenäisiä päätöksiä ja josta tulee tuottava yhteiskunnan jäsen.
  • Haluan, että lapseni saa hänen kykyihinsä parhaiten sopivan, mielekkään koulukokemuksen.
  • Haluan, että lapsellani on mielekkäitä suhteita ihmisiin, joilla on kuulonalenema ja myös sellaisiin, joilla ei sitä ole.
  • Haluan, että lapseni pystyy käyttämään puhetta ja kieltä kommunikoidakseen perheenjäsenten ja muiden ihmisten kanssa.
  • Haluan, että lapseni pystyy käyttämään viittomakieltä kommunikoidakseen perheenjäsenten ja muiden ihmisten kanssa.