TIETOSUOJAILMOITUS

Päivitetty viimeksi: 18.1.2023

Tässä tietosuojailmoituksessa kerrotaan, miten henkilötietojasi, mukaan lukien arkaluonteiset tiedot, kerätään ja käsitellään kuulokojeesi ("kuulokoje") käyttöön liittyen. Tässä yhteydessä tietosuojailmoitus kattaa henkilötietojen käsittelyn myPhonak-sovelluksen ("mobiilisovellus") tai myPhonak-verkkoportaalin ("portaali") kautta, ja tähän liittyvät tekniikat mobiilisovelluksen käyttämiseksi alla kuvatulla tavalla. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan maasi mukaan paikallisia lakeja, mukaan lukien Sveitsin tietosuojasta antamaa lakia ("FDPA"), Euroopan parlamentin ja neuvoston 27. huhtikuuta 2016 antamaa asetusta (EU) 2016/679 ("GDPR") tai Yhdysvaltain vuoden 1996 Health Insurance Portability and Accountability Act -lakia ("HIPAA"), jonka mukaan henkilötietosi ovat suojattuja terveystietoja.

Tätä tietosuojailmoitusta voidaan päivittää aika ajoin. Tässä tapauksessa me ilmoitamme sinulle, että tätä tietosuojailmoitusta on muutettu, ja lisäksi muokkaamme tämän asiakirjan yläreunassa olevan "päivitetty viimeksi" -päivämäärän. Suosittelemme, että luet tämän tietosuojailmoituksen viimeisimmän version säännöllisesti.

1. Keitä me olemme

Sonova AG, Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa, Sveitsi, (www.sonova.com), (“Sonova AG”) toimii seuraavassa osiossa kerrotun käsittelyn rekisterinpitäjänä.

Kuuloalan ammattilainen voi myös toimia käsittelyn rekisterinpitäjänä alla olevan osion lopussa kuvatulla tavalla.

2. Mitä henkilötietoja keräämme sinulta ja miksi


2.1 Mobiilisovelluksen keräämät henkilötiedot 

Sonova AG käsittelee henkilötietojasi seuraavissa tarkoituksissa:

Suostumuksesi perusteella (tämä käsittely ei ole pakollista ja tapahtuu vain, jos hyväksyt sen ja suostut siihen):

 • asiakastilitietojesi hallinta: tilitietosi (etunimi valinnainen, sukunimi valinnainen, sähköposti, salasana, maa, puhelinnumero), kuulokoje- ja lisävarustetietosi (sarjanumero, kuulokojeen tyyppi, mallin tunnus) Kun tilisi on luotu ja myöhemmin haluat muuttaa maavalintaasi, se ei vaikuta tietojen tallentamiseen eli tiedot tallennetaan edelleen alun perin määritetyssä maassa. Jos haluat poistaa tilisi, kuulokoje- ja lisävarustietoja ei voi poistaa.
 • terveystietojesi käyttämisen ja katsomisen mahdollistaminen sinulle mobiilisovelluksessa – tämä käsittely edellyttää tilin luomista ja kirjautumista: terveystiedot (mitatut askeleet, aktiivisuustasot, käyttöaika, aika erilaisissa akustisissa ympäristöissä, toistoaika, syke, etäisyys, askelten ja käyttöajan tavoitteet, latausajat), kuulokojetiedot (esim. sarjanumero ja kuulokojeen puoli), tilitietosi (etunimi, sukunimi, sähköposti, salasana, maa, puhelinnumero)
 • demografisten tietojesi ymmärtäminen ja mieltymystesi huomioiminen mobiilisovelluksen käytössä: sijaintisi, kuten kaupunki/alue/maa (Sonova ei tallenna käyttäjien sijaintitietoja eikä pysty seuraamaan niitä millään tavalla), puhelintiedot (esim. merkki, malli, käyttöjärjestelmätiedot, alusta ja kieli), perusvuorovaikutus mobiilisovelluksen kanssa (esim. mobiilisovelluksen avaaminen ensimmäisen kerran, siirtymät näytössä ja yhteyden muodostaminen mobiilisovellukseen, esim. painikkeet, liukukytkimet ja ominaisuudet), mobiilisovelluksen versio
 • asiakastyytyväisyyskyselyn lähettäminen sinulle mobiilisovellukseen (Survey Monkeyn kautta): ikäryhmä, maa ja kuulokojetyyppi.

