Anna paremman korvasi tehdä työ

Osallistu täysin rinnoin keskusteluun huolimatta siitä, kummalta puolelta ääni tulee.

Hearing loss in one ear

Although hearing loss often affects both ears it is not uncommon that only one side is affected or that the two sides are affected to different degrees.

If hearing loss is present in one ear only, it is called single-sided hearing loss or unilateral hearing loss - or single-sided deafness (SSD) If the hearing loss is profound.

The distinction between unilateral and bilateral hearing loss is important as hearing loss in one ear can be treated differently than hearing loss that affects both ears.

Hearing aids for single-sided hearing loss


CROS (and BICROS) hearing aids make use of the fact that a person with hearing loss in one ear still hears well (or better) with the other ear.

CROS stands for ‘Contralateral Routing of Signal’ and consists of two parts:

  • the CROS device with a microphone to pick up sounds and voices from the non hearing ear and wirelessly transmit them to the hearing aid
  • the hearing aid to receive the signal from the non hearing ear and play it to your good ear

A CROS hearing aid will transmit sound and voices to let your good ear hear for both your ears. If you have good hearing in one ear and impaired hearing in the other, then a CROS hearing aid will work for you.

Toimintaperiaate

CROS tulee sanoista ‘Contralateral Routing of Signal’ eli signaalin ohjaus vastakkaiselle puolelle, ja koostuu kahdesta osasta:

  • CROS-laitteesta, jossa on mikrofoni, joka poimii äänet ja puheäänet ei-kuulevan korvan puolelta ja siirtää ne langattomasti kuulokojeeseen

  • kuulokojeesta, joka vastaanottaa signaalin ei-kuulevasta korvasta ja toistaa sen parempaan korvaan

CROS II siirtää äänet ja puheäänet, jolloin hyvä korvasi hoitaa kuulemisen molempien puolesta. Jos sinulla on hyvä kuulo toisessa korvassa ja huonontunut kuulo toisessa, CROS II on ratkaisu.

Missä vain haluat

Mahdollistaa keskustelun käymisen niin hiljaisissa kuin hälyisissäkin ympäristöissä ilman paikan vaihtamista.

Kytket vain kojeen päälle

Ei edellytä kirurgisia toimenpiteitä. Kytket vain kojeen päälle ja nautit kuulemisesta molemmilta puolilta.

Lähes näkymätön

Niin pieni ja huomaamaton, että voit käyttää sitä kenenkään huomaamatta.

CROS II siirtää äänet ja puheäänet, jolloin hyvä korvasi hoitaa kuulemisen molempien puolesta.
Phonak CROS B - The smart solution for single-sided hearing loss

Phonak CROS B - The smart solution for single-sided hearing loss

You know the situation: you’re in a noisy room and can’t hear your partner or colleagues because they’re not positioned on the side of your good ear, or you are on the phone and unaware of your environment. If this sounds familiar, Phonak CROS B is the smart solution for you.

Find out more

Phonak Roger™ Focus

Huomaamaton langaton ratkaisu lapsille

Roger™ Focus on digitaalinen korvantausvastaanotin, joka perustuu langattomaan Roger-teknologiaan. Se koostuu kahdesta osasta:

  • korvantausvastaanottimesta, jota pidetään hyvässä korvassa ja joka vastaanottaa mistä tahansa Roger-mikrofonista suoratoistetun signaalin

  • Roger-mikrofonista, joka poimii äänet ja lähettää ne suoraan Roger Focus -vastaanottimeen ja korvaasi

Lue lisää

Etsi paikallinen Phonak-ratkaisuja tarjoava kuuloalanammattilainen

Etsi paikallinen ammattilainen

Ota seuraava askel ja pyydä arviointia kuuloalanammattilaiselta

Etsi ammattilainen