Kenen puoleen voin kääntyä tinnituksen hoitoon liittyvissä kysymyksissä?

Avun hakeminen

Kenen puoleen kääntyä

Tinnituksen tyypin tunteminen on tärkeää, jotta tietää, minkä ammattilaisen puoleen tulisi kääntyä

Akuutti tinnitus: Äkillisesti alkava korvien soiminen, jolle ei ole erityistä syytä ja joka kestää alle kolme kuukautta. Jos kuulossasi tai korvissasi tapahtuu äkillisiä muutoksia, käänny korva-, nenä- ja kurkkulääkärin (KNK) puoleen. Näihin äkillisiin muutoksiin lukeutuvat tinnitus, huomattava muutos kuuloaistissa tai ympäröivän maailman äänien kuulemisessa. Monet vaivat ovat hoidettavissa, mutta ne on hoidettava ajoissa.

Krooninen tinnitus: Korvien jatkuva soiminen, joka kestää yli kolme kuukautta. Tällaisessa tilanteessa on erittäin suositeltavaa kääntyä kuuloalan ammattilaisen puoleen, jolla on kokemusta tinnituspotilaiden hoitamisesta. Näillä ammattilaisilla on perusteellinen tietämys tinnituksen erilaisista hoitovaihtoehdoista, ja he käyvät kanssasi tarkasti läpi omat yksilölliset tarpeesi ja kertovat mahdollisista vaihtoehdoista.

Mitä odottaa

Mitä voin odottaa ensimmäiseltä tapaamiselta kuuloalan ammattilaisen kanssa?

Tinnituksen diagnosointiin tai hallintaan ei ole vakiomenettelyä, mutta voit odottaa arviointisi sisältävän muutamia perusvaiheita. Älä lannistu tai huolestu kuulontutkimuksesta – useimmilla kroonisesta tinnituksesta kärsivillä ihmisillä on jonkinasteinen kuulonalenema, joka on usein erittäin lievä ja tuskin havaittavissa. Siksi kuulontutkimus kulkee aina käsi kädessä tinnituksen arvioinnin kanssa.

Vaihe 1: Tinnituksen arviointi kyselyn avulla

Vaihe 2: Kuulontutkimus ja tinnituksen analysointi

Vaihe 3: Vaiheista 1 ja 2 saatujen yksilöllisten tulosten selittäminen

Vaihe 4: Selvitys siitä, mitkä Phonak-tinnitustuotteet ovat suositeltavia omaan tinnitukseesi

Vaihe 5: Neuvonta ja tavoitteiden asettaminen

Mahdollisesti lähete toiselle ammattilaiselle, kuten KNK-lääkärille, fysioterapeutille tai hammaslääkärille.

Löydä paikallinen kuulemisen ammattilainen

Etsi paikallinen ammattilainen

Ota seuraava askel ja pyydä arviointia kuuloalanammattilaiselta

Etsi ammattilainen