Hearing loss in children

Hearing technology helps relationships grow

Kuulonalenema lapsilla

Kuuloteknologia auttaa ihmissuhteiden kehittymisessä

Kids and hearing loss

Hearing loss affects 1-4 infants per 1000 births.1 This number is far greater if children with fluctuating hearing loss (resulting from ear infections) and unilateral (one-sided) hearing loss are included.

As a parent, educating yourself about hearing loss in children is the first step towards making the best decisions for your child’s future. Acting early in your child’s life is very important.

Ears are the doorway to the brain

We’re accustomed to thinking that we hear with our ears, but in fact, we hear with our brain.2 The ear is the structure that captures raw sound from the environment and directs it to the brain, where auditory information is processed and given meaning. As such, our ears can be thought of as “doorways” to the brain, where hearing truly occurs.

Children with a hearing loss have a “doorway issue”. Any impairment, whether mild or profound, unilateral or bilateral, means that sound cannot get through the doorway of the ear and reach the brain as it should.

How sounds reach the brain – the ears

Your child’s ears are unique. Even the left and right ear are different in shape and size. The ear has three main parts: the outer, middle, and inner ear.

Sound is captured by the outer ear and travels down the ear canal to the eardrum, causing it to vibrate. The vibrations are passed to the small bones of the middle ear, which increase the loudness of the sounds before they reach the inner ear.

In the inner ear, small hair cells move and release a chemical telling the hearing nerve to send an electric signal to the brain. When the electrical signal reaches the brain it is translated into meaningful sound.3

Where meaning is made from sounds – the brain

In the first few years of life, brain development is rapid and complex, and every new experience taken in by a child’s senses creates connections and neural pathways. Repetition is essential for strengthening these pathways, and in the case of hearing, repeating words and sounds helps develop a child’s brain.

Hearing loss in kids - why it’s important to act early

For children with hearing loss, sounds do not reach the brain as they should. Thus, not only do kids with hearing loss have trouble hearing sound but they also miss out on the opportunity to develop the neural pathways that are of such fundamental importance for their development.

Hearing loss in babies is even more pressing because we already start hearing weeks before we are born.4 Consequently, a newborn with hearing loss will have already lost weeks of the usual development of its neural pathways at birth and it becomes even more urgent to act fast.

Hearing aids for children

The purpose of the technology behind devices such as hearing aids and wireless microphones is to successfully deliver auditory information to the brain by compensating for blocked doorways. As such, we like to think of hearing technologies as door-opening devices.

Learn more about hearing aids for children

Conversations build relationships

By giving children access to a world full of conversations, we can help them develop the relationships and skills they need to live life to the fullest – to play, interact, learn, communicate and ultimately, succeed.

Strong relationships help children understand their world, strengthen brain architecture and support the development of communication and social skills.5

Keskustelut luovat ihmissuhteita

Kun tuomme keskusteluita täynnä olevan maailman lasten kuultaviin, voimme auttaa heitä luomaan ihmissuhteita ja taitoja, joita he tarvitsevat elääkseen täyttä elämää – voidakseen leikkiä, olla vuorovaikutuksessa, oppia, kommunikoida ja menestyä.

Jotta voit vanhempana tehdä lapsesi tulevaisuutta koskevia päätöksiä parhaalla mahdollisella tavalla, ensimmäinen askeleesi on tutustua siihen, mitä tarkoittaa, että lapsellasi on kuulonalenema. On tärkeää, että toimiin ryhdytään heti lapsen ollessa pieni.

Vahvat ihmissuhteet auttavat lapsia ymmärtämään ympäröivää maailmaa, minkä lisäksi ne vahvistavat heidän aivojensa rakennetta ja tukevat vuorovaikutus- ja kommunikointitaitojen kehittymistä.1

Lapsen on kuultava noin 45 miljoonaa sanaa neljään ikävuoteen mennessä ollakseen valmis kouluun.1

Vuorovaikutuksen voima

Vuorovaikutus ja keskustelut muodostavat perustan näille tärkeille ihmissuhteille. Vuorovaikutustilanteet tukevat kehitystä stimuloimalla hermoyhteyksiä, muokkaavat aivojen rakennetta ja vuorovaikutus- ja kommunikointitaitojen kehittymistä.1 Nämä vuorovaikutustilanteet rohkaisevat lapsia uteliaisuuteen ja auttavat heitä ymmärtämään ympäröivää maailmaansa.

