Anna paremman korvasi tehdä työ

Osallistu keskusteluun huolimatta siitä, kummalta puolelta ääni tulee.

Toispuoleinen kuulonalenema

Vaikka kuulonalenema ilmenee usein molemmissa korvissa, ei ole epätavallista, että vain toisen korvan kuulo on heikentynyt.

Unilateraalinen kuulonalenema on tilanne, jossa toisessa korvassa on jonkinasteinen pysyvä kuulonalenema, mutta toisen korvan kuulo on normaali. 1

Yhdysvaltain aikuisväestöstä arviolta 7,2 prosentilla on unilateraalinen kuulonalenema; 5,2 prosentilla alenema on lievä ja 1,5 prosentilla kohtalainen tai vaikeampi.2 

Tutkimusten perusteella unilateraaliseen kuulonalenemaan liittyy usein

  • vaikeus hahmottaa, mistä suunnasta ääni tulee (paikallistaminen), kuulonaleneman puoleisten äänien huomiotta jättäminen sekä vaikeus ymmärtää puhetta hälyisessä ympäristössä tai kun puhuja on kaukana3,4,5  
  • yksinäisyyden ja eristyneisyyden tunne.6,7,8,9 

 

Kuinka Phonak voi auttaa:

Ratkaisuja unilateraaliseen kuulonalenemaan

Riippumatta unilateraalisen kuulonalenemasi asteesta Phonakilla on tarjolla helppokäyttöisiä ratkaisuja, jotka tuovat äänten ihmeellisen maailman jälleen ulottuvillesi.

Toispuoleinen kuulonalenema, jossa huonomman korvan puolella hyödytään kuulokojeesta 

Mikäli kuulokojeesta voi olla apua toispuoleiseen kuulonalenemaasi, Phonak Audéo™ Paradise tarjoaa tutkitusti laadukkaan äänentoiston sekä mahdollisuuden hyödyntää käteviä älylaitesovelluksia. Lue lisää Phonak Audéo Paradise -kuulokojeesta.

Toispuoleinen kuulonalenema, jossa huonomman korvan puolella ei hyödytä kuulokojeesta

Vaikka kuulonalenemasi olisi sellainen, ettet hyötyisi kuulokojeesta, saatavilla on silti kaksi muuta erinomaista ratkaisua.

 
Packshot_Phonak_CROS_P-R_050-0860-P3.jpg
 

Ratkaisut unilateraaliseen kuulonalenemaan, joka ei ole kuntoutettavissa kuulokojeella

Vaihtoehto A: CROS-järjestelmä
 

CROS on lyhenne sanoista Contralateral Routing of Signal, eli signaalinreititys vastakkaiselta puolelta. CROS-järjestelmässä on kaksi osaa

i. CROS-lähetin, jonka mikrofoni poimii äänet ja puheen sen korvan puolelta, joka ei hyödy kuulokojeesta ja joka lähettää ne langattomasti kuulokojeeseen

ii. kuulokoje, joka vastaanottaa signaalin kuulokojeesta hyötymättömän korvan puolelta ja toistaa äänen kuulevaan korvaan.

CROS-lähetin välittää äänet ja puheen siten, että voit kuulla kuulevalla korvallasi toisenkin korvasi puolesta. Mikäli sinulla on toisessa korvassa kuulokojeesta hyötymätön kuulonalenema, mutta toisessa korvassa hyvä kuulo, CROS-lähetin voi sopia sinulle.

CROS II siirtää äänet ja puheen paremmin kuulevaan korvaasi, jolloin se voi hoitaa kuulemisen molempien puolesta.
 

Missä vain haluat

Mahdollistaa keskustelemisen hiljaisissa kuin hälyisissäkin ympäristöissä ilman, että joudut itse kääntymään.

Helppokäyttöinen

Riittää, että käynnistät laitteet ja olet valmis nauttimaan äänistä ja puheesta riippumatta siitä, kummalta puolelta ne kuuluvat.

 

Vaihtoehto B: Roger Focus

Tämä Phonak-ratkaisu on tarkoitettu avuksi heille, joilla on unilateraalinen kuulonalenema ja hankaluuksia hälyisissä ja keskittymistä vaikeuttavissa tilanteissa. Helppokäyttöinen Roger-järjestelmä koostuu Roger-mikrofonista ja vastaanottimesta. Roger Focus II on uusin vastaanotinmallimme heille, joilla on unilateraalinen kuulonalenema.

 
Kuva Phonak Roger Focus -vastaanottimesta
 
Roger-ratkaisu unilateraaliseen kuulonalenemaan

Roger-ratkaisu unilateraaliseen kuulonalenemaan

Roger on paras tapa helpottaa puheen ymmärtämistä hälyisässä ympäristössä ja puhujan ollessa kaukana10. Roger-mikrofonit suoratoistavat äänen joko Paradise-kuulokojeeseen tai kuulevassa korvassa pidettävään Roger Focus II -vastaanottimeen.

 

Lisätietoja

Etsi paikallinen Phonak-ratkaisuja tarjoava kuuloalanammattilainen

Etsi paikallinen ammattilainen

Ota seuraava askel ja pyydä arviointia kuuloalanammattilaiselta

Etsi ammattilainen

Viitteet

1Bagatto, M., DesGeorges, J., King, A., Kitterick, P., Laurnagaray, D., Lewis, D., Roush, P., Sladen, D. P., & Tharpe, A. M. (2019). Consensus practice parameter: audiological assessment and management of unilateral hearing loss in children. International Journal of Audiology.
2Golub, J., Lin, F., Lustig, L., & Lalwani, A. (2018). Prevalence of adult unilateral hearing loss and hearing aid use in the United States. The Laryngoscope. 128 (7): 1681-1686.
3Lieu, J. (2010).  Children with unilateral hearing loss. Seminars in Hearing Vol. 31 (4). 
4McKay, S. (2010). Audiological Management of children with single-sided deafness. Seminars in Hearing Vol. 31 (4). 
5Snapp HA, Hoffer ME, Liu X, & Rajguru SM (2017). Effectiveness in Rehabilitation of Current Wireless CROS Technology in Experienced Bone‐Anchored Implant Users. Otol Neurotol. 38 (10): 1397‐1404. 
6Lucas, L., Roulla, K. & Kitterick, P.D. (2017). The psychological and social consequences of single-sided deafness in adulthood. International Journal of Audiology. 1-9. 
7Leterme, G., Bernardeschi D., Bensemman A., Coudert C., Portal J.J., Ferrary E., Sterkers O., Vicaut E., Frachet B., & Bozorg Grayeli A (2015). Contralateral routing of signal hearing aid versus transcutaneous bone conduction in single-sided deafness. Audiol Neurootol. 20(4):251-60.
8Wie, O.B., Pripp A.H., & Tvete O. (2010). Unilateral deafness in adults: effects on communication and social interaction. Ann Otol Rhinol Laryngol. 119: 772–781.
9Pierzycki, R., Edmondson-Jones, M., Dawes, P., Munro, K. J., Moore, D. R., & Kitterick, P. T. (2020). Associations Between Hearing Health and Well-Being in Unilateral Hearing Impairment. Ear and Hearing.
10Thibodeau, L. (2014). Comparison of speech recognition with adaptive digital and FM wireless technology by listeners who use hearing aids. American Journal of Audiology, 23(2), 201-210.