Kuulonalenema lapsilla

Tulevaisuus on heidän käsissään, joten auta heitä valmistautumaan

Lapset ovat tulevaisuutemme

Kun tuomme ääniä täynnä olevan maailman kuulonalenemasta kärsivien lasten kuultaviin, voimme auttaa heitä kehittämään kuuntelutaitoja, joita he tarvitsevat elääkseen täyttä elämää – voidakseen leikkiä, olla vuorovaikutuksessa, oppia, kommunikoida ja menestyä.

Jotta voit vanhempana tehdä lapsesi tulevaisuutta koskevia päätöksiä parhaalla mahdollisella tavalla, ensimmäinen askeleesi on tutustua mitä tarkoittaa että lapsellasi on kuulonalenema. On tärkeää, että toimiin ryhdytään heti lapsen ollessa pieni.

Lapsen on kuultava noin 45 miljoonaa sanaa neljään ikävuoteen mennessä ollakseen valmis kouluun.1

Miksi jokaisella sekunnilla on väliä

Äänten kuuleminen on erittäin tärkeää perheissä, joissa lapsen kuuntelutaitojen kehittämiseen käytetään kuunteluun ja puheeseen perustuvaa lähestymistapaa. Nuoren kuulijan on saatava kuulla miljoonia sanoja ja kuunneltava tuhansia tunteja, jotta hänen puhe-, luku- ja kirjoitustaitonsa voivat kehittyä.

Tutkimus osoittaa, että äänten kuuleminen mahdollisimman selkeinä mahdollisimman varhaisesta iästä alkaen maksimoi lapsen mahdollisuudet hyvään puheen ja kielen kehitykseen ja sosiaaliseen kehitykseen.2

Korvat ovat äänen sisäänkäynti aivoihin

Voi olla hyödyllistä ajatella korvia äänen sisäänkäyntinä aivoihin ja kuulonalenemaa tämän sisäänkäynnin ongelmana. Tärkeitä ääni-informaatiota menetetään, jos äänet eivät saavuta aivoja, kuten niiden pitäisi. Aivojen kuuloalue voi itse asiassa ajan myötä jopa muuttua.

Perehdy kuuloon

Kuulonalenema lapsilla

Joskus lapsi ei reagoi ääneen, koska hän ei kiinnitä siihen huomiota. Vaihtelevat reaktiot voivat kuitenkin olla merkki siitä, että lapsi ei kuule asianmukaisesti. Kiinnitä huomiota lapsen käyttäytymiseen ja hae vihjeitä, jotka saattaisivat merkitä kuulovaikeutta.

Kuulonaleneman kehittymisen voi aiheuttaa moni tekijä, korvatulehduksista perintötekijöihin. Osa kuulonalenematyypeistä on tilapäisiä ja osa pysyviä, kuten sensorineuraalinen kuulonalenema. Sen yhteydessä kuulokojeista tai sisäkorvaistutteista voi olla apua. Lue lisää, jotta voit varmistaa lapsesi saavan oikeaa hoitoa oikeaan aikaan.

Kuulonaleneman merkit, tyypit ja syyt

Miten voit auttaa lastasi

Modernin kuuloteknologian ansiosta tulevaisuus on valoisampi kuin koskaan ennen lapsille, joilla on kuulonalenema. Sky B -kuulokojevalikoimamme on suunniteltu vastaamaan kaikenikäisten lasten kuulotarpeisiin. Haastavissa kuuntelutilanteissa, kuten melussa tai pitkän matkan päästä, puheen erottamista voidaan parantaa langattomalla Roger™-mikrofonitekniikalla.

Miten voit auttaa lastasi

Roger-teknologian avulla lapset kuulevat sanoja jopa 5 300 enemmän 8 tunnin päivän aikana.³

Yhdessä voimme muuttaa lapsesi elämän

Me Phonakilla ymmärrämme lasten kuuntelutarpeita ja sen, kuinka tärkeää on tarjota heille parhaat mahdollisuudet kuulla kaikki äänet heidän ympäristössään. Phonakilla on yli 45 vuoden asiantuntemus pediatrisen audiologian alalta, ja se tekee tiivistä yhteistyötä johtavien pediatristen asiantuntijoiden, kuulonhuollon ammattilaisten ja opettajien kanssa voidakseen luoda innovatiivisia ja kokonaisvaltaisia ratkaisuja tuleville sukupolville.

Viitteet

1 Hart, B. & Risley, T. (1995). Meaningful differences in the everyday experience of young American children. Baltimore, MD: Paul H. Brookes Publishing.

2 McCreery, R. W., Walker, E. A., Spratford, M., Bentler, R., Holte, L., Roush, P., & Moeller, M. P. (2015). Longitudinal predictors of aided speech audibility in infants and children. Ear and Hearing, 36 Suppl 1, 24–37.

3 Benitez-Barrera, C., Angley, G. & Tharpe, A.M. (2017). Remote microphone system use at home: Impact on caregiver talk. Julkaistavaksi lähetetty käsikirjoitus.