Skip to main content
Scientist in laboratory using computer
In the Industrial Engineering Facility: Diverse Group of Engineers and Technicians on a Meeting Gather Around Table Unravel Sheets of Engine Design Technical Drafts, Have Discussion, Analyse Drawings.; Shutterstock ID 1515843497; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -
Aasialainen hoitohenkilökunta seminaarissa
Ammattilaisille

Audiologian tietopankki

Tiedämme, että matka kohti parempaa kuuloa alkaa kuuloalan ammattilaisen luota. Sen vuoksi tarjoamme ammattilaisille innovatiivisia tuotteita, palveluita ja resursseja päivittäiseen työhön.

Carefree childhood. Happy energetic african american children jumping on sofa while playing game together at home, small active kids brother and sister having fun in living room; Shutterstock ID 2060068835; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -

Kuule hyvin, voi hyvin

Kuulonaleneman vaikutusta usein aliarvioidaan, vaikka se tosiasiassa on olennainen osa yleistä hyvinvointia ja terveellistä elämää. Kuulonalenema ja kommunikoinnin haasteet voivat vaikuttaa hyvinvointiin, mutta on yhä enemmän näyttöä siitä, että kuulon kuntouttamisesta voi olla hyötyä kolmella eri osa-alueella.¹

Sosiaalis-emotionaalinen hyvinvointi

Hyvin kuuleminen helpottaa kanssakäymistä ja vahvistaa yhteyksiä ja positiivisempaa elämänasennetta. Kuulokojeiden käyttäjät ja heidän kommunikointikumppaninsa kertovat kuuloteknologian käytön tuomista sosiaalisista hyödyistä.2

Kognitiivinen hyvinvointi

Hyvin kuuleminen tukee kognitiivista toimintakykyä, ja kuulokojeiden runsaampi käyttö on yhteydessä suurempaan edistymiseen kognitiivisessa suoriutumisessa.3

Fyysinen hyvinvointi

Hyvin kuuleminen mahdollistaa aktiivisemman ja terveellisemään elämäntavan, ja kuulokojeet voivat parantaa aktiivisuustasoa4, lisätä tietoisuutta ympäristön äänistä ja parantaa tasapainoa.5-7

 
Young female patient being explained the human ear anatomy

Pediatrinen audiologia

Phonak on vuosia rakentanut rooliaan vahvana johtajana pediatrisen audiologian alalla järjestämällä tieteellisiä konferensseja, joihin on osallistunut kansainvälisesti tunnettuja asiantuntijoita, tekemällä näyttöön perustuvaa tutkimusta ja kehittämällä innovatiivisia tuotteita.

 
Näkymä takaapäin lääkäristä, joka kertoo tutkimustuloksista ja diagnoosista ja antaa ohjeita vanhemmalle pariskunnalle näiden kotona.

Perhekeskeinen hoito

Perhekeskeisessä hoitotyössä ymmärretään läheisten keskeinen rooli on audiologisessa hoidossa ja kuntoutuksessa. Parhaan hoitotason takaamiseksi ja perheiden mukaansaamiseksi kaikkien ammattilaisten olisi sovellettava perhekeskeiseen hoitotyöhön. Queenslandin yliopiston tuoreessa tutkimuksessa määritettiin keskeiset toimet, joilla perhekeskeistä hoitoa voitaisiin parantaa aikuisten audiologiaan erikoistuneilla klinikoilla. Tutkimus tehtiin yhteistyössä Sonovan kanssa.

  • Pyydä aina asiakasta ottamaan mukaan perheenjäsen.
  • Järjestä tapaamispaikka niin, että huomioit läheisten mukana olon. Voit esimerkiksi laittaa vastaanotolla tuolin valmiiksi asiakkaan tuolin viereen.
  • Kerro heti vastaanottoajan aluksi asiakkaalle ja perheenjäsenelle, että aiot esittää kysymyksiä heille kummallekin käynnin aikana.
 

Resurssit

Linkit

Linkit

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Alaviitteet

1. Vercammen, C., Ferguson, M., Kramer, S.E., et al. (2020). Well-Hearing is Well-Being. Hearing Review, 27(3), 18-22. Haettu osoitteesta https://www.hearingreview.com/hearing-loss/patient-care/counseling-education/well-hearing-is-well-being 1. kesäkuuta 2020.
2. Abrams, H.B., & Kihm, J. (2015). An Introduction to MarkeTrak IX: A New Baseline for the Hearing Aid Market. Hearing Review, 22(6), 16. Haettu osoitteesta https://www.hearingreview.com/2015/05/introduction-marketrak-ix-new-baseline-hearing-aid-market/ 25. maaliskuuta 2021
3. Sarant, J., Harris, D., Busby, P., Maruff, P., Schembri, A., Lemke, U., & Launer, S. (2020). The effect of hearing aid use on cognition in older adults: Can we delay decline or even improve cognitive function? Journal of Clinical Medicine, 9(1), 254. https://doi.org/10.3390/jcm9010254
4. Dawes, P., Cruickshanks, K. J., Fischer, M. E., Klein, B. E. K., Klein,R., & Nondahl, D. M. Hearing-aid use and long-term health outcomes: Hearing handicap, mental health, social engagement, cognitive function, physical health, and mortality. Int J Audiol. 2015;54(11), 838 844. https://doi.org/10.3109/14992027.2015.1059503
5. Negahban H, Bavarsad Cheshmeh Ali M, Nassadj G. Effect of hearing aids on static balance function in elderly with hearing loss. Gait Posture. 2017;58:126-129.
6. Rumalla K, Karim AM, Hullar TE. The effect of hearing aids on postural stability. Laryngoscope. 2015;125(3):720-723.
7. Vitkovic J, Le C, Lee SL, Clark RA. The Contribution of Hearing and Hearing Loss to Balance Control. Audiol Neurotol. 2016;21(4):195-202. July 18, 2022 at 2:01 PM
8. Muñoz, K., Nagaraj, N. K. & Nichols, N. (2020). Applied tele-audiology research in clinical practice during the past decade: a scoping review. International Journal of Audiology. doi: 10.1080/14992027.2020.1817994