Skip to main content
Young white boy running under the water from the sprinkler in garden

Børn med hørenedsættelse

Ved selv at søge viden om børns behov for hørepleje kan det hjælpe dig med at træffe de bedste beslutninger for dit barns fremtid. Med 50 års erfaring ved vi meget om børns hørepleje, og vi arbejder tæt sammen med førende hørespecialister, så vi kan tilbyde dig og dine børn komplette løsninger.


Tidlig indsats

Forbindelsen mellem øret og hjernen

De fleste tror, at vi hører med vores ører, men i virkeligheden hører vi med vores hjerne.¹ Det betyder, at når lydene ikke når et barns hjerne, så er det ikke blot sværere for dem at høre, men de udvikler heller ikke nervebaner, der er fundamentale for børnenes udvikling. 

 

Hjernen udvikles meget hurtigt i de første leveår, hvorfor det er vigtigt, at forældrene reagerer tidligt. Det er endnu mere vigtigt at reagere hurtigt med babyer med hørenedsættelse, da de allerede har mistet uger fra den normale udvikling af deres nervebaner ved fødslen. 

Children (8-9) with female teacher learning in classroom

2-3%

spædbørn pr. 1.000 fødsler har en grad af hørenedsættelse i USA.²

Menneskets hjerne er programmeret til at lære sproget i løbet af de første seks leveår...Uden indgriben vil det blive mere og mere svært at lære sproget, i takt med at barnet bliver ældre.

 

 

Ung far, der leger med sin lille datter og spiller på legetøjsinstrumenter – indenfor.
Alexander Graham Bell Association for the Deaf and Hard of Hearing (AG Bell)
Ung far, der leger med sin lille datter og spiller på legetøjsinstrumenter – indenfor.
little girl looking through the otoscope on the toy's ear. Pediatrician communicates with the child. Kid ear check-up; Shutterstock ID 1805522785; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -

Høretest til børn

Når dit barn får en hørescreening, kan det fastslås, om det har nedsat hørelse, om et eller begge ører er berørt, typen af hørenedsættelse, graden af hørenedsættelse, og om deres hørenedsættelse kan behandles medicinsk eller med høreteknologi. Der findes flere former for høretest og hørescreening.

Hørescreening

Hørescreeninger er hurtige, pålidelige, smertefri og viser, om dit barns hørelse er normal eller ej. Hvis et barn ikke består en hørescreening, vil det blive henvist til en hørespecialist med henblik på en mere grundig vurdering. 

Objektiv høretest 

Objektiv høretest er designet til at tjekke lytteevnen for ørets indvendige struktur ved hjælp af vibrationer eller lufttryk, og det er ikke nødvendigt for et barn at svare eller reagere, når det kan høre en lyd. 

Adfærdsbestemt høretest 

Under adfærdsbestemt høretest registrerer en audiologiassistent, hvordan dit barn hører og reagerer på lyde på forskellige frekvenser og noterer dette på en graf.

 
Kvinde, som står indenfor med hendes laptop i hænderne.

Find en

Vi kan hjælpe dig med at finde en hørespecialist i nærheden af dig, så dit barn kan få lavet en høretest så hurtigt som muligt. 

Høreløsninger til børn

Høreapparater er det vigtigste til at kompensere for hørenedsættelse, men for børn kan den bedste høreløsning være en kombination af høreapparater, trådløse apparater, tilbehør og apps.

About 7 years old girl smiling and watching something on her tablet while sitting at a desk.

myPhonak Junior app

Branchens eneste app dedikeret til børn, med en vurdering over 4 ⭐- designet til at overdrage kontrollen til børnene og på samme tid prioritere deres hørepræstation, giver adgang til Fjernsupport og Fjernbetjening, mens Forældrekontrol kan skræddersy børnenes oplevelse i henhold til deres udviklingsniveau og selvstændighed.

