Kuulokojeiden paristot

Usein kysytyt kysymykset

Kuulokojeiden tavalliset elohopeattomat sinkki-ilmaparistot

Miksi käytämme elohopeattomia paristoja?

Se on ympäristöystävällistä.

Paristoteknologian kehittyessä painopiste on elohopeattomissa paristoissa.

Yhä useammissa maissa laki määrää nykyään käyttämään elohopeattomia paristoja, ja määrä kasvaa vuosittain. Elohopeaton tekniikka edustaa tämänhetkistä huipputasoa, ja nämä paristot ovat ainoita, joka täyttävät uuden kuulokojeiden toistoa määrittävän IEC-standardin vaatimukset. IEC-standardin tärkein parametri on 15 minuutin yhtämittainen äänentoisto. Tämän 15 minuutin aikana erittäin suuri virta saadaan paristosta, ja jos paristoa ei ole tehty juuri tähän tarkoitukseen, on suuri vaara, että kuulokoje lakkaa toimimasta tai äänensiirto häiriintyy hetkellisesti.

Miten elohopeattomat paristot poikkeavat tavallisista paristoista? Onko niiden suorituskyvyissä eroja?

Elohopeattomien ja tavallisten paristojen käyttöaika on yhtä pitkä, kun niitä käytetään samaan kategoriaan kuuluvissa kuulokojeissa. Elohopeattomat paristokennot ovat myös ympäristöystävällisempiä, sillä niiden kennoihin ei ole lisätty elohopeaa.

Elohopeattomien paristokennojen kehittämisessä on huomioitu langattomia toimintoja sisältävien kuulokojeiden uudet vaatimukset.

Huomautus: Huomaa, että langattomia toimintoja sisältävissä kuulokojeissa paristo kestää yleensä vähemmän aikaa kuin kuulokojeissa, joissa ei ole langattomia toimintoja. Pariston kestoon vaikuttaa esimerkiksi pariston.

Voiko elohopeattomia paristoja käyttää kaikissa kuulokojeissa?

Kyllä.

Miksi kuulokojeiden sinkki-ilmaparistoissa on tarra?

Kuulokojeiden sinkki-ilmaparistot käyttävät energianlähteenä ilmaa, ja tarra sulkee pariston ilmareiät. Kun tarra poistetaan, kestää noin kaksi minuuttia ennen kuin kuulokojeen paristo aktivoituu. Jos käytössä on langattomia lisälaitteita on suositeltavaa ilmata paristoa pidempään.  

Tämän jälkeen paristokotelon voi sulkea. Jos näin ei tehdä, paristo voi pahimmassa tapauksessa vaurioitua eikä se palaudu normaaliin tarvittavaan jännitetasoon.

Huolehdi, että et poista tarraa ennen kuin kuulokojeen paristo on tarkoitus ottaa käyttöön. Tarran kiinnittäminen takaisin paikoilleen ei pidennä pariston käyttöaikaa.

Kuinka pitkä on sinkki-ilmapariston säilyvyysaika?

Phonakin paristojen säilyvyysaika on vähintään kaksi vuotta. Tätä ei kuitenkaan voida taata, jos paristoja on aiemmin säilytetty väärin.

Miten kuulokojeiden paristoja pitäisi säilyttää?

Ihanteellinen säilytyslämpötila kuulokojeiden paristoille on 10–25 asteen huoneenlämpötila. Kuumuus voi lyhentää käyttöaikaa, ja kostea ympäristö ei sovellu säilytykseen. Kuulokojeiden paristoja ei pidä säilyttää jääkaapissa.

Kosketus metalliesineisiin, kuten avaimiin tai kolikoihin, voi aiheuttaa oikosulun kuulokojeen paristossa, minkä vuoksi yksittäisiä paristoja ei ole koskaan suositeltavaa kuljettaa irrallaan rahapussissa, lompakossa tai käsilaukussa.

Mitä teen, jos joku on niellyt pariston?

Kuulokojeiden paristot, sekä käytetyt että uudet, on säilytettävä poissa pienten lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta, jotta nämä eivät vahingossa niele paristoa. Jos joku on niellyt pariston, on hakeuduttava välittömästi lääkäriin.

Mitkä ovat kuulokojeiden paristojen eri koot?

Kuulokojeiden paristojen tavalliset koot ovat 10, 13, 312 ja 675. Värikoodien ansiosta koot on helppo tunnistaa:

 • koko 10: keltainen
 • koko 312: ruskea

 • koko 13: oranssi

 • koko 675: sininen

Miten kuulokojeen paristosta saa parhaan tehon?