Sopimuksesi perusteella (tämä käsittely on pakollista, koska tiedot ovat välttämättömiä, jotta voimme parantaa kuulokokemustasi ja varmistaa kuulokojeesi ja mobiilisovelluksen oikean toiminnan):

 • kuulokojeen ja mobiilisovelluksen toiminnan varmistaminen: kuuloalan ammattilaisen tallentamat kuulokojetiedot (syntymäaika, ikä, sukupuoli, audiogrammi), kuulokojeen tuotetunnus (tuotenimi, kuulokojetyyppi ja -versio, päämerkki, kaupan oma merkki, hintataso, paristotyyppi, laitetyyppi, laiteoptiot, laiteohjelmiston versio, laitteen versio), henkilökohtaiset säätöasetukset (mukaan lukien mukautetut sovitusasetukset ja mahdolliset omat asetukset)
 • lisätiedon tarjoaminen (esim. ohjeet ja opetusohjelmat), jotta voit parantaa kuulokojeen ja mobiilisovelluksen käyttökokemustasi: tilitietosi (etunimi, sukunimi, sähköposti, salasana, maa, puhelinnumero).

Lakisääteisten velvoitteidemme perusteella:

 • kuulokojeen suorituskyvyn monitorointi ja sen oikean toiminnan varmistaminen ja suojaus (markkinoille saattamisen jälkeinen valvonta): yhteys kuulokojeeseen (esim. yhteyden tila, tuotetunnus, laitteiden löytymistiedot, paritustiedot, yksityiskohtaiset tiedot yhteydestä), mobiilisovelluksen kaatumista koskevat tiedot ja muut mobiilisovelluksen viat, mobiilisovelluksen tapahtumien tekninen loki (kuten suorituskyvyn, suojauksen ja muiden ongelmien tunnistaminen, voi edellyttää IP-osoitetta).

Oikeutetun etumme perusteella:

 • viestien lähettäminen (esim. tuotepalautetta tai muuta tutkimuspyyntöihin liittyvää viestintää koskevat kyselyt, ilmoitukset mobiilisovelluksen kautta) markkinatutkimusta, analyysia ja tuoteparannusta varten: tilitietosi (etunimi, sukunimi, sähköposti, maa, puhelinnumero).

Kuuloalan ammattilainen käsittelee henkilötietojasi seuraavissa tarkoituksissa perustuen sopimukseesi:

 • kuulolaitteen sovittaminen etänä RID-pohjaisen etätukipalvelun kautta: kuulolaitteelle tallennetut tiedot (syntymäaika, ikä, sukupuoli, audiogrammi), kuulolaitetuotteen tunnistus (tuotenimi, kuulokojetyyppi ja -versio, päämerkki, kaupan oma merkki, hintataso, paristotyyppi, laitetyyppi, laiteoptiot, laiteohjelmistoversio, laitteen versio), Bluetooth-laitteen nimi, sarjanumero, kuulokojeen paritusavain, kuulokojeen käytön loki (käynnistyslaskuri, säädöt, käyttöaika ensimmäisen/viimeisimmän sovituksen jälkeen, käyttöaika akustisen tilanteen mukaan, yleinen käyttöaika, korjaukset, uudelleenlatauskerrat), kuulokojeen sovitusmääritys, ja muut toimintatiedot (palvelun rekisteröintitunnus tai palvelun rekisteröintistatus, IP-osoite, RID-numeron tallennus kuulokojeelle).