 
Back to School Concept.Happy Funny little asian girl running and very excited and glad when she go back to school.Happy toddler child from kindergarten school.School kid girl with japan bag.Education.; Shutterstock ID 1655502538; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -
Father and son learning to ride a bicycle at the beach having fun together; Shutterstock ID 170208299; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -

Løsninger til børn med ensidig hørenedsættelse

Ensidig hørenedsættelse er en type hørenedsættelse, hvor hørelsen i det ene øre er inden for de normale grænseværdier, mens hørelsen i det andet øre er nedsat. Hørenedsættelsen i det berørte øre kan være lige fra mild til svær. Det påvirker op til 6,3 % af børn i USA³, og det er fem gange så sandsynligt, at børn med ensidig hørenedsættelse har brug for hjælp.³ En unik kombination af løsninger er nødvendig til et barn med ensidig hørenedsættelse, for at det skal få den bedst mulige høreoplevelse.

Løsning 1: Phonak Sky Lumity

Phonak Sky™ Lumity høreapparatserien er en anbefalet løsning til et barn med ensidig hørenedsættelse, som har hørenedsættelse i den ene side, som kan afhjælpes. AutoSense Sky Operating System tilpasses automatisk efter barnets lyttebehov i hverdagen.

Løsning 2: Phonak CROS L med Phonak Sky L-PR til børn på 6 år og derover, Audéo L-R/RT til børn på 8 år og derover.

For et barn med kraftig til svær hørenedsættelse i den ene side, der ikke kan afhjælpes, kan Phonak CROS L mikrofonen hjælpe med at opfange lyde fra siden med hørenedsættelse og sende dem til det normalt hørende øre med et lille Sky Lumity høreapparat.

Løsning 3: Roger Focus II system 

En anden løsning til et barn med en hørenedsættelse i den ene side, der ikke kan afhjælpes, er at bruge Roger Focus II systemet, som – sammen med en Roger mikrofon – sender stemmer direkte ind i et barns normalt hørende øre, hvilket gør det meget nemmere at høre lærerens stemme i et typisk klasselokale.⁷

 

Roger teknologi

Roger produkter kan bruges i hverdagens lyttesituationer sammen med høreapparater, Cochlear implantat taleprocessor eller Roger Focus II og leverer den talendes stemme direkte til dit barns høreløsning. Børn kan drage fordel af denne teknologi, når de lytter i støjende omgivelser, eller når den talende person står på afstand.  

Toddler with a hearing aid sitting on his father's lap playing on a drum.

I hjemmet

En undersøgelse viste, at når Roger teknologien bruges i hjemmet, udsættes børn for næsten 5.300 flere ord på en 8-timers dag⁴ sammenlignet med brug af høreapparater alene. Den samme undersøgelse viste også, at ved brug af Roger systemet oplevede 80 % af familierne en større lytteevne, og 35 % oplevede mindre frustration hos deres børn.⁴

Female teacher helping one of her pupils in a classroom.

I skolen

Et Roger til undervisningsbrug hjælper dit barn med at vænne sig til moderne klasselokaler, der konstant bliver mere dynamisk og interaktive. Det hjælper dem med at få den klarhed i lyden, som de har brug for for at kunne deltage i aktiviteter, svare på spørgsmål, socialisere med venner og anvende multimedieenheder.

 

 

Young ballet instructor teaching girls in ballet studio

Vigtigheden af kommunikation

Ved at udsætte dit barn for forskellige former for kommunikation hver dag kan du hjælpe det med at udvikle de relationer og færdigheder, det har brug for for at kunne leve livet fuld ud, hvilket vil påvirke barnets velvære positivt. Her er nogle ting, du kan gøre for at hjælpe dem med at lære og være sociale:

De skal beholde høreapparaterne på 

Børn med veltilpassede høreapparater, der bruges konsistent, opnår bedre tale- og sprogresultater.4

Tal ofte til dem 

Børn, som hører det talte sprog mere i de tidlige år, er bedre forberedt på skolen og de sproglige udfordringer, i takt med de bliver ældre.5

Skab et miljø, hvor der tales meget 

Udsæt barnet for så mange ord som muligt ved at synge, snakke, læse historier, lytte til musik og meget andet.