Huolehdi, että suojaat

kuulokojeen pariston ilmareiät kosteudelta. Myös kuulokojeen sammuttaminen, eli paristokotelon avaaminen, silloin, kun kojetta ei käytetä, pidentää pariston kestoa. Jos paristo kastuu esimerkiksi hikoilun vuoksi, kuivaa se.

Kuinka pitkään kuulokojeen paristo kestää?

Kuulokojeen pariston kestoaikaan vaikuttaa käyttötuntien määrä päivässä ja käytössä olevan kuulokojeen vahvistus ja tyyppi/ominaisuudet. Suoratoisto vaikuttaa suoraan pariston kestoaikaan

suuren virtamäärän vuoksi, jota kuulokoje käyttää tässä tilassa. Koska suoratoistotila aktivoituu automaattisesti, paristojen kestoajat vaihtelevat

sen mukaan, kuinka usein ja kuinka pitkään suoratoisto on käytössä päivän mittaan.

Tarkoittaako suurempi määrä ilmareikiä pariston pidempää kestoa ja suurempaa tehoa?

Pariston pidemmän keston ja suuremman tehon kannalta tärkeä tekijä on elektrodien laatu ja malli. Myös ilmareikien määrä ja koko (läpimitta) vaikuttaa

pariston tehoon.

Miten hävitän kuulokojeen käytetyn pariston?

Sinkki-ilmanappiparistot luokitellaan vaarattomaksi jätteeksi. Paristot on kuitenkin suositeltavaa viedä paikalliseen paristoille tarkoitettuun keräyspisteeseen,

jotta ne voidaan kierrättää.

Miksi kuulokojeeni ei toimi uudesta paristosta huolimatta?

Tähän voi olla useita syitä. Voit tarkistaa seuraavat asiat:

 • Paristo ei ole saanut aktivoitua/"latautua" riittävän pitkään tarran poistamisen jälkeen.
 • Pariston kolhiintuneen pinnan vuoksi kosketus kuulokojeen paristokontaktiin on heikko.
 • Paristossa ei ole varausta (vaikka se olisi aivan uusi). Tämä on erittäin harvinaista. Näin voi tapahtua myös silloin, kun paristo ei ole aktivoitunut oikein. Kuulokojeen paristokontaktiin kertynyt lika aiheuttaa huonon kosketuksen.
 • Paristo ei mahdu kuulokojeen paristoluukkuun (osassa paristoluukkuja on pienempi kolo, johon pariston negatiivinen pää asetetaan).

Jos kuulokoje ei toimi asianmukaisesti uuden pariston asentamisen jälkeen, odota tarran poistamisen jälkeen kaksi minuuttia ennen kuin alat käyttää kojetta. Jos tämä ei auta, vie kuulokoje kuuloalanammattilaiselle vianmääritystä varten.

Milloin kuulokojeen paristo voi turvota ja alkaa vuotaa?

Jos paristo jätetään kuulokojeeseen sen tyhjentymisen jälkeen, kosteus voi vaikuttaa pariston kemialliseen koostumukseen ja aiheuttaa sen turpoamisen, erityisesti ääriolosuhteissa, kuten trooppisessa ympäristössä. Kun paristo on tyhjentynyt, se on poistettava kuulokojeesta.

Miksi kuulokojeen paristo kestää yhtäkkiä lyhyemmän aikaa?

Tilastot osoittavat, että suurimmassa osassa tapauksia syy lyhyelle kestoajalle ei välttämättä ole tuotevioissa, vaan useimmiten syynä on jokin seuraavista:

 • Ympäristövaikutukset (kuten kosteus tai lämpötila).
 • Henkilökohtaiset kuulokojeen käyttötavat ovat muuttuneet (esim. pidempi käyttöaika päivää kohti, korkeampi hälytaso tai kuulokojeen uusien ominaisuuksien käyttöönotto).
 • Kuulokoje oli käytössä tavallista pidempään (esim.

  teatterikäynnin vuoksi).

 • Kuulokoje on uusi, tai kuulokojeen tyyppi tai merkki on muuttunut.
 • Uudessa kuulokojeessa voi olla lisäominaisuuksia, jotka kuluttavat enemmän virtaa.

