Kuulonaleneman syyt

Nopea katsaus, miksi sinulla tai läheiselläsi saattaa olla kuulonalenema

Kuulonaleneman syiden ja sen tyypin selvittäminen on ensimmäinen askel, joka sinun tai läheisesi on otettava löytääkseen ratkaisuja, jotka mahdollistavat elämisen täysillä. Olipa kuulonaleneman syy tai taso mikä tahansa, se ei ole miellyttävää, mutta hyvä uutinen on, että kuulokojeiden nykyaikaisen teknologian ansiosta kuulonalenemaa voi hoitaa.

Kuulenalenemat jaetaan kahteen yleisluokkaan, joista ensimmäisen muodostavat synnynnäiset kuulonalenemat. Näissä tapauksissa kuulonalenema on olemassa jo syntymähetkellä, jolloin sen syynä voi olla esimerkiksi perinnöllisyys tai ennenaikainen syntymä. Toisen luokan muodostavat hankinnaiset kuulonalenemat, jotka ilmenevät syntymän jälkeen ja ovat seurausta esimerkiksi sairaudesta tai korvan vahingoittumisesta.

Vaikka itse asiassa "kuulemme" aivoillamme, kuulonalenema syntyy, kun jokin korvan osista – ulko-, väli- tai sisäkorva – vaurioituu tai ei pysty toimimaan asianmukaisesti, minkä seurauksena äänisignaalit eivät välity aivoihin normaalisti.

Ulkokorvasta johtuvat syyt

Ulkokorvassa olevat ongelmat on tavallisesti helppo hoitaa, ja niitä voivat olla esimerkiksi kuulokanavan vahatulpat tai tulehdukset.

Välikorvasta johtuvat syyt

Tulehdus, tärykalvon takana oleva neste, tärykalvon puhkeaminen ja otoskleroosi (välikorvan luiden jäykistyminen) ovat yleisimpiä välikorvan ongelmia. Useimmat ulko- ja välikorvaan liittyvät ongelmat pystytään hoitamaan tehokkaasti lääkityksellä tai leikkauksella.

Sisäkorvasta johtuvat syyt

Suurin osa kuulo-ongelmista liittyy sisäkorvaan. Yleisin syy on luonnollinen ikääntyminen, mutta myös kova melu, tietyntyyppiset lääkkeet tai kallon murtumat voivat vaikuttaa kuulokykyyn. Sisäkorvan pienet hiussolut vaurioituvat, mikä vaikuttaa signaalien välittymiseen kuulohermoihin. Sisäkorvasta johtuvaa kuulonalenemaa ei yleensä voida hoitaa lääkkeillä, mutta se voidaan kuntouttaa kuulokojeilla.