Skip to main content
Happy family holidays. Joyful father, mother, baby son walk with fun along edge of sunset sea surf on black sand beach. Active parents and people outdoor activity on summer vacations with children.; Shutterstock ID 717546631; purchase_order: -; job: -; client: -; other: - 717546631
Cute little girl with her mother at the pediatrician examination by African american female doctor
Elder senior old asian couple meeting  specialist professional caucasian doctor visit at home consultant two retirement patient after checkup,health care and medical concept

Ressourcer til familieorienterede løsninger 

Familieorienterede løsninger er en metode i sundhedsplejen, hvor familien spiller en vigtig rolle, og hvor alle er med i behandlingsprocessen. Phonak tilbyder hørespecialister ressourcerne til at implementere familieorienterede løsninger i deres daglige arbejde.

 

Fordele for hørespecialist:

  • Øget tillid og bedre forhold mellem patient og hørespecialist
  • Behandlingen følges mere korrekt
  • Høreapparat anvendes mere

 

Sådan har familieorienterede løsninger hjulpet hørespecialister

Hør direkte fra hørespecialister, hvordan familieorienterede løsninger har hjulpet dem i deres praksis. 

Følg os på

Værktøjer og formularer til optimering af familieorienterede løsninger

Med professionelle værktøjer kan familieorienterede løsninger nemt implementeres for klienter og hørespecialister.

Til voksne

Family-Oriented Communication Assessment and Solutions (FOCAS)

FOCAS er et værktøj, som er designet til at få oplysninger fra både klienten og klientens familie under processen med afklaring af hørebehov og målsætning. Det opfordrer klienter til at åbne op om deres følelser og fortælle om, hvordan de synes, at deres hørerejse har påvirket deres familie, men på samme tid skal klientens familie også opfordres til at fortælle om, hvordan det at have et familiemedlem med hørenedsættelse også har påvirket deres liv. Værktøjet giver mulighed for at kommunikere åbent og finde frem til individuelle samt fælles mål.

Til børn og familier

Liste med spørgsmål

Listen med spørgsmål er en hjælp til kommunikation, som er lavet for at opfordre patienter og familier til aktivt at deltage i samtaler ved at bede dem om at vælge spørgsmål og emner, de gerne vil ind på under en aftale. De er en vigtig social og emotionel støtte og opfordrer familier til at dele deres spørgsmål og bekymringer om deres barns rejse med audiologiassistenten. Familier får mulighed for at stille spørgsmål om diagnosen, og beslutningsprocessen og det at træffe velovervejede valg gøres nemmere.

Handshake

Sådan kommer du i gang med FCC

FCC ekspertpanelet hos Phonak har udviklet ti nemme trin til at implementere FCC i din praksis. Her er de første tre til at komme i gang:

Trin 1 
Inviter et familiemedlem med til aftaler med audiologiassistenten, og fortæl igen om de vigtige grunde til, at de bør deltage.

Trin 2
Skab de fysiske omgivelser, så familiemedlemmer er en naturlig del af konsultationen.

Trin 3
Fortæl patienten og familiemedlemmerne, at de er meget velkomne til at komme med input under aftalen. 

 

Phonak eLearning program

Gennem Phonaks eLearning program kan du lære om vigtigheden af at involvere familiemedlemmer i rehabilitationsprocessen i dit eget tempo. Serien består af syv moduler, som er designet til at hjælpe dig med at kunne forstå samt praktisere principperne bag FCC.

Business video conferencing. Young man having video call via computer in the home office. Multiethnic business team. Virtual house party. Online team meeting video conference calling from home; Shutterstock ID 1725467707; buyer: -; po: -; job: -; end: -

Du vil måske også kunne lide