O

Etsi paikallinen kuuloalan ammattilainen

Tarvitsetko apua kuulonaleneman hoitoon tai haluatko tarkistuttaa kuulosi? Tarvitsetko kuulonhuoltoa? Vai kaipaatko tietoa siitä, mistä kuulokojeita voi hankkia? Voimme auttaa sinua löytämään lähialueella toimivan kuuloalan ammattilaisen.

Audionomin löytäminen

 1. Valitse pudotusvalikosta, minkä tyyppistä kuulemisen ratkaisua haet (esim. Yleiset kuulemisen ratkaisut tai Etätuki).
 2. Anna postinumerosi. Lähialueen kuuloalan ammattilaiset näkyvät kartalla.
 3. Valitse kuuloalan ammattilainen. Katso klinikan yhteystiedot ja varaa itsellesi aika.

Kun olet varannut ajan kuuloalan ammattilaiselta, olet jo matkalla kohti parempaa kuulemista. Aluksi tarvitaan tietysti arviointi. Kuuloalan ammattilainen voi aloittaa kuulonalenemasi hoidon testaamalla kuulosi.

Sitten hän voi kertoa sinulle parhaiten soveltuvista kuulemisen ratkaisuista. Jos hankit vastaanoton kautta Phonak-kuulokojeen, kuuloalan ammattilainen säätää ja määrittää kuulokojeen juuri sinun yksilöllisten kuulemistarpeidesi mukaiseksi. Lisäksi hän voi auttaa sinua, mikäli Phonak-kuulokojeesi kaipaa huoltoa.

Lisätietoja

Etsi lähin kuuloalan asiantuntija

Vierailu kuuloalan ammattilaisen luona ja kuulon arviointi ovat ensimmäinen askel kohti parempaa kuuloa. Kuulonalenemasi asteesta riippumatta Phonak tarjoaa laajan valikoiman kuuloratkaisuja, jotta saat parhaan kuulokokemuksen. Phonak työskentelee parhaiden kuuloalan ammattilaisten ja klinikoiden kanssa ympäri maailmaa. 

Jos haluat saada nopeaa ja hyödyllistä tietoa kuulostasi, voit myös tehdä kuulotestin verkossa.

Kuuloalanammattilaisen tekemä arviointi on ensimmäinen askel sinulle sopivan Phonak-ratkaisun löytämiseksi kuulemiseen – kuulonalenemasi tyypistä ja asteesta riippumatta.

Löydä lähin jälleenmyyjä

Ladataan jälleenmyyjiä,
odota hetki

   Etsi ammattilainen

   Hae kuuloalan ammattilainen

    

   Mistä saan apua kuulonalenemaan?

   Mistä saan apua kuulonalenemaan

   Jos epäilet oman kuulosi tai läheisesi kuulon heikentyneen, on parasta kysyä lisätietoja kuulonhuollon tarpeesta korviin erikoistuneelta lääkäriltä (audiologi tai korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri eli KNK-erikoislääkäri) tai muulta kuuloalan ammattilaiselta (audionomi). Ammattilainen voi arvioida kuulosi testien avulla ja auttaa sinua löytämään itsellesi sopivan ratkaisun.


   Audionomi 
   Tämä korviin erikoistunut korkeakoulutettu terveydenhuollon ammattilainen on perehtynyt erityisesti kuulon arviointiin ja kuulonhuollon ratkaisujen tarjoamiseen.

   KNK-erikoislääkäri
   Tämä korvalääkäri on erikoistunut kuulemisongelmiin ja korvien, nenän ja kurkun (KNK) sairauksiin ja vaivoihin. Tällaista ammattilaista voidaan kutsua myös otologiksi, otolaryngologiksi ja/tai neuro-otologiksi.

   Kuuloalan ammattilainen
   Kuuloalan ammattilainen auttaa huonokuuloisia. Audionomilla on pätevyys arvioida mahdollinen kuulonalenema testaamalla, suositella kuulokojeratkaisuja sekä sovittaa ja huoltaa kuulokojeita.

   Millaista apua ammattilaiset tarjoavat?

   Kun olet löytänyt kuuloalan ammattilaisen ja varannut ajan, on monia syitä käyttää jatkossakin ammattilaisen palveluja. Ammattilainen voi auttaa tai neuvoa myös muissa kuulonhuoltoon liittyvissä asioissa, esimerkiksi seuraavissa:

