Kuinka puhua henkilölle, jolla on kuulonalenema

Tukijärjestelmä

On olemassa erilaisia tapoja, joilla voit auttaa itsellesi tärkeää ihmistä ymmärtämään, että hänellä on jonkinasteinen kuulonalenema. Ensimmäisen kysymyksen esittäminen voi tuntua hankalalta, sillä se voi aiheuttaa läheisessäsi ristiriitaisia reaktioita.
Vastahakoisuus on yleistä, mutta tukesi on olennaisen tärkeää ja pitkällä aikavälillä se on sen arvoista.

Aloita keskustelu

Kuuntele, auta, toista.

Seuraavassa on hyödyllisiä vinkkejä keskustelun aloittamiseen:

1. Valitse oikea paikka
Valitse rauhallinen ja miellyttävä paikka, jossa ei ole taustahälyä.

2. Puhu selkeästi
Huolehdi, että läheisesi näkee kasvosi ja puhu selkeästi.

3. Osoita myötätuntoa
On tavallista, että ihminen haluaa kieltää olevansa huonokuuloinen. Tässä yhteydessä on hyödyllistä keskustella siitä,

miten teknologian kehittyminen on muuttanut kuulokojeiden ulkoasua ja toimintaa.

4. Kerro, kuinka heidän kuulonalenemansa vaikuttaa sinuun
Puolison tai perheenjäsenen on usein toimittava äänenä huonokuuloiselle läheiselle ryhmäkeskusteluissa.

Toinen huomioitava seikka on vaaratekijä, sillä huonokuuloinen henkilö ei välttämättä kuule avunhuutoja. Näiden ja muiden mahdollisten tilanteiden selittäminen voivat valaista aihetta ja auttaa itsellesi tärkeää ihmistä ottamaan tärkeät askeleet kohti parempaa kuuloa.

5. Kerro kuulonaleneman hoitamisen tärkeydestä
Kuulonalenemasta aiheutuvia ongelmia on todennettu lukuisia. Osa ihmisistä eristäytyy sosiaalisesti ja välttää ulosmenoa siksi, että he kokevat vuorovaikutuksen muiden kanssa vaikeaksi haastavissa kuuntelutilanteissa. Osalla siihen liittyy masennusta tai kognitiivisten toimintojen huonontumista. Liikunnan tavoin myös kuulo pitää aivot virkeinä, minkä vuoksi on äärimmäisen tärkeää tukea ystävää tai perheenjäsentä pääsemään yli henkilökohtaisista kuulonalenemaan liittyvistä estoista.

Ole matkakumppani. Kulje matka ja löydä äänet yhdessä.

Olen niin iloinen, että otin asian esiin – sillä oli valtava merkitys suhteeseemme.

Löydä paikallinen kuulemisen ammattilainen

Etsi paikallinen ammattilainen

Ota seuraava askel ja pyydä arviointia kuuloalanammattilaiselta

Etsi ammattilainen