Erilaisten kuulonalenematyyppien tunnistaminen on ratkaisevan tärkeää, koska se vaikuttaa käytettävissä oleviin hoitovaihtoehtoihin. Kuulonaleneman vakavuudesta ja tyypistä riippuen on olemassa erilaisia ratkaisuja.

Kuulonalenemien tasoissa on suuria eroja, mutta suurin osa tapauksista luokitellaan lieviksi tai kohtalaisiksi. Ainoa tapa selvittää kuulonalenemasi taso on kuulon testaaminen ammattilaisella, joka myös kertoo, kuinka parhaiten voit hoitaa sitä.

Mitkä ovat erilaiset kuulonalenematyypit?

On olemassa kolme eri kuulonalenematyyppiä, joita käytetään yleisesti määrittelemään kuulonaleneman tyyppi. Kuulonalenematyyppi määritetään tunnistamalla se korvan osa, jossa ongelma tulee:

  • Konduktiivinen kuulonalenema
    Konduktiivinen kuulonalenema tarkoittaa, että ääni ei pääse johtumaan ulko- tai välikorvan läpi. Tämän tyyppinen kuulonalenema voi johtua esimerkiksi nesteestä, korvavahasta tai infektiosta ja on monesti väliaikaista. Lääkitys tai leikkaus voivat olla hoitokeinoja konduktiiviseen kuulonalenemaan.

  • Sensorineuraalinen kuulonalenema
    Sensorineuraalinen kuulonalenema aiheutuu sisäkorvan ongelmista. Tämän tyyppinen kuulonalenema on useimmin pysyvä. Ikä, melualtistus ja genetiikka ovat yleisimpiä syitä sensorineuraaliselle kuulonalenemalle. Sitä kuntoutetaan yleisimmin kuulokojeiden ja sisäkorvaistutteiden avulla.

  • Sekatyyppinen kuulonalenema
    Sekatyyppinen kuulonalenema on yhdistelmä konduktiivista ja sensorineuraalista kuulonalenemaa.

Oppiaksesi lisää eri kuulonalenematyypeistä, lue lisää kuulonaleneman syyt.

Kuulonaleneman taso

Kuulonaleneman taso luokitellaan kuulokynnyksistä ja niitä ovat lievä, keskivaikea, vaikea tai erittäinvaikea kuulonalenema. Ammattilaisen tekemä kuulontutkimus on ainoa tapa kuulonaleneman tason selvittämiseen ja miten parhaiten kuntouttaa kuulonalenemaa.

Lievä kuulonalenema
Hiljaisten äänten kuuleminen on vaikeutunut. Puheenymmärtäminen hälyisässä ympäristössä on haastavaa.

Keskivaikea kuulonalenema
Hiljaisten ja jokseenkin kovien äänten kuuleminen on vaikeutunut. Puheenymmärtämisestä tulee erittäin vaikeaa taustahälyssä.

Vaikea kuulonalenema
Keskustelut on käytävä kovalla äänellä. Ryhmäkeskustelut vaativat suurta ponnistelua.

Erittäin vaikea kuulonalenema
Henkilö kuulee joitakin erittäin voimakkaita ääniä. Keskustelu ei ole enää mahdollista ilman kuulokojetta, vaikka henkilö yrittäisi kaikkensa.

Kuulonalenema yhdessä korvassa
Kuulonalenemaa määritetään myös sen perusteella onko alenema yhdessä korvassa (monoauraalinen kuulonalenema) vai molemmissa korvissa (binauraalinen kuulonalenema). Tämä on erityisen tärkeä tieto koska yhdessä korvassa olevan kuulonaleneman hoitoon on ratkaisuja, jotka eivät hyödytä henkilöä, jolla on molemminpuolinen kuulonalenema

Synnynnäinen vai myöhemmin elämässä ilmenevä kuulonalenema
Kuulonalenema voidaan luokitella myös synnynnäiseksi (kuulo on alentunut jo syntyessä) tai myöhemmin elämässä ilmeneväksi kuulonalenemaksi.

Kuulon testaus verkossa

Kuulon testaus verkossa

Tee kolmen minuutin kuulon testaus

Tee testi

Löydä paikallinen kuulemisen ammattilainen

Etsi paikallinen ammattilainen

Ota seuraava askel ja pyydä arviointia kuuloalanammattilaiselta

Etsi ammattilainen