   1. Liiallisen korvavahan poisto: Normaalisti korvavaha on hyödyllistä, koska se poistuu itsestään, suojaa korvaa ja pitää korvakäytävän kosteana. Toisinaan keho kuitenkin tuottaa sitä liikaa. Jos korvavaha kertyy tulpaksi korvakäytävään, ja korvan puhdistaminen itse ei onnistu, kannattaa käydä terveydenhuollon ammattilaisella puhdistuttamassa korvasi. Huomaa, että korvien omatoimiseen puhdistukseen ei koskaan saisi käyttää vanupuikkoja. Niistä saattaa olla enemmän haittaa kuin hyötyä.
   2. Neuvonta.
   3. Kuulosuojainten käytönopastus: Kuulokojeiden hankkimisen lisäksi kuuloalan ammattilainen voi antaa ohjeita myös erilaisten markkinoilla olevien kuulosuojainten käyttöön. Näitä voivat olla esimerkiksi vaahtomuoviset korvatulpat, ns. hifi-korvatulpat, yksilölliset korvatulpat ja kupusuojaimet. Ammattilainen voi huomioida kuulosuojainsuosituksissaan myös ympäristön, jossa aiot käyttää suojaimia.
   4. Tasapaino-ongelmia koskeva neuvonta: Kuulonalenemaan liittyvän hoidon lisäksi kuulo-ongelmien kartoittamisen aikana voidaan tehdä erilaisia tasapainotestejä, mikäli sinulla esiintyy huimausta ja tasapaino-ongelmia. Myös silmien liikkeitä voidaan testata, sillä silmät saattavat kertoa sisäkorvan toiminnasta.
   5. Apua tinnitukseen. Soivatko korvasi, eli kuuletko esimerkiksi surinaa tai vinkunaa, jota muut eivät kuule? Tätä ilmiötä, eli korvissa itsestään kuuluvaa ääntä, kutsutaan tinnitukseksi. Se ei itsessään ole sairaus, vaan oire jostain muusta ongelmasta. Kuuloalan ammattilainen voi kertoa erilaisista tinnituksen hoitovaihtoehdoista.

   Miksi kuulonalenemaan on tärkeä hankkia apua?

   Monilla henkilöillä, joilla on unilateraalinen kuulonalenema, on vaikeuksia kommunikaatiossa, ihmisten kanssa seurustelemisessa, työelämässä ja yleisesti ottaen muita heikompi elämänlaatu. Koska kuulonalenema yleensä kehittyy vähitellen, monet eivät kuitenkaan tajua sen vaikutusten laajuutta. Lisäksi monet ihmiset, joiden kuulonalenemaa ei ole hoidettu, uskovat kuulevansa "ihan hyvin", koska he erottavat vielä joitakin ääniä.

   On monta syytä, miksi on tärkeää löytää audionomi kuulon testausta ja kuulonhuoltoa varten.

   1. Kuulonalenema ja muut terveysongelmat
    Tutkimuksissa on löytynyt yhteys hoitamattoman kuulonaleneman ja muiden terveysongelmien välillä. Näitä ongelmia ovat esimerkiksi:
   • Kognitiivisten toimintojen heikkeneminen: Mikäli kuulohavaintojen tekeminen on vaikeaa esimerkiksi kuulonaleneman vuoksi, niiden käsittelemiseen tarvitaan tavallista enemmän kognitiivista työtä, minkä epäillään haittaavan muita prosesseja, kuten työmuistin toimintaa. Huonokuuloisilla henkilöillä kognitiivisten toimintojen heikkenemisen on osoitettu olevan 30–40 % muita nopeampaa1.
   • Masennus: On ahdistavaa, jos ei pysty ymmärtämään puhetta hälyisessä ympäristössä, ja kiusallista, jos joutuu jatkuvasti pyytämään ihmisiä toistamaan sanomansa tai ei pysy mukana keskustelussa – ei siis ihme, että hoitamattomaan kuulonalenemaan liittyy usein myös ahdistuneisuutta, eristäytymistä, masennusta ja muita mielenterveysongelmia. NIDCD-instituutin (National Institute on Deafness and Other Communication Disorders) tekemän tutkimuksen mukaan yli 11 prosentilla kuulonalenemasta kärsivillä oli myös masennusta, kun sama luku väestössä yleensä oli vain 5 prosenttia2.
   • Suurempi kaatumisriski: Ihmiset, joiden kuulonalenema on vähintään 25 dB, kertovat kaatuvansa muita useammin. Ja jokainen 10 dB:n lisäys kuulonalenemassa lisää kaatumisen todennäköisyyttä 1,4-kertaiseksi3. Yksi mahdollinen syy voi olla se, että huonokuuloisilla ihmisillä tietoisuus ympäristöstä saattaa olla tavallista heikompi, mikä altistaa heidät kompastumiselle ja kaatumiselle.
   1. Kuulonaleneman kustannukset

    Hoitamaton kuulonalenema voi aiheuttaa myös rahanmenoa. Pelkästään Yhdysvalloissa hoitamattoman kuulonaleneman aiheuttamat kustannukset ovat 133 miljardia dollaria joka vuosi4. Se tekee noin 9 100 dollaria henkeä kohti. Toisen tutkimuksen mukaan hoitamaton kuulonalenema voi aiheuttaa muita terveysongelmia, jotka lisäävät sairaalahoidon tarvetta ja nostavat terveydenhoitomenoja. Terveydenhoitoon käytetyn kokonaissumman laskettiin nousevan hoitamattoman kuulonaleneman vuoksi 46 % (eli 22 434 dollaria) kymmenessä vuodessa4.