Sekä määrällä että laadulla on väliä

Lapsen kuulemien sanojen ja keskusteluiden määrä vaikuttaa aivojen kehittymiseen ja auttaa sanavaraston ja oppimistaitojen kehittämisessä.2,3 Nuoren kuulijan on saatava kuulla miljoonia sanoja ja kuunneltava tuhansia tunteja, jotta hänen puhe-, luku- ja kirjoitustaitonsa voivat kehittyä.2,4

Keskusteluiden määrän lisäksi tärkeää on käyttämäsi kielen monipuolisuus ja monimutkaisuus ja se, kuinka selkeästi lapsesi kuulee sen.5

Jokaisella keskustelulla on merkitystä

 

1. Seuraa, milloin lapsesi pyrkii kommunikoimaan, ja reagoi siihen asianmukaisesti.

Phonak Tennis Illustration
 

Kommunikointiyrityksiä voivat olla kaikki sellaiset viestit, kuten pienen vauvan heilautus, taaperoikäisen osoittaminen sormella tai hiukan vanhemman lapsen kysymys ”miksi?”. Vastaa näihin viesteihin asianmukaisesti, kuten hymyllä, ilmeellä tai sanoin. Kun vastaat lapsen viestiin, hän tietää, että hänen ajatuksiaan ja tunteitaan kuullaan ja ymmärretään.

 

2. Kysy lapseltasi kysymyksiä, anna hänelle aikaa vastata ja kuuntele aktiivisesti.

Kysymykset kannustavat lapsia aktiiviseen kanssakäymiseen. Ja pyrkimällä kuuntelemaan aktiivisesti huomioit lapsesi ja vahvistat sidettä välillänne. Saat parhaan hyödyn näistä vuorovaikutustilanteista käyttämällä runsasta ja monipuolista sanastoa ja kiihdyttämällä lapsen mielikuvitusta kysymyksillä.

 
Boy with toy and dad
 

3. Ota vuorovaikutustilanteet osaksi arkirutiineja.

OCHL_Study_Outcomes_Illustration
 

Arkirutiinit tarjoavat täydellisiä mahdollisuuksia vuorovaikutustilanteiden lisäämiseen. Niitä voivat olla esimerkiksi vaipanvaihto tai aamuiset kävelymatkat kouluun. Näin keskusteluista tulee luonnollinen tapa kommunikoida ja lapsesi saa mielekkäitä vuorovaikutustilanteita koko päivän ajan.

 

4. Huolehdi, että mikään keskustelu ei mene ohi.

Kun tuot selkeän ja luonnollisen äänen lapsesi kuultaviin kaikissa tilanteissa, hän ei jää paitsi mistään keskusteluista ja tilaisuuksista kehittää suhteitaan läheisiin ihmisiin. Lapsesi tarvitsee:

  • käyttää kuulokojeita aina hereillä ollessaan
  • käyttää Roger-mikrofoniteknologiaa kuunnellessaan hälyisässä ympäristössä tai etäältä6

häiritsevien äänien poistamista (sulje esim. radio ja ikkunat).

 
Illustation_roger_bar_cmyk
 

Korvat ovat äänen sisäänkäynti aivoihin

Voi olla hyödyllistä ajatella korvia äänen sisäänkäyntinä aivoihin ja kuulonalenemaa tämän sisäänkäynnin ongelmana. Tärkeää ääni-informaatiota menetetään, jos äänet eivät saavuta aivoja, kuten niiden pitäisi. Kun äänet eivät ole lapsen kuultavissa, hän jää paitsi kaikista kehitystä tukevista hyödyistä, joita vastavuoroiset keskustelut, ns. "serve and return", tuovat.

Perehdy kuuloon

Kuulonalenema lapsilla

Jos lapsesi ei johdonmukaisesti vastaa tai reagoi ympäröiviin ääniin tai puheeseesi, syynä voi olla, että hän ei vain kiinnitä siihen huomiota. Vaihtelevat reaktiot voivat kuitenkin olla merkki siitä, että lapsi ei kuule asianmukaisesti. Kiinnitä huomiota lapsen käyttäytymiseen ja hae vihjeitä, jotka saattaisivat merkitä kuulovaikeutta.

Kuulonaleneman merkit, tyypit ja syyt

What you can do to help your child

Thanks to modern hearing technology, the future for children with hearing loss looks brighter than ever before. Our dedicated Sky M hearing aid portfolio has been designed specifically with children in mind. In challenging listening situations, like in noise or over distance, Roger technology can further improve speech understanding10 and provide greater access to speech11,12.

How to help your child

Miten voit auttaa lastasi

Modernin kuuloteknologian ansiosta tulevaisuus on valoisampi kuin koskaan ennen lapsille, joilla on kuulonalenema. Sky M -kuulokojevalikoimamme on suunniteltu vastaamaan kaikenikäisten lasten kuulotarpeisiin. Haastavissa kuuntelutilanteissa, kuten melussa tai pitkän matkan päästä, puheen erottamista voidaan parantaa langattomalla Roger-mikrofonitekniikalla.

