Kuulonalenema lapsilla

Kuuloteknologia auttaa ihmissuhteiden kehittymisessä

Keskustelut luovat ihmissuhteita

Kun tuomme keskusteluita täynnä olevan maailman lasten kuultaviin, voimme auttaa heitä luomaan ihmissuhteita ja taitoja, joita he tarvitsevat elääkseen täyttä elämää – voidakseen leikkiä, olla vuorovaikutuksessa, oppia, kommunikoida ja menestyä.

Jotta voit vanhempana tehdä lapsesi tulevaisuutta koskevia päätöksiä parhaalla mahdollisella tavalla, ensimmäinen askeleesi on tutustua siihen, mitä tarkoittaa, että lapsellasi on kuulonalenema. On tärkeää, että toimiin ryhdytään heti lapsen ollessa pieni.

Vahvat ihmissuhteet auttavat lapsia ymmärtämään ympäröivää maailmaa, minkä lisäksi ne vahvistavat heidän aivojensa rakennetta ja tukevat vuorovaikutus- ja kommunikointitaitojen kehittymistä.1

Lapsen on kuultava noin 45 miljoonaa sanaa neljään ikävuoteen mennessä ollakseen valmis kouluun.1

Vuorovaikutuksen voima

Vuorovaikutus ja keskustelut muodostavat perustan näille tärkeille ihmissuhteille. Vuorovaikutustilanteet tukevat kehitystä stimuloimalla hermoyhteyksiä, muokkaavat aivojen rakennetta ja vuorovaikutus- ja kommunikointitaitojen kehittymistä.1 Nämä vuorovaikutustilanteet rohkaisevat lapsia uteliaisuuteen ja auttavat heitä ymmärtämään ympäröivää maailmaansa.

Sekä määrällä että laadulla on väliä

Lapsen kuulemien sanojen ja keskusteluiden määrä vaikuttaa aivojen kehittymiseen ja auttaa sanavaraston ja oppimistaitojen kehittämisessä.2,3 Nuoren kuulijan on saatava kuulla miljoonia sanoja ja kuunneltava tuhansia tunteja, jotta hänen puhe-, luku- ja kirjoitustaitonsa voivat kehittyä.2,4

Keskusteluiden määrän lisäksi tärkeää on käyttämäsi kielen monipuolisuus ja monimutkaisuus ja se, kuinka selkeästi lapsesi kuulee sen.5

Jokaisella keskustelulla on merkitystä

 

1. Seuraa, milloin lapsesi pyrkii kommunikoimaan, ja reagoi siihen asianmukaisesti.

Phonak Tennis Illustration
 

Kommunikointiyrityksiä voivat olla kaikki sellaiset viestit, kuten pienen vauvan heilautus, taaperoikäisen osoittaminen sormella tai hiukan vanhemman lapsen kysymys ”miksi?”. Vastaa näihin viesteihin asianmukaisesti, kuten hymyllä, ilmeellä tai sanoin. Kun vastaat lapsen viestiin, hän tietää, että hänen ajatuksiaan ja tunteitaan kuullaan ja ymmärretään.

 

2. Kysy lapseltasi kysymyksiä, anna hänelle aikaa vastata ja kuuntele aktiivisesti.

Kysymykset kannustavat lapsia aktiiviseen kanssakäymiseen. Ja pyrkimällä kuuntelemaan aktiivisesti huomioit lapsesi ja vahvistat sidettä välillänne. Saat parhaan hyödyn näistä vuorovaikutustilanteista käyttämällä runsasta ja monipuolista sanastoa ja kiihdyttämällä lapsen mielikuvitusta kysymyksillä.

 
Boy with toy and dad
 

3. Ota vuorovaikutustilanteet osaksi arkirutiineja.

OCHL_Study_Outcomes_Illustration
 

Arkirutiinit tarjoavat täydellisiä mahdollisuuksia vuorovaikutustilanteiden lisäämiseen. Niitä voivat olla esimerkiksi vaipanvaihto tai aamuiset kävelymatkat kouluun. Näin keskusteluista tulee luonnollinen tapa kommunikoida ja lapsesi saa mielekkäitä vuorovaikutustilanteita koko päivän ajan.

 

4. Huolehdi, että mikään keskustelu ei mene ohi.

Kun tuot selkeän ja luonnollisen äänen lapsesi kuultaviin kaikissa tilanteissa, hän ei jää paitsi mistään keskusteluista ja tilaisuuksista kehittää suhteitaan läheisiin ihmisiin. Lapsesi tarvitsee:

  • käyttää kuulokojeita aina hereillä ollessaan
  • käyttää Roger-mikrofoniteknologiaa kuunnellessaan hälyisässä ympäristössä tai etäältä6

häiritsevien äänien poistamista (sulje esim. radio ja ikkunat).

