Skip to main content

Brugervilkår

1. Accept

Dette websted ejes og administreres af Sonova AG. Ved at tilgå og benytte webstedet accepterer du disse vilkår og betingelser.

2. Ansvarsfraskrivelse

Vi har bestræbt os på – og vil fortsat bestræbe os på – at levere korrekte og opdaterede oplysninger. Dog stiller vi ingen garantier, hverken udtrykkelige eller indforståede, for, at de oplysninger, som der angives eller henvises til i dette dokument, er korrekte eller fuldstændige. Sonova er på ingen måde ansvarlig for direkte, indirekte, hændelige, følgemæssige eller straffende skader som følge af brugen af, adgangen til eller manglende evne til at anvende oplysningerne på dette websted. Derudover er Sonova på ingen måde ansvarlig for potentielle fejl eller mangler i indholdet af dette websted. Dette gælder særligt alle henvendelser til produkter og tjenester, der leveres af Sonova AG. Oplysningerne på dette websted kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl. Sonova er berettiget til at foretage forbedringer og/eller ændringer i de produkter og/eller programmer, der er beskrevet i disse oplysninger, når som helst og uden varsel, og er på ingen måde ansvarlig for eventuelle konsekvenser heraf.

De oplysninger, Sonova offentliggør på internettet, kan indeholde henvisninger eller krydsreferencer til Sonova produkter, programmer og tjenester, såvel illustrerede som beskrevne, der endnu ikke er bekendtgjort eller tilgængelige i dit land. Sådanne henvisninger indebærer ikke, at Sonova har planer om at bekendtgøre produkterne, programmerne eller tjenesterne i dit land. Yderligere oplysninger kan indhentes ved at kontakte din lokale Sonova erhvervsrepræsentant.

Du er selv ansvarlig for at sikre, at det materiale, du vælger at benytte, er fri for virusser, orme, trojanske heste og lignende skadelige elementer. Sonova er under ingen omstændigheder ansvarlig over for nogen part for direkte, indirekte, særlig eller følgemæssig skade som følge af brugen af dette websted, herunder, men ikke begrænset til, tabt fortjeneste, forretningsafbrydelser, tab af programmer eller anden data i dit it-system eller lignende, ej heller selv om Sonova udtrykkeligt er blevet adviseret om risikoen for dette.

3. Links

Webstedet kan indeholde eller henvise til tredjepartsindhold. Sonova er på ingen måde ansvarlig for nogen form for tredjepartsindhold. Derudover kan dette websted indeholde links eller henvisninger til andre websteder, der ikke er associeret med Sonova. Ligeledes er Sonova på ingen måde ansvarlig for indholdet af disse eksterne websteder eller for skade som følge af brugernes adgang dertil. Links til andre websteder angives udelukkende som en hjælp til brugerne af vores websted.

4. Ophavsret

Det samlede indhold af dette Sonova websted er omfattet af gældende lovgivning om ophavsret (copyright), og alle rettigheder forbeholdes. Du må frit benytte webstedet, men kun tilgå, hente eller benytte dets oplysninger, herunder tekst, billeder, lyd og video (”oplysningerne”), til egen ikke-kommerciel brug. Det er ikke tilladt at distribuere, ændre, overføre, genbruge, genudgive eller anvende oplysningerne til kommercielle formål uden skriftligt samtykke fra Sonova AG. Du er forpligtet til at beholde og gengive samtlige meddelelser om ophavsret og patenter, der måtte indgå i oplysningerne, som du henter.

Du skal formode, at alt, hvad du ser eller læser på dette websted, er beskyttet af gældende lovgivning om ophavsret, medmindre andet er angivet, og således ikke må benyttes til andre formål end som angivet i disse vilkår og betingelser eller i tekst på webstedet uden skriftligt samtykke fra Sonova AG.

5. Varemærker

Du skal formode, at alle produktnavne på dette websted, uanset om de optræder med stort, i kursiv eller med ™-symbol, er varemærker tilhørende Sonova AG eller tredjeparter. Sådanne varemærker giver ikke adgang til hverken licenser eller rettigheder.

6. Rettelser

Sonova AG er berettiget til at rette disse vilkår og betingelser når som helst ved at opdatere denne side. Du er juridisk bundet af disse rettelser, og derfor anbefales det at besøge denne side med jævne mellemrum og gennemgå de vilkår og betingelser, du er bundet af.

Ikrafttrædelsesdato: 5.7.2015

Sidst opdateret den 5.7.2015