Auta huonokuuloista lastasi

Perheissä, joissa lapsen kuulotaitojen kehittämiseen käytetään kuunteluun ja puheeseen perustuvaa lähestymistapaa, lapselle on kuulonaleneman diagnosoinnin jälkeen valittava ja otettava mahdollisimman pian käyttöön hänelle sopivat apuvälineet.

Miten voit auttaa lastasi?

Teknologian lisäksi on tärkeää muistaa, että oikeanlaisten, lapsesi tarpeita vastaavien kuulokojeiden lisäksi on olemassa muutamia yksinkertaisia asioita, joita voit tehdä joka päivä tarjotaksesi lapsellesi parhaat eväät menestyksekkääseen oppimiseen, luku- ja kirjoitustaitoon ja sosiaalisen kanssakäymiseen:

 • Huolehdi, että kuulokoje on käytössä jatkuvasti

  puheen ja kielen kehitys on parempaa lapsilla, joilla on hyvin istuva ja jatkuvasti käytössä oleva (vähintään 10 tuntia päivässä) kuulokoje.1

 • Keskustele lapsen kanssa enemmän – lapset, jotka kuulevat enemmän puhetta kriittisinä ensimmäisinä vuosinaan, ovat valmiimpia kouluun liittyviin ja kielellisiin vaatimuksiin heidän kasvaessaan.2 Tutustuta lapsesi mahdollisimman suureen sanastoon tarjoamalla kielellisesti rikas ympäristö aina kun se on mahdollista (esim. laulamalla, juttelemalla, lukemalla satuja, opettelemalla lastenloruja tai kuuntelemalla musiikkia).
 • Lue ääneen – ihminen on tarkoitettu kuuntelemaan ja keskustelemaan, mutta lukeminen ei kuitenkaan ole vaistomaista. Siksi on tärkeää, että luet lapsellesi ääneen. Satukirjat kehittävät lapsen sanavarastoa merkittävästi, ja lapsien, joille luetaan satuja, on osoitettu oppivan yli kaksinkertainen määrä uusia sanoja. Lisäksi lapsi, jolla on kuulonalenema, oppii lukemisen avulla uusia ideoita ja käsitteitä ja hänen keskustelutaitonsa kehittyvät.
 • Kuunnelkaa yhdessä musiikkia – musiikki kiinnittää luontaisesti kaikkien vauvojen huomion, myös vauvojen joilla on kuulonalenema. Musiikki tukee varhaisia kuuntelutaitoja ja kehittää aivojen kuulokeskuksia, jotka vastaavat kielestä ja oppimisesta. Musiikkiaktiviteettien tarjoaminen varhain ja jatkuvasti voi auttaa parantamaan lapsesi kykyä kuunnella melussa.

Kuka voi auttaa lastasi?

Kokeneet ja ammattitaitoiset kuulonhuollon ammattilaiset tarjoavat sinulle ja perheellesi tukea ja neuvontaa. Matkan varrella tapaat todennäköisesti monia asiantuntijoita, mukaan lukien seuraavat:

 • Audionomi – terveydenhuollon ammattilainen, joka on koulutettu mm. kuulokojeiden valinta- ja sovituskäytäntöihin. Audionomi tarjoaa kuulonaleneman ehkäisyyn, arviointiin ja hoitoon liittyviä palveluita.
 • Audiologi - lääkäri, joka on erikoistunut tai suorittanut jatkokoulutuksen audiologian alalta. Audiologia tutkii kuulon ja tasapainoaistin fysiologiaa, sairauksia ja niiden kuntoutusta.
 • KNK-lääkäri (korva-, nenä- ja kurkkutautilääkäri) – lääkäri, joka on erikoistunut korva-, nenä- ja kurkkutautien diagnosointiin ja hoitoon.
 • Puheterapeutti – koulutettu terveydenhuollon ammattilainen, joka tarjoaa puhe- ja kielihäiriöiden ehkäisyyn, arviointiin ja hoitoon liittyviä palveluita.
 • Kuntoutusohjaaja – terveydenhuollon ammattilainen, jolla on kuulon kuntoutusta koskeva koulutus. Kuntoutusohjaaja tarjoaa huonokuuloiselle henkilölle tukea ja keinoja arjen haasteisiin.  

Apua tarjoavat lähteet

Phonak on kehittänyt verkossa toimivia tuki- ja lähdepalveluita lapsille, vanhemmille ja hoitajille, jotta lapset voisivat menestyä ja saavuttaa koko potentiaalinsa. Näin et ole lapsesi kanssa koskaan yksin.

HearingLikeMe-verkkoyhteisö

Oikeita ihmisiä. Oikeita tarinoita.

HearingLikeMe.com on yhteisö kaikille, joita kuulonalenema on koskettanut. Voit lukea eri puolilta maailmaa olevien ihmisten tarinoita, jotka tuovat toivoa lähes kaikkiin kuulonalenemaa koskeviin tilanteisiin.

Tutustu HearingLikeMe-yhteisöön

Leon maailma

Leon maailma

Leo on suloinen ja helposti lähestyttävä maskotti, joka auttaa lasta tottumaan kuulonalenemaansa ja kuulojärjestelmiinsä. Leo tarjoaa lapselle lämminhenkisen ja viihtyisän maailman.

Tutustu Leoon

Vauhdita lapsen puheen kehittymistä ja kieli- ja kuuntelutaitoja

Kuunteleminen on nyt paljon hauskempaa

Listening Room™ -verkkosivulla on paljon ilmaista, hauskaa tekemistä. Sieltä löytyy myös lähteitä kaikenikäisten lasten puheenkehityksen, kielen ja kuuntelutaitojen kehittymisen tukemiseksi ja stimuloimiseksi, olipa heidän kuulonalenemansa taso mikä hyvänsä.

Tutustu Listening Room -verkkosivuun jo tänään

Löydä paikallinen kuulemisen ammattilainen

Etsi paikallinen ammattilainen

Ota seuraava askel ja pyydä arviointia kuuloalanammattilaiselta

Etsi ammattilainen

Alaviitteet

1 McCreery, R. W., Walker, E. A., Spratford, M., Bentler, R., Holte, L., Roush, P., & Moeller, M. P. (2015). Longitudinal predictors of aided speech audibility in infants and children. Ear and Hearing, 36 Suppl 1, 24–37.

2 Dehaene, S. (2009). Reading in the Brain: The Science and Evolution of a Human Invention. New York, NY: Viking.