Tietosuojailmoitus - myPhonak Junior app

Päivitetty viimeksi: 18.10.2022

Tässä tietosuojailmoituksessa kerrotaan, miten henkilötietojasi kerätään ja käsitellään myPhonak Junior-sovelluksen (”mobiilisovellus”) ja kaikkien siihen liittyvien, mobiilisovellukseen pääsemiseen tai sen käyttämiseen tarvittavien tekniikoiden kautta (”mobiilipalvelu”) alla kuvatulla tavalla.

Tätä tietosuojailmoitusta voidaan päivittää aika ajoin. Tässä tapauksessa me ilmoitamme sinulle, että tätä tietosuojailmoitusta on muutettu ja lisäksi muutamme tämän asiakirjan yläreunassa olevan päivitetty viimeksi -päivämäärän. Suosittelemme, että luet tämän tietosuojailmoituksen säännöllisesti.

1. Rekisterinpitäjän tiedot

Sonova AG, Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa, Sveitsi (www.sonova.com), (”Sonova AG”) toimii rekisterinpitäjänä kerätessään käyttö- ja käyttäytymistietoja mobiilisovelluksesta ja siihen yhdistetyistä kuulokojeista (”kuulokoje”).

Kuuloalan ammattilainen voi myös toimia käsittelyn rekisterinpitäjänä alla olevan osion lopussa kuvatulla tavalla.

2. Käsittelyn tarkoitus ja kerättävät henkilötiedot

a. Tuote- ja palveluparannusten analytiikka

Tarkoitus

- Mobiilipalvelun saatavuuden varmistaminen
- Mobiilisovelluksen suorituskyvyn parantaminen
- Kuulokojeen ongelmien tunnistaminen ja tuotteen parantaminen
- Ongelmien tunnistaminen ja mobiilisovelluksen parantaminen

Oikeudellinen perusta

- Suostumus

Kerättävät henkilötiedot

- Käyttötiedot (esim. mobiililaite, mobiilisovellus ja sen käyttö, kuulokojeen tila, laitteen kieli)
- Käyttäytymistiedot (esim. kuulokojeen käyttö – käyttöaika erilaisissa akustisissa ympäristöissä, akun latausvälit, kuulokojeen käyttäminen kaukosäätimellä ja kuulokojeen säädöt)

Henkilötiedot muutetaan tunnistamattomaan muotoon välittömästi niiden keräämisen jälkeen. Analytiikkaan liittyvä käsittely tehdään vain tunnistamattomassa muodossa oleville henkilötiedoille. Voit hyväksyä tällaisen tiedonkeruun mobiilisovelluksen asennuksen aikana tai hyväksyä tai kieltää sen myöhemmin mobiilisovelluksen oikeudellisen osan asetuksissa.

b. Etätukipalvelu

Tarkoitus

- Sovituksen tarjoaminen etänä ja käyttäjän auttaminen kuulokojeen käytössä

Oikeudellinen perusta

- Sopimus kuuloalan ammattilaisen kanssa

Kerättävät henkilötiedot

- Kuulokojeen tiedot (käyttöaika)
- Mobiilitiedot (mallin nimi / perusnimi)
- Verkon tyyppi

3. Henkilötietojen luovuttaminen

Sonova AG voi luovuttaa henkilötietojasi seuraaville kolmansille osapuolille:

- kuuloalan ammattilaiset, kun käytetään etätuki-, jos ne ovat saatavilla
- muut yritysryhmäämme kuuluvat yritykset, kuten tytäryhtiöt
- liikekumppanit, alihankkijat ja kolmansien osapuolten palveluntarjoajat, kuten Microsoft, Twilio ja/tai Xirsys, Google Inc., Apple Inc., Survey Monkey
- muut organisaatiot ja julkiset elimet, kuten lainvalvontaviranomaiset, jos lainsäädäntö sitä edellyttää.

Ennen kuin luovutamme henkilötietoja muille kolmansille osapuolille, pyydämme suostumuksesi siihen. Jos kuitenkin joudumme luovuttamaan henkilötietoja ilman suostumustasi, luovutamme vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä kyseiseen tarkoitukseen oikeudellisten velvoitteidemme täyttämiseksi.

4. Tiedonsiirrot

Huomioi, että edellä mainitut kolmannet osapuolet voivat sijaita asuinmaasi ulkopuolella. Näin ollen henkilötietojasi voidaan siirtää maihin, joissa henkilötietojen suoja ei ole samalla tasolla. Tällaisissa tapauksissa toteutamme tarpeelliset toimenpiteet, kuten asianmukaiset organisatoriset, tekniset ja lakisääteiset turvatoimet, kyseisen siirron hallitsemiseksi ja riittävän tietosuojatason varmistamiseksi sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

5. Tietojen säilyttäminen

Sonova AG säilyttää henkilötietojasi mahdollisimman lyhyen aikaa suhteessa edellisessä osiossa kuvattujen tarkoitusten täyttämiseen. Jos sovellettava lainsäädäntö tai muut säädökset edellyttävät pidempää säilytysaikaa, sovellamme pidempää säilytysaikaa oikeudellisten velvoitteidemme täyttämiseksi.

Kuuloalan ammattilaisten etätuki- varten käsittelemiä henkilötietoja säilytetään sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Lisätietoja tarkoista säilytysajoista saat kuuloalan ammattilaiselta.

6. Lakisääteiset oikeutesi

Henkilötietojesi keräämisen ja käsittelyn yhteydessä ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti sinulla saattaa olla oikeus pyytää nähdä sinusta kerätyt henkilötiedot, korjata tai poistaa tietoja tai rajoittaa niiden käsittelyä. Lisäksi voit vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, pyytää tietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen, peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa ja joillakin lainkäyttöalueilla antaa ohjeet siitä, miten henkilötietojasi tulisi käsitellä kuolemasi jälkeen. Jos haluat käyttää oikeuksiasi, katso yhteystiedot alla olevasta Yhteystiedot-osasta, tai ota yhteyttä kuuloalan ammattilaiseen, jos kyseessä on etätuki puitteissa käsitellyt henkilötiedot.

Huomioi, että kaikkia oikeuksia ei voi käyttää kaikissa tilanteissa ja että niitä koskevat sovellettavan lainsäädännön mukaiset rajoitukset.

Jos henkilötietojesi käsittely on mielestäsi sovellettavan lainsäädännön vastaista, voit tehdä valituksen paikalliselle valvontaviranomaiselle tai toimivaltaiselle sääntelyviranomaiselle.

7. Kolmansien osapuolten linkit

Mobiilisovellus voi sisältää linkkejä muille sivustoille, kolmansille osapuolille kuuluvaa tai niiltä peräisin olevaa sisältöä, bannereissa olevia linkkejä sivustoille ja ominaisuuksiin tai muita mainoksia. Sonova ei tutki tai valvo näitä ulkoisia linkkejä tai tarkista niiden paikkansapitävyyttä, tarkoituksenmukaisuutta, pätevyyttä, luotettavuutta, saatavuutta tai täydellisyyttä.

8. Yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää tästä tietosuojailmoituksesta tai henkilötietojesi käsittelystä, ota yhteyttä tietosuojatiimiimme lähettämällä sähköpostia osoitteeseen privacy@sonova.com tai soittamalla numeroon +41 58 928 01 01.