Miten voit auttaa lastasi

With Roger technology use in the home, children are exposed to up to 5,300 more words in an 8-hour day.10 They also have access to 12% more child directed speech compared to using hearing aids alone.11

Roger-teknologian avulla lapset kuulevat sanoja jopa 5 300 enemmän 8 tunnin päivän aikana.7 Lisäksi he kuulevat lapselle suunnatusta puheesta 12 % enemmän kuin silloin, kun käytössä on pelkät kuulokojeet.8

Roger-teknologian avulla lapset kuulevat sanoja jopa 5 300 enemmän 8 tunnin päivän aikana.³

Yhdessä voimme muuttaa lapsesi elämän

Me Phonakilla ymmärrämme lasten kuuntelutarpeita ja sen, kuinka tärkeää on tarjota heille parhaat mahdollisuudet kuulla kaikki äänet heidän ympäristössään. Phonakilla on yli 45 vuoden asiantuntemus pediatrisen audiologian alalta, ja se tekee tiivistä yhteistyötä johtavien pediatristen asiantuntijoiden, kuulonhuollon ammattilaisten ja opettajien kanssa voidakseen luoda innovatiivisia ja kokonaisvaltaisia ratkaisuja tuleville sukupolville.

Viitteet

1 American Speech-Language-Hearing Association. Causes of Hearing Loss in Children. Retrieved from https://www.asha.org/public/hearing/Causes-of-Hearing-Loss-in-Children/.
2 Flexer, Carol (2018). The ears are doorways to the brain. Phonak Insight, retrieved from www.phonakpro.com/evidence, accessed February 19th, 2018.
3 National Institute on Deafness and Other Communication Disorders (NIDCD). How Do We Hear? Retrieved from https://www.nidcd.nih.gov/health/how-do-we-hear
4 Mayoclinic. Pregnancy week by week. Retrieved from https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/pregnancy-week-by-week/in-depth/fetal-development/art-20046151

5 National Scientific Council on the Developing Child. (2004). Brain architecture. Retrieved from https://developingchild.harvard.edu/science/key-concepts/brain-architecture/, accessed August 19th, 2019.
6 Hart, B., & Risley T. R. (1995). Meaningful differences in the everyday experience of young American children. Paul H Brookes Publishing.
7 Romeo, R. R., Leonard, J. A., Robinson, S. T., West, M. R., Mackey, A. P., Rowe, M. L., & Gabrieli, J. D. E. (2018). Beyond the 30-million-word gap: Children’s conversational exposure is associated with language-related brain function. Psychological Science, 29(5), 700-710.
8 Dehaene, S. (2009). Reading in the Brain: The Science and Evolution of a Human Invention. Viking.
9 Hurtado, N., Marchmann, V. A., & Fernald, A. (2008). Does input influence uptake? Links between maternal talk, processing speed and vocabulary size in Spanish-learning children. Developmental Science, 11(6), 31-39.
10 Thibodeau, L. (2014). Comparison of speech recognition with adaptive digital and FM wireless technology by listeners who use hearing aids. American Journal of Audiology 23(2), 201-210.
11 Benitez-Barrera, C.R., Angley G., & Tharpe, A.M. (2018). Remote microphone system use at home: Impact on caregiver talk. Journal of Speech, Language and Hearing Research, Vol. 61, 399-409.
12 Benítez-Barrera, C., Thompson, E., Angley, G., Woynaroski, T., & Tharpe, A.M. (2019). Remote Microphone System Use at Home: Impact on Child-Directed Speech. Journal of Speech Hearing Language Research, 62(6): 1-7.

1 National Scientific Council on the Developing Child. (2004). Brain architecture. Retrieved from https://developingchild.harvard.edu/science/key-concepts/brain-architecture/, accessed August 19th, 2019.

2 Hart, B., & Risley T. R. (1995). Meaningful differences in the everyday experience of young American children. Baltimore: Paul H Brookes Publishing.

3 Romeo, R. R., Leonard, J. A., Robinson, S. T., West, M. R., Mackey, A. P., Rowe, M. L., & Gabrieli, J. D. E. (2018). Beyond the 30-million-word gap: Children’s conversational exposure is associated with language-related brain function. Psychological Science, 29(5), 700-710.

4 Dehaene, S. (2009). Reading in the Brain: The Science and Evolution of a Human Invention. New York, NY: Viking.

5 Hurtado, N., Marchmann, V. A., & Fernald, A. (2008). Does input influence uptake? Links between maternal talk, processing speed and vocabulary size in Spanish-learning children. Developmental Science, 11(6), 31-39.

6Thibodeau, L. (2014). Comparison of speech recognition with adaptive digital and FM wireless technology by listeners who use hearing aids. American Journal of Audiology

7 Benitez-Barrera, C.R., Angley G., & Tharpe, A.M. (2018). Remote microphone system use at home: Impact on caregiver talk. Journal of Speech, Language and Hearing Research, Vol. 61, 399-409.

8 Benítez-Barrera, C., Thompson, E., Angley, G., Woynaroski, T., & Tharpe, A.M. (2019). Remote Microphone System Use at Home: Impact on Child-Directed Speech. Journal of Speech Hearing Language Research, 62(6): 1-7.