2.2 Verkkoportaalin keräämät henkilötiedot

Käyttäessäsi verkkoportaalia ja luodessasi asiakastilin ja/tai käyttäessäsi tätä tiliä Sonova AG käsittelee henkilötietojasi seuraavissa tarkoituksissa:

 • asiakastilisi hallinta (asiakastilin luominen, tilille rekisteröitymisen mahdollistaminen, oman tilin poistamisen mahdollistaminen) perustuen suostumukseesi: sähköpostiosoitteesi, tunnistetiedot (nimi, sukunimi, sukupuoli, syntymäaika), osoite, puhelinnumero
 • tiliisi liittyvien kuulokojetietojen hallinta perustellun intressimme mukaan: kuulokojeen sarjanumero ja käyttöaika
 • uutiskirjeiden lähettäminen ja/tai tulevat markkinatutkimussähköpostit perustuen suostumukseesi: sähköpostiosoitteesi.

3. Miten jaamme henkilötietojasi

Henkilötietojesi käsittely tapahtuu työntekijöillemme antamiemme ohjeiden mukaisesti. Työntekijämme ovat saaneet tarvittavan koulutuksen tietosuojasta ja heitä sitoo luottamusvelvollisuus.

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa myös seuraaville:

 • muille yritysryhmämme yrityksille, kuten tytäryhtiöille, joilta kaikilta vaaditaan henkilötietojen suojausta noudattamalla sovellettavia tietoturva- ja tietosuojalakeja;
 • muille liikekumppaneille, alihankkijoille ja kolmansien osapuolten palveluntarjoajille. Nämä kolmannet osapuolet käsittelevät ohjeidemme mukaisesti ja tietosuoja- ja tietoturvavaatimuksiemme mukaisesti vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä osapuolten meille tarjoamien palvelujen kannalta.
 • Lainsäädäntö saattaa vaatia tietojen luovuttamista myös muille organisaatioille ja julkisille tahoille, valvonta- sekä hallintotahoille, mukaan lukien lainvalvontaviranomaiset.

Käyttäessäsi mobiilisovellusta ja/tai verkkoportaalia, vain niitä henkilötietoja jaetaan, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä seuraavissa tarkoituksissa:

 • Microsoft Azure: palveluidemme pilvi-infrastruktuurin isännöinnin tarjoamiseen
 • Salesforce, Inc: asiakastilin tarjoamiseen ja tilitietokantojen hallinnoimiseen
 • Twilio, Xirsys: WebRTC-palvelun hallintaan ja ylläpitoon ja teknisen tuen tarjoamiseen
 • Google Analytics: analytiikka
 • Google Firebase: kaatumisanalyysi, etämääritys ja push-ilmoitukset 
 • Momentive Europe UC (Survey Monkey): käyttäjien tyytyväisyyskyselyiden keräämiseen.
 • Elasticsearch B.V: lokitietojen keräämiseen ja muokkaamiseen seuranta-, turvallisuus- ja tarkkailutarkoituksissa.
 • Adobe Marketing Cloud: markkinointikampanjoihin verkkoportaalin kautta.

Ennen kuin luovutamme henkilötietojasi muille kuin yllä luetelluille kolmansille osapuolille, pyydämme suostumuksesi siihen. Jos kuitenkin joudumme luovuttamaan henkilötietoja ilman suostumustasi, luovutamme vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä kyseiseen tarkoitukseen oikeudellisten velvoitteidemme täyttämiseksi.

4. Kansainväliset henkilötiedonsiirrot

Huomioi, että jotkut edellä mainitut kolmannet osapuolet voivat sijaita asuinmaasi ulkopuolella. Näin ollen henkilötietojasi voidaan siirtää maihin, joissa henkilötietojen suoja ei ole samalla tasolla kuin omassa maassasi. Sellaisissa tapauksissa sitoudumme:

 • toteuttamaan asianmukaisia toimenpiteitä, jotta sovellettavan lain vaatimukset täyttyvät;
 • toteuttamaan asianmukaiset organisatoriset, tekniset ja lakisääteiset turvatoimet riittävän tietosuojatason varmistamiseksi henkilötietojen siirrossa;
 • tarvittaessa ja sovellettavan lain mukaan ottamaan käyttöön Euroopan komission hyväksymät vakiosopimuslausekkeet;
 • tuojana olevasta kolmannesta maasta riippuen ottamaan käyttöön lisätoimia, kuten siirron vaikutustenarvioinnin.

5. Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi

Sonova AG säilyttää henkilötietojasi mahdollisimman lyhyen aikaa suhteessa osiossa 2 kuvattujen tarkoitusten täyttämiseen. Esimerkiksi olennaisia henkilötietoja ei säilytetä enää sen jälkeen, jos poistat tilisi tai jos meidän sopimusvelvoitteemme on täytetty. Jos sovellettava lainsäädäntö tai muut säädökset edellyttävät pidempää säilytysaikaa, sovellamme pidempää säilytysaikaa oikeudellisten velvoitteidemme täyttämiseksi.

Kuuloalan ammattilaisten käsittelemiä henkilötietoja säilytetään sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Lisätietoja tarkoista säilytysajoista saat kuuloalan ammattilaiselta.

6. Lakisääteiset oikeutesi

Henkilötietojesi keräämisen ja käsittelyn yhteydessä ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti sinulla saattaa olla oikeus pyytää nähdä sinusta kerätyt henkilötiedot, korjata tai poistaa tietoja tai rajoittaa niiden käsittelyä. Lisäksi voit vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, pyytää tietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen ja peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Maastasi riippuen sinulla saattaa olla myös muita oikeuksia, kuten oikeus antaa ohjeita siitä, miten henkilötietojasi tulisi käsitellä kuolemasi jälkeen. Yhdysvaltain HIPAA-säädösten alaisuudessa sinulla saattaa myös olla oikeus pyytää henkilötietojen luovuttamisen perusteluja ja oikeus saada paperiversio tästä ilmoituksesta pyytämällä sitä kirjallisesti.

Jos haluat käyttää oikeuksiasi, katso yhteystiedot alla olevasta Yhteydenotto-osiosta tai ota yhteyttä kuuloalan ammattilaiseen, jos kyseessä on etätukipalvelun puitteissa käsitellyt henkilötiedot.

Huomaa, että näiden oikeuksien käyttöä koskevat sovellettavan lain mukaiset rajoitukset.

Jos henkilötietojesi käsittely on mielestäsi sovellettavan lainsäädännön vastaista, voit tehdä valituksen paikalliselle valvontaviranomaiselle tai toimivaltaiselle sääntelyviranomaiselle.

7. Kolmansien osapuolten linkit mobiilisovelluksessa

Mobiilisovellus voi sisältää linkkejä muille sivustoille, kolmansille osapuolille kuuluvaa tai niiltä peräisin olevaa sisältöä, bannereissa olevia linkkejä sivustoille ja ominaisuuksiin tai muita mainoksia. Sonova ei tutki tai valvo näitä ulkoisia linkkejä tai tarkasta niiden paikkansapitävyyttä, tarkoituksenmukaisuutta, pätevyyttä, luotettavuutta, saatavuutta tai täydellisyyttä. Huomaa siksi, että mobiilisovelluksesta ei luovuteta mitään henkilötietoja näille kolmansille osapuolille ja niiden sivustoille ja että me emme ole vastuussa millään tavalla niiden käsittelemistä henkilötiedoista.

Tämä koskee esimerkiksi Terveysresurssien välilehteä, josta näet luettelon terveyteen liittyvistä kolmansien osapuolien sovelluksista, joista Sonova ei ole vastuussa.

8. Yhteydenotto

Jos sinulla on kysyttävää tästä tietosuojailmoituksesta tai henkilötietojesi käsittelystä, ota yhteyttä tietosuojatiimiimme lähettämällä sähköpostia osoitteeseen privacy@sonova.com.