    Better Hearing Institute -laitoksen tekemän tutkimuksen mukaan hoitamattomasta kuulonalenemasta kärsivän vuotuinen tulonmenetys voi olla kuulonaleneman asteesta riippuen jopa 30 000 dollaria. Samassa tutkimuksessa kuulokojeiden käytön osoitettiin pienentävän tulonmenetyksen riskiä 90–100 prosenttia, jos kuulonalenema oli lievä, ja 65–77 prosenttia, jos se oli kohtalainen tai vaikea5.

   2. Eristäytyminen

    Tärkeimpiä iäkkäiden henkilöiden kertomia syitä television katselemiselle on se, että se antaa tunteen osallistumisesta maailman menoon, viihdyttää, antaa tietoa ja kuluttaa aikaa. Television katsominen on kuitenkin yleisin vapaa-ajanviettotapa, jota kuulemisvaikeuksien kerrotaan rajoittavan6. Eikä äänenvoimakkuuden lisääminen ole aina paras ratkaisu.

    Apu kuulonalenemaan on aivan käden ulottuvilla. Etsi lähialueella toimiva kuuloalan ammattilainen, joka voi auttaa selvittämään, mitä hyvin kuuleminen saattaa merkitä sinulle ja läheisillesi.

   Mitä hyvin kuuleminen merkitsee?

   Kun olet ottanut ensiaskelen kohti kuuloalan ammattilaisen etsimistä ja kuulosi testaamista, olet jo matkalla kohti kuulemisen ratkaisun löytämistä. Mitä se merkitsee sinulle? Se voi rikastuttaa elämääsi ja voit nauttia lisäksi myös seuraavista eduista.

   1. Virkeämpi olo. Kuulonaleneman vuoksi aivot joutuvat tekemään tavallista enemmän työtä saadakseen selvää vastaanottamistaan tiedoista. Tämä voi olla väsyttävää, varsinkin jos yrität kuunnella keskustelua ja ymmärtää, mitä muut sanovat. Kuulokojeet vahvistavat ääniä, mikä helpottaa sekä kuuntelemista että keskusteluun osallistumista.
   2. Parempi itseluottamus. National Council on Aging -järjestön tutkimuksessa todettiin, että kuulokojeet lisäsivät käyttäjiensä henkistä hyvinvointia7. Hyvin kuulevilla oli muita positiivisempi elämänasenne, ja he keskustelivat ja toimivat rohkeasti muiden ihmisten kanssa.
   3. Parempi ympäristön hahmottaminen. Huonokuuloisilla ihmisillä tietoisuus ympäristöstä saattaa olla tavallista heikompi, mikä altistaa heidät kompastumiselle ja kaatumiselle. Kuulokojeet parantavat tietoisuutta ympäristöstä, koska kuulet ihmisten lähestymisen sekä esimerkiksi omien askeltesi äänet lattialla.

    Hyvällä kuulolla on myös suuri merkitys henkilökohtaisen turvallisuuden kannalta. Kuulemme usein mahdollisen uhan ennen kuin näemme sen – jos se edes nimittäin on näkyvissä. Esimerkiksi tien ylittäminen, palohälytyksiin reagoiminen ja jopa töissäkäynti sujuvat turvallisemmin, kun kuulet hyvin.
   4. Yhteydenpito. Viestinnän onnistuminen tekee elämästä mielekkäämpää. Ystävän tai perheenjäsenen kanssa keskusteleminen herättää yhteenkuuluvuuden tunteita. Monissa Phonak-kuulokojeissa on laaja liitettävyys, eli niitä voi käyttää hands-free-puheluihin minkä tahansa älypuhelimen kanssa, mikä helpottaa yhteydenpitoa läheisiin. Lisäksi Phonak-kuulokojeet voi liittää Bluetooth®-yhteensopiviin laitteisiin, jolloin voit suoratoistaa esimerkiksi television äänet, radio-ohjelmat ja podcastit suoraan kuulokojeisiisi.

   Anna meidän auttaa sinua löytämään lähialueella toimiva kuuloalan ammattilainen jo tänään!
    

   Viitteet

   1. Hearing Loss and Cognitive Decline in Older Adults. Lin, Frank MD PhD et al. JAMA Internal Medicine 2013. JAMA Intern Med. 2013;173(4):293-299.Julkaistu verkossa 21.1.2013. doi:10.1001/jamainternmed.2013.1868
   2. “Depression and hearing impairment in adults,” MedicalResearch.com
   3. “Hearing Loss and Falls Among Older Adults in the United States” Frank Lin, M.D. Ph.D., Luigi Ferrucci, M.D., Ph.D. Archive of Internal Medicine 2012
   4. JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery. Artikkeli julkaistu tammikuussa 2019.
   5. ”The efficay of hearing aids in achieving compensation equity in the workplace,” BetterHearing.org
   6 Lähde : no. 669 Sonova B2C Segmentation 2017 Sonova B2C -segmenttitutkimus N = 2506
   7. “Untreated Hearing Loss Linked to Depression, Social Isolation in Seniors,” The National Council on the Aging, American Academy of Audiology

   Kuulon testaus verkossa

   Kuulon testaus verkossa

   Tekemällä Phonakin kuulotestin saat nopeaa ja hyödyllistä palautetta kuulostasi.

   Kuulon testaus verkossa