Skip to main content

Certifikater

Sonovas produkter kontrolleres af offentlige myndigheder, sundhedsmyndigheder og andre tilsynsmyndigheder i hele verden. Disse organisationer er en garanti for, at vores produkter gennem hele deres livscyklus opfylder kravene i relevante sundheds- og sikkerhedsbestemmelser. Vi har en gennemskuelig, konstruktiv og professionel relation med alle relevante myndigheder om politik, produktlancering, overensstemmelse og produktets ydeevne. Alle nationale sundhedsmyndigheder har specifikke krav til de produkter, der sælges i de pågældende lande, og disse krav skal overholdes. Find den komplette tekst til EU-overensstemmelseserklæringen her.

RED-overensstemmelseserklæring