Læs højt 

Læsning hjælper børn med deres ordforråd og med at lære dem nye koncepter og samtalefærdigheder.

Lyt til musik sammen

Musik er en hjælp til tidlige lyttefærdigheder og med til at udvikle hørecentrene i et barns hjerne, som er ansvarlig for sprog og indlæring. Den kan også forbedre deres evne til at lytte i støjende omgivelser.

 
Boy playing with bubble wand while sitting on mother's lap during sunny day

HearingSuccess

En nyttig onlineportal, der giver børn og forældre adgang til forskellige ressourcer til træning af auditive færdigheder, der er designet til at udvikle barnets lytteevne og sprog.

 
Børn med hørenedsættelse

Ofte stillede spørgsmål

Der er fem forskellige grunde til, at dit barn bør få sin hørelse testet: 

  • Dit barn bestod ikke screeningen som nyfødt eller skolens hørescreening 

  • Dit barn reagerer ikke på lyde i hjemmet 

  • Du, dine nærmeste eller dit barns lærer er bekymrede over, at dit barn har svært ved at høre eller følge anvisninger 

  • Dit barn fortæller, at det har svært ved at høre 

  • Dit barn har brug for at lyde skal være højere, f.eks. TV, musik eller computerspil 

  • Dit barn skal have foretaget en øreoperation 

  • Dit barn påbegynder medicinbehandling, der kan påvirke hørelsen

Tilstanden for dit barns hørelse kan ændre sig med tiden. Nogle former for hørenedsættelse er midlertidige og kan behandles medicinsk, mens andre former for hørenedsættelse er permanente. Derudover kan graden af nogle former for hørenedsættelse ændre sig og blive enten bedre eller værre, mens andre former for hørenedsættelse forbliver de samme. Derfor anbefales det, at børn med fastslået hørenedsættelse får lavet en høretest mindst en gang om året, så man har et aktuelt billede af barnets hørelse. Hvis dit barn er yngre, eller hvis høretestene har været ufuldstændige, kan flere aftaler med høretests være nødvendige på et år. 

Fodnoter

* Bluetooth® ordmærket og logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af disse fra Sonova AG's side sker under licens.

1.  Flexer, Carol (2018). The ears are doorways to the brain. Phonak Insight, hentet fra www.phonakpro.com/evidence, åbnet 19. februar 2018.

2. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Identifying infants with hearing loss - United States, 1999-2007. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 59(8): 220-223. Vohr B. Overview: infants and children with hearing loss—part I. Ment Retard Dev Disabil Res Rev. 2003;9:62–64

3.  Vila PM, Lieu JE. Asymmetric and unilateral hearing loss in children. Cell Tissue Res. 2015 Jul;361(1):271-8. doi: 10.1007/s00441-015-2208-6. Epub 26. maj 2015. PMID: 26004144; PMCID: PMC4490007.

4.  Benítez-Barrera, CR, Angley G., & Tharpe, A.M. (2018). Remote Microphone System Use at Home: Impact on caregiver talk. Journal of Speech, Language and Hearing Research, Vol. 61, 399-409

5. McCreery, R. W., Walker, E. A., Spratford, M., Bentler, R., Holte, L., Roush, P., & Moeller, M. P. (2015). Longitudinal predictors of aided speech audibility in infants and children. Ear and Hearing, 36 Suppl 1, 24–37.

6. Nelson, J. & Dunn, A. (2021). Roger Focus II in children with Unilateral Hearing Loss. Phonak Field Study News, hentet fra www.phonak.com/evidence, åbnet oktober 2022  

7. https://www.phonak.com/content/dam/phonak/en/evidence-library/fieldstudies/PH_FSN_Roger_Focus_II_in_children_with_%20UHL_210x280_EN_V1.00.pdf