 
Illustation_roger_bar_cmyk
 

Korvat ovat äänen sisäänkäynti aivoihin

Voi olla hyödyllistä ajatella korvia äänen sisäänkäyntinä aivoihin ja kuulonalenemaa tämän sisäänkäynnin ongelmana. Tärkeää ääni-informaatiota menetetään, jos äänet eivät saavuta aivoja, kuten niiden pitäisi. Kun äänet eivät ole lapsen kuultavissa, hän jää paitsi kaikista kehitystä tukevista hyödyistä, joita vastavuoroiset keskustelut, ns. "serve and return", tuovat.

Perehdy kuuloon

Kuulonalenema lapsilla

Jos lapsesi ei johdonmukaisesti vastaa tai reagoi ympäröiviin ääniin tai puheeseesi, syynä voi olla, että hän ei vain kiinnitä siihen huomiota. Vaihtelevat reaktiot voivat kuitenkin olla merkki siitä, että lapsi ei kuule asianmukaisesti. Kiinnitä huomiota lapsen käyttäytymiseen ja hae vihjeitä, jotka saattaisivat merkitä kuulovaikeutta.

Kuulonaleneman merkit, tyypit ja syyt

Miten voit auttaa lastasi

Modernin kuuloteknologian ansiosta tulevaisuus on valoisampi kuin koskaan ennen lapsille, joilla on kuulonalenema. Sky M -kuulokojevalikoimamme on suunniteltu vastaamaan kaikenikäisten lasten kuulotarpeisiin. Haastavissa kuuntelutilanteissa, kuten melussa tai pitkän matkan päästä, puheen erottamista voidaan parantaa langattomalla Roger-mikrofonitekniikalla.

Miten voit auttaa lastasi

Roger-teknologian avulla lapset kuulevat sanoja jopa 5 300 enemmän 8 tunnin päivän aikana.7 Lisäksi he kuulevat lapselle suunnatusta puheesta 12 % enemmän kuin silloin, kun käytössä on pelkät kuulokojeet.8

Roger-teknologian avulla lapset kuulevat sanoja jopa 5 300 enemmän 8 tunnin päivän aikana.³

Yhdessä voimme muuttaa lapsesi elämän

Me Phonakilla ymmärrämme lasten kuuntelutarpeita ja sen, kuinka tärkeää on tarjota heille parhaat mahdollisuudet kuulla kaikki äänet heidän ympäristössään. Phonakilla on yli 45 vuoden asiantuntemus pediatrisen audiologian alalta, ja se tekee tiivistä yhteistyötä johtavien pediatristen asiantuntijoiden, kuulonhuollon ammattilaisten ja opettajien kanssa voidakseen luoda innovatiivisia ja kokonaisvaltaisia ratkaisuja tuleville sukupolville.

Viitteet

1 National Scientific Council on the Developing Child. (2004). Brain architecture. Retrieved from https://developingchild.harvard.edu/science/key-concepts/brain-architecture/, accessed August 19th, 2019.

2 Hart, B., & Risley T. R. (1995). Meaningful differences in the everyday experience of young American children. Baltimore: Paul H Brookes Publishing.

3 Romeo, R. R., Leonard, J. A., Robinson, S. T., West, M. R., Mackey, A. P., Rowe, M. L., & Gabrieli, J. D. E. (2018). Beyond the 30-million-word gap: Children’s conversational exposure is associated with language-related brain function. Psychological Science, 29(5), 700-710.

4 Dehaene, S. (2009). Reading in the Brain: The Science and Evolution of a Human Invention. New York, NY: Viking.

5 Hurtado, N., Marchmann, V. A., & Fernald, A. (2008). Does input influence uptake? Links between maternal talk, processing speed and vocabulary size in Spanish-learning children. Developmental Science, 11(6), 31-39.

6Thibodeau, L. (2014). Comparison of speech recognition with adaptive digital and FM wireless technology by listeners who use hearing aids. American Journal of Audiology

7 Benitez-Barrera, C.R., Angley G., & Tharpe, A.M. (2018). Remote microphone system use at home: Impact on caregiver talk. Journal of Speech, Language and Hearing Research, Vol. 61, 399-409.

8 Benítez-Barrera, C., Thompson, E., Angley, G., Woynaroski, T., & Tharpe, A.M. (2019). Remote Microphone System Use at Home: Impact on Child-Directed Speech. Journal of Speech Hearing Language Research, 62(6): 1-7.