Myös vääränlainen käsittely voi lyhentää kuulokojeen pariston kestoa, kuten:

 • Pariston tarra poistetaan ja aktivointiaika on liian lyhyt. Pariston on annettava aktivoitua vähintään 2 minuuttia ennen kuin se asetetaan kuulokojeeseen.
 • Kuulokojetta ei ole sammutettu yöksi tai sen jälkeen, kun se on ollut pitkään käyttämättömänä.
 • Varomattomasta käsittelystä, kuten kosketuksesta metalliesineisiin, aiheutuva oikosulku lyhentää pariston kestoaikaa.
 • Paristoa säilytetään lämpimässä ympäristössä, kuten aurinkoon pysäköidyssä autossa.

Power One ACCU plus -paristot (kennot)

Minkä kokoisia Power One ACCU plus -paristoja on saatavilla?

Kuulokojeiden ladattavia paristoja on saatavilla p10accu-, p13accu-, p312accu- ja p675accu-kokoisina.

Missä kuulokojeissa Power One ACCU plus -paristoja voi käyttää?

Niitä voi käyttää useimmissa vastaavaa koko olevissa kuulokojeissa. ACCU plus -paristojen lataamisen voi käyttää useita Power Onen latausratkaisuja.

Mitkä ovat NiMH-tekniikkaa käyttävien Power One ACCU plus -paristojen suurimmat hyödyt?

Nämä nopeasti latautuvat paristot ovat ekologisesti kestäviä. Käyttämällä ladattavia nappiparistoja autat suojelemaan ympäristöä. Ladattavat paristot eivät sisällä raskasmetalleja, kuten elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä.
Näille suuritehoisille NiMH-paristoille on ominaista erinomainen luotettavuus ja laatu ilman muistivaikutuksia. Kaikki Power One -paristot on valmistettu Saksan Ellwangenissa ja käyvät läpi tarkat turvallisuus- ja laatutarkastukset.

Miten Power One ACCU plus -paristoja tulee käsitellä?

Varmista, että Power One ACCU plus -pariston ja laitteen sisällä olevat liitäntäpinnat pysyvät puhtaina. Parhaiden tulosten ja käyttöiän takaamiseksi pariston syväpurkausta tai oikosulkua on aina vältettävä. Paristot on säilytettävä 20–25 asteen huoneenlämpötilassa, jotta niiden käyttöikä olisi paras mahdollinen.

Miksi uusi Power One ACCU plus -paristoni ei toimi asianmukaisesti?

Jos käytät lataamiseen huonompilaatuisia latauslaitteita, joissa ei ole pariston varauksen osoitinta ja sammutustoimintoa,
se voi vahingoittaa paristoja tai vaikuttaa pariston kapasiteettiin. Siksi Power One -latausratkaisujen käyttö on suositeltavaa.

Kuinka pitkään voin odottaa kuulokojeen ladattavien paristojen varauksen kestävän?

Fysikaalisesti katsoen kuulokojeiden ladattavien (NiMH-tekniikkaa hyödyntävien) paristojen energiatiheys on alhaisempi kuulokojeiden sinkki-ilmaparistoihin verrattuna. Tämä näkyy pienempänä kapasiteettina, joka vastaa noin 1/10 sinkki-ilmaparistojen kapasiteetista. Sitä vastoin kuulokojeiden ladattavat paristot voi ladata uudelleen noin 500 kertaa.
Ladattavan pariston varauksen voi odottaa kestävän noin päivän, kun yhdessä ja samassa kuulokojeessa sinkki-ilmaparistoilla saavutetaan noin 10 päivän kestoaika.

Onko uuden Power One ACCU plus -pariston kapasiteetti heti täysi?

Ei. Uusi ladattava paristo saavuttaa täyden kapasiteettinsa vasta, kun se on muutamaan kertaan ladattu ja tyhjentynyt.

Miten Power One ACCU plus -paristot tulee ladata ja säilyttää?

Paristot on suositeltavaa ladata ja säilyttää huoneenlämpötilassa (20–25 astetta).

Pitääkö Power One ACCU plus -paristot ottaa pois kuulokojeesta, jos se on pidempään poissa käytöstä?

Kyllä. Kuulokojeessa kiertää alhainen virta myös silloin, kun se on käyttämättömänä, mikä pidemmän ajan kuluttua voi aiheuttaa syväpurkauksen. Syväpurkaus voi vahingoittaa paristoa ja aiheuttaa kapasiteetin pysyvän menetyksen.

Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä kuulokojeammattilaiseen.