Kuulonaleneman syyt

Nopea katsaus, miksi sinulla tai läheiselläsi saattaa olla kuulonalenema

Learning about the causes of hearing loss and the type of hearing loss you or a loved one could be experiencing, is the first step towards finding solutions that allow life to be lived to the fullest. Experiencing hearing loss - whatever the cause or extent - isn’t pleasant, but there is good news: thanks to modern hearing aid technology, hearing loss is a treatable condition.

Hearing loss can be categorized according to the severity and type of hearing loss, if it was present at birth or acquired later in life and if it affects one or both ears.

Hearing loss occurs when part of the ear is unable to function properly. This could be as a result of a problem or problems in the outer, middle, inner ear. If the issue lies in the outer or middle ear, we refer to the hearing loss as conductive. If the issue is in the inner ear it is called a sensorineural hearing loss. A hearing loss which involves an element of both conductive and sensorineural is called a mixed hearing loss.

Causes in the outer or the middle ear (Conductive hearing loss)

Hearing loss caused by issues in the outer ear or the middle ear is called conductive hearing loss. Most outer and middle ear problems can be treated with medication or surgery. The most common causes of hearing loss caused by the outer or middle ear are

 • Occluding earwax in the ear
 • Ear infection (e.g. otitis media)
 • Fluid behind the eardrum
 • Inflammation
 • Perforation of the eardrum
 • Otosclerosis (a stiffening of the bones in the middle ear)
 • Deformations of the ear canal
 • A foreign object in the ear canal

Causes in the inner ear (Sensorineural hearing loss)

Hearing loss caused by issues with the inner ear is called sensorineural hearing loss. Most hearing issues arise in the inner ear, when hair cells become damaged. When the hair cells are damaged, often as a result of years of loud noise exposure and aging, it can affect the transmission of signals to the auditory nerves. Usually, inner ear hearing loss cannot be corrected medically, however hearing difficulties can be improved with hearing aids. The most common causes of sensorineural hearing loss are

 • The natural aging process (presbycusis)
 • Exposure to loud noise
 • Some types of medication (ototoxic drugs)
 • Skull fractures or other head injuries
 • Genetics
 • Illnesses (e.g. Ménière’s disease, Diabetes, ...)
 • Inner ear malformations

To learn more please refer to our section on the types of hearing loss.

Kuulonaleneman syiden ja sen tyypin selvittäminen on ensimmäinen askel, joka sinun tai läheisesi on otettava löytääkseen ratkaisuja, jotka mahdollistavat elämisen täysillä. Olipa kuulonaleneman syy tai taso mikä tahansa, se ei ole miellyttävää, mutta hyvä uutinen on, että kuulokojeiden nykyaikaisen teknologian ansiosta kuulonalenemaa voi hoitaa.

Kuulenalenemat jaetaan kahteen yleisluokkaan, joista ensimmäisen muodostavat synnynnäiset kuulonalenemat. Näissä tapauksissa kuulonalenema on olemassa jo syntymähetkellä, jolloin sen syynä voi olla esimerkiksi perinnöllisyys tai ennenaikainen syntymä. Toisen luokan muodostavat hankinnaiset kuulonalenemat, jotka ilmenevät syntymän jälkeen ja ovat seurausta esimerkiksi sairaudesta tai korvan vahingoittumisesta.

Vaikka itse asiassa "kuulemme" aivoillamme, kuulonalenema syntyy, kun jokin korvan osista – ulko-, väli- tai sisäkorva – vaurioituu tai ei pysty toimimaan asianmukaisesti, minkä seurauksena äänisignaalit eivät välity aivoihin normaalisti.

Ulkokorvasta johtuvat syyt

Ulkokorvassa olevat ongelmat on tavallisesti helppo hoitaa, ja niitä voivat olla esimerkiksi kuulokanavan vahatulpat tai tulehdukset.

Välikorvasta johtuvat syyt

Tulehdus, tärykalvon takana oleva neste, tärykalvon puhkeaminen ja otoskleroosi (välikorvan luiden jäykistyminen) ovat yleisimpiä välikorvan ongelmia. Useimmat ulko- ja välikorvaan liittyvät ongelmat pystytään hoitamaan tehokkaasti lääkityksellä tai leikkauksella.

Sisäkorvasta johtuvat syyt

Suurin osa kuulo-ongelmista liittyy sisäkorvaan. Yleisin syy on luonnollinen ikääntyminen, mutta myös kova melu, tietyntyyppiset lääkkeet tai kallon murtumat voivat vaikuttaa kuulokykyyn. Sisäkorvan pienet hiussolut vaurioituvat, mikä vaikuttaa signaalien välittymiseen kuulohermoihin. Sisäkorvasta johtuvaa kuulonalenemaa ei yleensä voida hoitaa lääkkeillä, mutta se voidaan kuntouttaa kuulokojeilla.

Online hearing test

Online hearing test

Get an indication of your hearing loss with our three-minute online hearing test

Learn More

Find an expert near you

Find an expert near you

Get a better understanding of your hearing loss by visiting an audiologist or hearing clinic in your area

Find an expert